Miloš Václav Kratochvíl – životopis

literatura

 

Jméno: Miloš Václav Kratochvíl

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Tento dramaturg, scénárista a archivář získal v roce 1974 ocenění národní umělec. Jeho otec Václav Kratochvíl byl český archivář a historik. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela, Památné bitvy našich dějin, Objevitelé a dobyvatelé, Napoleon z černého ostrova a další.

 

Život

Miloš Václav Kratochvíl se narodil 6. ledna 1904 ve Vídni a zemřel 9. července 1988 v Praze. Ve Vídni se narodil z toho důvodu, že zde jeho otec, Václav Kratochvíl, v té době pracoval jako dvorní archivář. V tomto městě prožil své mládí. Teprve ve věku 14 let se přestěhoval do Prahy a začal studovat na gymnáziu. Malostranské gymnázium v Praze ukončil maturitou a poté začal studovat na Karlově univerzitě. Zvolil si obor na filozofické fakultě, kterým byl historie a archivnictví. Tuto univerzitu dokončil v roce 1928, když získal doktorát.

Jeho prvním zaměstnáním byl Archiv hlavního města Prahy. Zde pracoval až do roku 1944, kdy byl archiv uzavřen Němci. V mezičase mezi lety 1944 až 1945 pracoval u firmy Nationalfilm, poté až do roku 1947 pro Ministerstvo informací.

Od roku 1948 si vydělával ve filmovém průmyslu, kde tři roky působil jako filmový dramaturg Československého státního filmu. V letech 1950 až 1972 působil jako profesor na Akademii múzických umění v Praze (FAMU).

Po odchodu do důchodu se věnoval literární činnosti a podle Rudého práva patřil od roku 1977 mezi signatáře Anticharty. Jednalo se tak o jednu z prvních osobností, která chartu podepsala.

Jeho syn Jan Kratochvíl se narodil 8. června 1940 a působil v divadelním oboru jako režisér a herec, divadelní organizátor. Mimo to se věnoval také televizní dramaturgii.

 

Dílo

Král obléká halenu

Jedná se o historický román, který se odehrává v době posledních Přemyslovců. Hlavní postavou tohoto románu je Václav IV.

Lásky královské

Tento román vznikl v roce 1973 a odehrává se v době posledních Přemyslovců.

Pochodeň

Autor se věnuje také době, kdy v českých zemích probíhala husitská revoluce. Tento román je z roku 1950.

Mistr Jan

Kniha vyšla roku 1951.

Jan Žižka

Historický román z roku 1952.

Jan Želivský

Historický román z husitské doby z roku 1953.

Husitská kronika

Historický román z roku 1956.

Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela

Tento historický román byl vydán v roce 1954 a odehrává se v době třicetileté války. Jan Kornel byl český chasník, který vstoupil do bojů v rámci války, dostane se ale do různých koutů světa. Domů se vrátí až po dvaceti letech.

Dobrá kočka, která nemlsá

Kniha je pojmenovaná podle díla grafika Václava Hollara. Jedná se o román o tomto umělci.

Život Jana Ámose

V roce 1975 vyšel historický román, který se zabýval životem tohoto slavného českého filozofa. Jsou zde popsána také léta tohoto myslitele, které musel strávit mimo svou vlast, a to, jak se neustále snažil vrátit se zpátky.

Matyášův meč

Historický román z doby třicetileté války pojednává o hraběti Jindřichovi Matyášovi Thurnovi.

Osamělý rváč

Historický román se odehrává v rudolfínském období a vyšel poprvé v roce 1941, v přepracovaném vydání pak roku 1955. Hlavní postavou je Heřman Kryštof Russworm.

Čas hvězd a mandragor

Historický román z roku 1972.

Veronika

Tato kniha se odehrává již v devatenáctém století v okolí Boženy Němcové.

Evropa tančila valčík

Autor zde zpracovává období před první světovou válkou. Kniha vyšla v roce 1974.

Evropa v zákopech

Kniha z období první světové války, která vyšla roku 1977.

Objevitelé a dobyvatelé

Autor se zaměřuje na dobrodružství odehrávající se v dobách, kdy mapa světa ještě nebyla dokončena. Seznámíme se s tím, jak Evropané pronikali do Afriky i Asie.