Leo Rosten – životopis

literatura

 

Jméno: Leo Rosten

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Leo Rosten (1908 – 1997)

Život

Leo Rosten, nebo svým celým jménem Leo Calvin Rosten byl učitelem a také známým humoristou. Právě jeho klasické civilní povolání bylo důvodem, proč byl tak úspěšný, jelikož právě zde čerpal mnoho inspirace. Kromě zmíněného byl považován také za scénáristu, ale i romanopisce, jazykovědce a dále lexikografa. Narodil se 11. dubna roku 1908 v polské Lodži. Pocházel z židovské rodiny, které se však v době jeho mládí přestěhovala. Byly mu jenom 2 roky, když se rodina rozhodla, že přesídlí do New Yorku.

Leo Rosten tak v podstatě znal jenom život v Americe. Přesto docházelo k tomu, že byl vychováván ve dvou kulturách, které byly spojeny s židovstvím a Polskem a dále s kulturou Americkou. Uměl tedy hned dva jazyky, což se mu následně velmi vyplatilo nejenom při svém povolání, ale i při své dráze literární.

Školou, na které studoval, byla Chicagská univerzita. Jeho zvoleným oborem byla sociologie. V době, kdy dostudoval, vrcholila hospodářská krize, což se následně podepsalo na tom, že měl velký problém najít odpovídající uplatnění. A to byl také důvod, proč se rozhodl stát se učitelem. Jako učitel si začal přivydělávat ve večerní škole, která byla zaměřená na vzdělání přistěhovalců.

Jelikož ho práce plně nevytěžovala a přinášela mu mnoho inspirace, rozhodl se pro psaní humoristických povídek, na což měl dostatek času. Že to byla správná volba, potvrzují jak úspěchy mezi čtenáři, tak i různá ocenění. Mezi to nejznámější a nejdůležitější musíme zařadit ocenění, kterým je George Polka, kterou získal v roce 1954.

Pokud se podíváme také na jeho osobní život, je třeba říci, že se v roce 1935 oženil s Priscillou Ann „Pam“ Meadovou. Tato osudová žena jeho života byla sestrou poměrně známé antropoložky Margaret Meadové. Leo Calvin Rosten se dožil požehnaného věku 88 let. Zemřel 19. února 1997 v New Yorku, kde v podstatě celý svůj život žil.

 

Dílo

Jeho dílo je charakteristické především tím, že všechny jeho nejznámější knihy humoristických povídek mají jednu stejnou postavu. Je to Hyman Kaplan, který je charakterizovaný jako obézní muž, mající boubelaté tváře a nažloutlé vlasy. Svým vzhledem vypadá jako typický učitel. Svou povahou je neustálým optimistou, ať se děje cokoliv.

Pan Kaplan má třídu rádHumoristický román vydaný v roce 1937 je situovaný do období předválečného města New York. Hlavním hrdinou je právě pan Kaplan, který je přistěhovalcem z Evropy, který se snaží učit angličtinu. Autobiografické rysy jsou zde jasně patrné. Je to právě autor knihy, který je také evropským přistěhovalcem a který se rozhodne učit angličtinu ve večerní škole.

Pan Kaplan má stále třídu rád – Pokračování předchozího humoristického románu. Tento byl vydaný v roce 1976 a stále popisuje středoevropského přistěhovalce, učícího angličtinu. Hlavní téma knihy je založeno na popisu vtipných momentů, které jsou spojeny s tím, jak přistěhovalci doslova válčí s angličtinou a tím vznikají komické situace.

Jidiš pro radost – V této knize je mistrně patrný jeho původ a to, že uměl hovořit dvěma jazyky. Ukazuje na svůj původní a rodný jazyk, a to hlavně ve spojení se vším vtipným a zajímavým. Máme na mysli hlavně lidovou moudrost, stejně jako různé glosy. Kdo chce proniknout do toho nejzajímavějšího, co židovský původ nabízí, ten má možnost.

Jidiš pro ještě větší radost – Opět kniha, která je pokračováním předchozího titulu, který jenom potvrzuje to, že byl úspěšný. Kniha je doplněna předmluvou, kde se mimo jiné uvádí, že Jidiš je Robin Hood mezi jazyky. Že je to skutečně pravda se mohou samotní čtenáři celkem jednoduše přesvědčit. Zatímco předchozí titul byl spojený s tím opravdu nejvtipnějším a nejzajímavějším, co židovský původ nabízí, tuto knihu mohou někteří vnímat i jako netradiční slovník. Stále ale takový, který je vtipný.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.