Marco Polo – životopis

životopis

 

Jméno: Marco Polo

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Benátský kupec a cestovatel třináctého století, který se proslavil především svými cestami po Asii, na základě kterých později vznikla i jeho slavná kniha Milion.

 

Život

Marco Polo se narodil 5. září 1254, místem byly buď Benátky, nebo ostrov Korčula, který je dnes součástí Chorvatka. Jeho otec Niccolo a strýc Matteo byli významnými benátskými kupci, kteří už polovině třináctého století podnikli cestu přes Rusko do Číny a Mongolska. Do Benátek se tehdy vrátili s poselstvím mongolského Chána Kublaje, který si přál, aby papež do Mongolska poslal křesťanské kněží, i když oficiálním náboženstvím v mongolské říši byl buddhismus. Roku 1271 se tehdy sedmnáctiletý Marco se svým otcem, strýcem a dvěma kněžími vypravil do Asie znovu. Cestovali především po Arménii a Persii, v Perském zálivu poznali nevšední exotické zboží, jako nejrůznější koření, perly, drahé kameny, hedvábí či slonovinu, a chtěli odkud původně plout do Číny. Svůj záměr ale změnili a místo toho putovali s karavanou severním Afganistánem přes pohoří Pamír a Turkestán až na okraj největší asijské pouště Gobi. Odtud se pak následně dostali do Pekingu, který byl v té době sídlem mongolského chána. Součástí tehdejší mongolské říše totiž bylo nejen území dnešního Mongolska, ale také Číny, Thajska či Koreji.

Chán Kublaj si mladého Marca velmi oblíbil a během sedmnácti let, které zde Marco strávil, mu svěřoval různé úřady. Během cest, které s jejich zastáváním byly spojené, tak Marco Polo poznal téměř celou říši. Roku 1292 se všichni vypravili na cestu zpět do Benátek. Cesta jim nakonec trvala více než tři roky a během ní Marco poznal Indonésii, Indii a Cejlon. Následně se pak přes Černé moře a Konstantinopol dostali zpátky do Benátek. Marco Polo zemřel v Benátkách 8. ledna roku 1324, důkazem jeho velkého cestovatelského významu je i skutečnost, že byl po něm pojmenovaný jeden z kráterů na Měsíci.

 

Dílo

Milion

Vyprávění o exotických východních krajích, které se stalo vzorem pro další středověké cestopisy a zároveň bylo považováno za cenný zdroj informací o tehdejší Asii a také jednou z inspirací pro cesty Kryštofa Kolumba. Kniha vznikla na konci třináctého století, kdy Marco Polo ve vězení diktoval svému příteli vzpomínky na své cesty. Název Milion, pod kterým je dnes cestopis známý, byl údajně odvozen od autorova jména Marco-Emilione.

První kapitoly knihy se zaměřují zejména na popisy cest Marcova autorova otce a strýce a také na výchovu mladého Marka v čínsko-mongolském prostředí. Zajímavostí je i popis politických důvodů a okolností, proč Marcův otec a strýc mezi Benátkami a dvorem mongolského chána vlastně cestovali. Většinu románu ale tvoří popis cest, které Marco jako chánův úředník podnikl do nejrůznějších zemí, krajů a měst. Vše je zachyceno poměrně do detailu i s informacemi o místní fauně, flóře, zvycích a obyčejích. Ve snaze o objektivitu autor tyto informace podává střízlivě, bez příkras, vzhledem k tomu, že ale svět vnímal ze středověkého úhlu pohledu, tak určitá kouzla a nadpřirozené jevy považoval za reálné. Popisy krajiny a měst jsou doplněny o zajímavé zvyky i náboženské rituály, místní tradované historky i skutečné historické události.

Vrcholná část knihy je tvořeno podrobným líčením hlavního města Mongolské říše, jejího vládního a sociálního systému, panovníka Kublaje, jeho dvora a životního stylu. Podává také zprávu o zemích, navštívených během svých inspekčních cest. V posledním oddílu knihy najdeme stručnější popisy Indonésie, Indie a ostrovů v Indickém oceánu, ve kterých se objevují i fantastičtí tvorové. Kniha překvapivě nekončí návratem do Benátek, ale vyprávěním o Rusi, první evropské křesťanské zemi na Východě, která ale v té době byla ale pod vlivem Tatarů.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.