Humoristický román

literatura

 

Jméno: Humoristický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Humoristické romány si kladou za cíl zachytit komickou stránku lidského života a v souvislosti s tím čtenáře především pobavit. V humoristických románech se ale neobjevuje jen komika situační, ale i komika jazyková či prvky parodie.

 

Základní znaky humoristického románu

Humoristické romány v sobě často nesou zachycení komických situací každodenního života, které je, ale nemusí být, zároveň čtenáři podáváno za využití jazykové komiky, tedy nevšedním, originálním způsobem, který je sám o sobě humorný, legrační. Prvotním cílem humoristické literatury je především pobavení čtenáře, jeho odvedení ze světa každodenních starostí a problémů. K tomu humoristické romány využívají nejrůznějších prostředků a principů, například komiku, parodii či ironii. S humoristickými romány se v literatuře setkáváme již od devatenáctého století a jsou oblíbeným literárním žánrem i dnes.

 

Významné humoristické romány a jejich autoři

Za jedno ze základních děl světové humoristické literatury je považovaný román anglického spisovatele Charlese Dickense Kronika Pickwickova klubu, který je tvořen humornými příběhy z cest členů Pickwickova klubu neboli klubu nepraktických londýnských gentlemanů na venkov, které uskutečnili s cílem poznat skutečný život.

Velkou tradici má humoristický román také v české literatuře, především v meziválečném období. Jedním z nejlepších českých humoristů byl bezesporu Jaroslav Hašek, jehož díla kombinovala situační komiku s komikou slovní i myšlenkovou. Haškovo vyprávění samo o sobě se často pohybuje na hranici reality a absurdity, často spojuje reálný život s parodií, nadsázkou a mystifikací. Nejznámějším je Haškův humoristicko-satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Dalším výrazným spisovatelem humoristické literatury byl Karel Poláček, legendárním se stal především jeho humoristický román Bylo nás pět, ve kterém se skvělým způsobem spojila komika situační a jazyková, kdy se mísí jazyk knižní s jazykem nespisovným, nářečím a dětskou mluvou. Dalším Poláčkovým humoristickým románem jsou například Muži v ofsajdu, ve kterých je humor spojen s fanoušky dvou pražských fotbalových klubů Viktorie Žižkov a Slavie. Patrně nejslavnějším českým humoristickým románem ale je, i díky svému filmovému zpracování, román Saturnin, jehož autorem je Zdeněk Jirotka o nepředvídatelném sluhovi Saturninovi, který naprosto změní život svého pána a jeho rodiny.