Mé oblíbené místo – slohová práce

 

Jméno práce: Mé oblíbené místo

Slohový útvar: Popis oblíbeného místa

Přidal(a): Vendy

 

 

 

 

 

Dvě uličky rodinných domků, starý mlýn, most přes průzračný potůček, lány obilí, chmelnice a ona dřevěná lavička zasazena do krásné přírody. Na toto místo se vždy ráda vrátím.
Vykouknu z okna našeho domu, je babí léto. Sluníčko svítí a krásně hřeje, ale fouká vítr. Vyjdu na ulici, když se mi do vlasů zamotá křehká pavučina. Pavouček se na mě vyděšeně kouká, tak ho položím do trávy a pokračuji dál po ulici. Cestou pozdravím sousedku a namířím si to přímo ke starému, dnes už bohužel nepoužívanému, mlýnu.  Jeho oprýskané zdi a větrem rozbitá okna mě vrací do dětství. Zanechám sentimentálních vzpomínek a přeskočím mlýnský potok. Jdu po jeho bahnitém břehu, až vyjdu z vesnice. Pokračuji po staré rozbité cestě. Míjím lány obilí, chmelnice a cestou potkám nejednoho zajíce, koroptev, bažanta či srnu v nedalekém lese. Nasávám tu krásnou vůni přírody.  Kolem mě poletují pestrobarevní motýli, ze vzdálené vysoké borovice mě sleduje přísný pohled poštolky. Vždyť tohle je její rajon.  Po kratší přestávce pokračují dál. Cesta je již sotva znatelná. Starou cest
u vystřídala kamenitá polní cesta. Ostré špičaté kamínky se mi zapíchávají do prošlapaných bot, ale já jdu dál. V dálce už vidím místo, kvůli kterému jsem tam šla.  Je to lavička u šípkového keře. Posadím se a přemýšlím o všech věcech, které se mi staly od doby, kdy jsem tu byla naposledy. Už je to dlouho. Zavřu oči a poslouchám to nádherné ticho přerušované pouze líbezným zpěvem drozdů a skřivanů. Najednou se ozve křik. To poštolka právě chytila svoji večeři. Padl ji za oběť mladý zajíc. Posedím tu tak hodinku nebo dvě. Potom se zvedám a stejnou cestou jdu domů

 

Hodnocení: 1-

 

Napsat komentář