Libreto

literatura

 

Jméno: Libreto

Zařazení: Literární pojmy

Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

O co se jedná?

  • Termín „libreto“ pochází z italštiny v doslovném překladu knížečka.
  • Definicí libreta je scénář (literární podklad) k hudebnímu dílu, v němž se popisuje děj, postavy a obsahuje také hudební texty.
  • Libreto se užívá hlavně v opeře, operetě, muzikálu, či baletu.

 

Historie libreta

  • Po vynalezení knihtisku byl scénář tisknut dvojjazyčně. Diváci tak měli možnost sledovat a zároveň lépe pochopit právě probíhající operu. V divadle se po celou dobu svítilo.
  • V 19. století psalo mnoho českých autorů v němčině, česká libreta se tak dostala na svět až o mnoho let později. V začátcích byla označena, jako chabá a neměla příliš velký úspěch.
  • První české libreto – Dráteník vyšlo na scénu 2. 2. 1826 ve Stavovském divadle. Jednalo se o komickou operu o dvou dějstvích, autorem opery byl František Škroup, libreto vytvořil básník a překladatel Josef Krasoslav Chmelenský.

 

Významní liberaristé:

  • Karel Sabina – spisovatel, publicista, libretista a český radikální demokrat. Věnoval se především žurnalistice. Jako radikální demokrat byl zatčen a roku 1853 odsouzen k trestu smrti, nakonec jej měl režim věznit 18 let v Olomouci, kde napsal velkou část svých románů. Roku 1858 byl díky amnestii propuštěn. Jako libretista se podílel na operách od Bedřicha Smetany – Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách a další.
  • Eliška Krásnohorská – vlastním jménem Alžběta Pechová, spisovatelka, překladatelka, průkopnice ženského hnutí a básnířka. Působila jako libretistka, nejznámější scénáře vytvořila pro Bedřicha Smetanu – Hubička, Čertova stěna, Tajemství, Viola, dále pro Karla Bendla – Břetislav a Zdeňka Fibicha – Blaník.
  • Richard Wagner – německý dramatik, hudební skladatel, libretista, spisovatel a divadelní režisér. Ke svým operám si zároveň vytvářel i libreta. To se snažil původně vytvořit tak, aby jej obecenstvo vnímalo minimálně. Přikláněl se tak k pantomimistickému pojetí opery, tak aby jí rozuměli všichni. Později však svůj názor přehodnotil a libreta začal psávat v němčině. Tím vytvořil okruh cílové skupiny, která se jeho představení účastnila.