Ivanhoe – rozbor díla k maturitě (2)

 

  Kniha: Ivanhoe

  Autor: Sir Walter Scott

  Přidal(a): europa

 

 

Autor: Walter Scott (1771-1832)

Stručný životopis:

– v mládí ochrnul na jednu nohu díky tomu vystudoval práva a našel   zalíbení v pohádkách a folklóru, který i sbíral

– byl konzervativní

– dětství prožil u dědečka na skotsko-anglickém pohraničí

– přátelil se s Byronem, který jistě ovlivnil jeho tvorbu

– začínal jako romantický básník

– zakladatel historického románu (Waverley), románů napsal celkem 26

– snažil se přesně realisticky vylíčit historické prostředí i přes velký vliv romantismu

-na konci života se snižuje umělecká úroveň jeho děl

 

Témata, kterým se věnuje:

  • píše romantické básně a pro jejich nepříliš velký úspěch začne psát historické romány

 

Další díla:

  • Zpěvy ze skotského pohraničí – sbírka lidové a ohlasové poezie
  • Jezerní panna – romantická historická balada vrcholné dílo Scottovy poezie, děj je spjat s bojem Jakuba V. proti skotským klanům
  • Waverleyhistorický román, zasazený do doby sporů Skotů a Angličanů- jakobínského povstání, hlavním hrdinou je Edward Waverley, který se nešťastně zaplete do vzpoury; bitvu proti Anglie ale prohraje a je nucen se skrýt kvůli lásce se, ale vrátí; láska je bohužel neopětovaná tak nabídne sňatek jiné ženě, která to přijme
  • Srdce Edinburghu – historický román o dvou sestrách, jedna je obviněna z vraždy a hrozí jí smrt, její sestra ji může zachránit křivým svědectvím; to jí však její zásady nedovolí a radši podstoupí strastiplnou cestu na královský dvůr, kde vyprosí sestře milost

 

Současníci:

  • G. G. Byron (Childe Haroldova pouť), Mary Shelleyová (Frankenstein), Percy Shelley (Odpoutaný Prométheus), Victor Huga (Devadesát tři, Bídníci)

 

Obecné informace o díle:

kdy bylo dílo napsáno:1819

literární druh: epika

literární směr: romantismus (přestože realisticky líčí dobu, jeho hrdinové jsou romantičtí)

literární žánr: historický román (historický román se většinou snaží pomocí historie upozornit na současnou situaci)

kdy a kde se dílo odehrává: Anglie, 11. století

motiv: láska i neopětovaná, hrdinství, odvaha, vnitřní rozpory člověka, předsudky

téma: souboj normanské a anglosaské kultury v Anglii

zajímavosti: -William Thackeray (Jarmark marnosti) napsal na Ivanhoa parodii s názvem Rowena a Rebecca

umělecký a historický kontext: Romantismus se v díle velice projevuje, objevují se zde romantičtí hrdinové – vyvrženci společnosti (Rebeka, Izák). Znakem romantismu je zde také historický námět, historii se romantismus obdivuje.

Období, kdy Scott žil, bylo obdobím revolucí – VFR, červencová revoluce… Možná chtěl autor v díle naznačit situaci, kdy je část obyvatelstva nespokojena s panovníkem.

Dalšími významnými autory, kteří se později věnovali historických románů jsou Henryk Sienkiewicz – Quo vadis? (Antika), Mika Waltari – Nepřátelé lidstva, Egypťan Sinuhet (Starověk) a i tématice středověku se věnuje Vančura – Markéta Lazarová a Umberto Eco – Jmého růže.

 

Jazyk:

vyprávění: er – forma, vypravěč vypadá nezaujatě, ale straní Sasům

jazyk: spisovný ale archaický, archaismy, přímé řeči – jazyk i nespisovný (Francouzi, poddaní), příliš básnický, vulgarismy, slang, latinské, německé a francouzské výrazy

kompozice: chronologická, gradace, kontrast (Rebeka x Rowena), členěno do kapitol, před každou kapitolou je úryvek z nějaké knihy – často Shakespeare

 

Charakteristika postav:

Hlavní postava/y:

Wilfred z Ivanhoe – syn Cedrika Sasa, jeho otec ho vyhnal kvůli jeho lásce k Roweně a tak se přidal k Richardovi na jeho křížové výpravě, kde získá Richardovu přízeň a slávu; ctnostný, statečný, obětavý, dokonalý rytíř, spravedlivý; je poněkud jednobarevný a většinu knihy je raněn, není úplně hlavní postavou

Rebeka z Yorku- Židovka, dcera Izáka, trpí neopětovatelnou láskou k Ivanhoeovi (kvůli rase), tragická postavy, romantická hrdinka; čestná, štědrá, soucitná, silná, má velkou sebekontrolu a pevné zásady, smířená se svým osudem Židovky, hrdá

Brian de Bois-Guilbert- templář, norman začíná jako typická záporná postava, pak se u něj ale objeví schopnost citu- láska k Rebece, což ho o dost zlidští; s Ivanhoem jsou smrtelnými nepřáteli, byl ve Svaté zemi a bojoval za ochranu Božího hrobu; sobecký- nic nedělá bez vidiny odměny, statečný, velice dobrý rytíř, vášnivý, zvyklý dostat,co chce, sebestředný, ctižádostivý

Richard I. Lví srdce – normanský král Anglie, byl vězněn v Rakousku Plantagenet, jeho bratrem je Jan, rád projevuje osobní statečnost´, kterou dává nad vladařské schopnosti, a vyhledává dobrodružství; spravedlivý, statečný, stará se o lid, někdy nerozvážný

Lady Rowena- chráněnka Cedrika Sasa, miluje Ivanhoea, ale Cedrik ji chce provdat za Athelstana aby se obnovila královská rodina, je stejně jednobarevná jako Ivanhoe; spravedlivá, věřící, loajální, tvrdohlavá, sebevědomá, soucitná

Cedrik Sas- otec Ivanhoea, kterého se zřekl, je velice hrdý na svůj saský původ a obnova saské nezávislosti je pro něj naprostou prioritou; vznětlivý, muž činu, čestný, odvážný, není zběhlý v normanských zvycích

 

Vedlejší postavy:

Princ Jan- Richardův ctižádostivý bratr, touží vládnout, ale je slabý., nerozhodný a ovladatelný, také ale krutý; jeho spojenci jsou Waldemar Fitzurse, Maurice de Bracy a Reginald Front-de-Boeuf

Locksley- Robin Hood, vůdce zbojníků a skvělý lukostřelec; galantní, spravedlivý, odvážný, rozumný

Maurice de Bracy-normanský rytíř, spojenec Jana,chce si vzít Rowenu a proto ji a její skupinu unese; slabý,není krutý, pokusí se Rowenu vydírat, ale snaží se jí nešikovně zajistit pohodlí

Reginald Front-de-Boeuf – spojenec Jana, velice krutý a nelítostný, vlastní hrad Torquilstone, kde je Rowenina družina zajata

Izák z Yorku – otec Rebeky, bohatý Žid, je celkem dobrosrdečný a velmi mu záleří na dceři, ale jeho hlavním rysem je lakota; podlézavý a bez sebeúcty

Gurth- Cedrikův nevolník oddán Ivanhoeovi, chce svobodu, odvážný a loajální

Wamba- Cedrikův šašek

Opat Aymer – reprezentuje typického středověkého duchovního, neřestný, miluje lov a dobré jídlo, nechutně bohatý, jinak celkem sympatický, norman

Athelstane- Sas z královského rodu, Cedrik v něj skládá velké naděje, ale on není příliš bystrý, ctižádostivý, jediné co jej zajímá je dobré jídlo; pomalý a nerozhodný

Bratr Tuck – mnich od sv. Dunstana, součást Hoodovi party, miluje dobré víno a jídlo

Ulrica=Ulfrieda – saská šlechtična, která byla zajata otcem Front-de-Boeufa a stala se jeho milenkou a později dopomohla Reginaldovi s jeho vraždou a stala se jeho milenkou, v románu je to již zhrzená, pomstychtivá, stará žena

Lukáš Beaumanoir- Velmistr templářů, bezcitný fanatik

Albert Malvoisin, Filip Malvoisin

 

Děj:

Příběh začíná v Rotherwoodu, sídle Cedrika, kam přijíždí Brian de Bois Guilbert a opat Aymer s družinou, cestou se seznámí s Wambou a Gurthem. Do Rotherwoodu jedou kvůli sázce o Rowenině kráse. Pak mají v plánu jet na rytířské klání v Ashby, pořádaný princem Janem. Do hradu přijede rovněž poutník, který se vrací z křížové výpravy a ve skutečnosti je to Wilfred z Ivanhoe a také se zde před nepříznivým počasím ukrývá Žid Izák z Yorku. Ivanhoe zachrání Izákovi život, když ho varuje před zločinnými záměry de Bois Guilberta a poskytne mu ochranu. Izák mu za to koupí zbroj a koně na turnaj. Ivanhoa nikdo nepozná a všechny protivníky porazí, pod přezdívkou Vyděděný rytíř. Druhý den se koná souboj skupin a jednu skupiny vede Ivanhoe a druhou de Bois Guilbert, Ivanhoe prohrává, ale přijde mu na pomoc Černý rytíř, maskovaný Richard. Černý rytíř potom z bojiště zmizí a Wilfred je jmenován vítězem turnaje. Ivanhoe je však raněn a když má být korunován, je poznán a poté omdlí. Jan se začne obávat, že se Richard vrátí. Na turnaji se také Bois Guilbert zamiluje do Rebeky, také zde poprvé anonymně vystoupí Robin Hood. Izák na přemlouvání Rebeky se postará a raněného Ivanhoea.

Při cestě z turnaje potká Cedrikova družina Izáka s Rebekou a raněným, který zůstane nepoznán. Dál cestují spolu a pak je přepadne de Bracy, Bois Guilbert a Front-de-Boef, podaří se uniknout pouze Wambovi a Gurthovi. Ti se spojí s Robinem Hoodem a chtějí zachránit unesené, později se k nim přidá i Černý rytíř (Richard I.) s bratrem Tuckem a obléhají Torquilstone. Zbojníci se nejdříve snaží vyjednávat, ale věznitelé to chápu jako provokaci a pohrozí smrtí zajatců. Pod záminkou zpovědi do hradu vejde Wamba převlečený za mnicha, který se následně vymění s Cedrikem, který díky tomu unikne a seznámí se s příběhem Ulriky. Poté je veden útok pod vedením Černého rytíře a Ulrika zapálí hrad, de Bracy je zajat Front-de-Boef je raněn a pak uhoří, Bois Guilbert uprchne z hradu a násilím unese i Rebeku. Je “zabit” rovněž Athelstan. Hrad je však dobyt a všichni až na Izáka osvobozeni. Gurth získá svobodu.A Izák je zachráněn bratrem Tuckem.

Koná se pohřeb Ahelstana, na který jede i Černý rytíř, kterého cestou přepadnou spiklenci v čele s Waldemarem Fitzhursem, Černý rytíř je za pomoci Hooda přemůže. Přidá se k nim i Ivanhoe, který se zatím zotavoval. Černý rytíř ho smíří s otcem, pak Athelstane vstane z “vstane z mrtvých”, složí již poznanému Richardovi přísahu věrnosti a vzdá se Roweny ve prospěch Ivanhoea, Cedrik k sňatku svolí.

Bois Guilbert unese Rebeku na praeceptoř v Teplestowe-sídlo templářského řádu, kde ji ukryje. Rebeka Bois Guilberta dál odmítá a pak je obžalována z čarodějnictví, velmistr si myslí, že uhranula Bois Guilberta. V Bois Guilbertovi se sváří dobro a zlo, chce Rebeku zachránit, ale nechce se mu to dělat bez vidiny odměny-její lásky. Nakonec v něm zvítězí jeho ctižádost a rozhodne se Rebeky vzdát. Její osud má rozhodnout souboj. Za templáře je zvolen Bois Guilbert a Rebece přijede na pomoc Ivanhoe, který však není ještě zcela zdráv a po dlouhé cestě je j´vyčerpaný, přesto se proti Bois Guilbertovi postaví. Ivanhoe Bois Guilberta porazí, ten zemře na své “nezkrotné vášně”.

Ivanhoe si nakonec vezme Rowenu, Rebeka jí poděkuje za hrdinství jejího manžela a se svým otcem odjíždí z Anglie. Richard se ujímá vlády a s bratrem se usmíří, bratři Malvoisinovi jsou nicméně popraveni.

Další podobné materiály na webu: