Kytovci – výklad

sloh

 

Téma práce: Kytovci

Slohový útvar: Výklad

Přidal(a): Ryzovarek

 

Kytovci patří mezi živočichy z třídy savců a řádu sudokopytníku. Jejich tělo bylo plně adaptováno k životu ve vodě. V současné době do tohoto řádu patří největší žijící živočichové na světě.

K efektivnímu životu ve vodním prostředí byla pro kytovce důležitá úplná přeměna předních končetin na ploutve a zakrnění zadních končetin uvnitř těla. Tvar těla popisujeme jako hydrodynamický. Umožňuje rychlejší a obratnější pohyb ve vodě. Povrch těla je dokonale hladký a hydrofobní. Srst téměř vymizela, zachovaly se pouze hmatové chloupky na hlavě a těle, které zaznamenávají změnu tlaku ve vodě. Pro tepelnou izolaci se pod kůží nachází silná tuková vrstva. Dýchají nosním otvorem umístěným na hřbetní straně, po ponoření do vody se otvor uzavírá svěracími svaly. K lovu a komunikaci využívají schopnost hydrolokace. ysokofrekvenční zvuky vnímají díky silně vyvinutému vnitřnímu uchu.

Kytovce dělíme na dva podřády – ozubení a kosticovci. Mezi dvě nejznámější čeledi kosticovců patří velrybovití a plejtvákovití. Živí se především krilem, který filtrují skrz horní čelist přeměněnou na kostice. Zuby se vyskytují pouze v embryonálním stadiu. Dýchají dvěma nosními otvory a dorůstají větších tělesných rozměrů než ozubení. Schopnost hydrolokace není vyvinuta, komunikují pomocí tzv. zpěvů. Známé čeledi z podřádu ozubených jsou delfínovití, sviňuchovití a vorvaňovití. Živí se rybami, hlavonožci nebo jinými mořskými savci. Chrup je homodontní, zuby jsou uzpůsobeny k trhání nebo pevnému sevření kořisti. Dýchají skrz jeden nosní otvor. Díky jejich tvaru těla bývají svižnější a obratnější než kosticovci, delfínovití jsou obzvláště známi svými akrobatickými kousky na hladinách oceánů. Zvuky, které vydávají, jsou určené ke komunikaci a hydrolokaci.

Některé čeledi kytovců připomínají svým tvarem těla ryby. Patrným rozdílem mezi těmito živočichy je postavení ocasu. Ocas ryb je vertikální, kdežto ocas kytovců horizontální. Samotná charakteristika kytovců je shodná s obecnou charakteristikou savců. Jsou homoiotermní, dýchají vzduch pomocí plic a rodí živá, prekociální mláďata, která sají mateřské mléko.

Kytovce považujeme za inteligentní a svou velikostí majestátní živočichy. O způsobu života některých čeledí nemáme téměř žádné informace. Naopak do života jiných čeledí zasáhl člověk natolik, že dohnal některé druhy na pokraj vyhynutí. Lov velryb pro komerční účely byl zakázán v roce 1986. V roce 2013 byli kytovci povýšení na nelidské osoby a byl zakázán jejich chov v zajetí pro zábavu (vodní show, aquaparky).

 

Hodnocení: neuvedeno

 

Zdroje:

Savci (Mammalia) – Biomach, výpisky z biologie. Biomach, výpisky z biologie. [online]. 2005– [cit. 2021-03-26].Dostupné z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/savci-mammalia

Přispěvatelé Wikipedie, Kytovci [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 17. 03. 2021, 08:54 UTC, [citováno 24. 03. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kytovci&oldid=19620168>

Přispěvatelé Wikipedie, Ozubení [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 12. 01. 2020, 16:59 UTC, [citováno 26. 03. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozuben%C3%AD&oldid=18032295>

Přispěvatelé Wikipedie, Kosticovci [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 4. 09. 2020, 11:57 UTC, [citováno 26. 03. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosticovci&oldid=18969567>

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.