Jiří Kratochvíl – životopis

literatura

 

Jméno: Jiří Kratochvíl

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Prozaik, esejista, dramatik, fejetonista, romanopisec a novinář. To vše charakterizuje tvorbu Jiřího Kratochvíla, která byla oceněna celou řadou cen, například Cena Toma Stopparda v roce 1991, Cena Českých knihkupců v roce 1993, Cena Egona Hostovského v roce 1996, Cena Karla Čapka v roce 1998 a Cena Jaroslava Seiferta v roce 1999.

 

Život

Jiří Kratochvíl se narodil 4. ledna 1940 v Brně. Střední školu ukončil složením maturitní zkoušky v roce 1958 a poté začal studovat češtinu a ruštinu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde absolvoval v roce 1963. Po studiích se živil jako učitel a archivář. V sedmdesátých letech se stal ineditním spisovatelem a živil se manuální prací. Teprve od roku 1989 se začal živit jako profesionální spisovatel.

V současné době žije v Moravském Krumlově, ale lásku k Brnu si uchovává i nadále. Je to patrné ze všech jeho knih, protože veškeré jeho romány se odehrávají v Brně. Ačkoli svou první povídku napsala a publikoval již v roce 1964, vyjít směla až v roce 1991, kdy bylo autorovi padesát jedna let. Krátce poté začaly vycházet další a další povídky, osm vysílaných rozhlasových her a jedna inscenovaná divadelní hra. Některé z knih vycházely také v zahraničí, ve státech, jako je Francie, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Srbsko a Černá Hora.

Jeho díla jsou označována jako postmoderní, a to zejména z důvodu, že autor narušuje iluzorní autentičnost vyprávění. Mimo to si pohrává s formou a používá zcizující efekty. Záměrně se snaží vyhnout realistickému vyznění, mění identitu postav, realita se zde mísí s fantazií, zápletka je často absurdní.

Jiří Kratochvíl se zabývá takovými tématy, jako je osobní identita a paměť. V knihách se tak objevují vzpomínky na protektorát a padesátá léta, avšak realita se mísí s fikcí, například v důsledku zobrazení snů či erotických motivů. Díla většinou skrývají také politický až moralizující podtext.

 

Dílo

Případ s Chatnoirem

Ačkoli kniha byla připravena k publikaci již v roce 1970, nestalo se tak. Autor byl režimem zakázán, a kniha tak vyšla v samizdatu o osm let později pod názvem Případ nevhodně umístěné šance.

Medvědí román

Opět muselo dojít k vydání v samizdatu, a to roku 1987. U nás byl tento román publikován v roce 1990. V tomto díle je zobrazeno, jak se žilo v „policejním státě“. Děj je zasazen do oblasti sídliště a autor znázorňuje, jak je zde život a mezilidské vztahy poznamenány dobou.

Uprostřed nocí zpěv

Román poprvé vyšel v roce 1992. Jedná se opět o vzpomínky autora, které se zaměřují na život poúnorového emigranta. Autor líčí, jaká atmosféra panovala v Brně po skončení druhé světové války a období padesátých let.

Orfeus z Kénigu

Kniha obsahuje povídky, které vyšly v roce 1994.

Má lásko, postmoderno

Další kniha povídek z roku 1994. Autor se věnuje politickému dění, líčí lidské osudy své doby – povídky vyznívají absurdně.

Avion

Román z roku 1995 zobrazuje, jak se vyvíjí naše země v současnosti.

Příběhy příběhů

Jedná se o eseje, které byly vydány v roce 1996.

Slepecká cvičení

Slepecká cvičení je sbírka divadelních a rozhlasových her, která byla vydána v roce 1997. Tyto hry byly představovány v rámci tzv. „bytového divadla“ sedmdesátých let. Kniha zahrnuje také rozhlasové hry z devadesátých let, které byly vysílány Českým rozhlasem.

Nesmrtelný příběh

Tento román z roku 1997 má podtitul aneb život Soni Trácké-Sammlerové čili román karneval. Hlavní hrdinka vypravuje své setkání s někým, kdo k ní následující život hledá cestu v různých zvířecích podobách. Toto dílo je vysoce ceněné, mnozí jej připomínají k pohádce o krásce a zvířeti. Dnes se jedná o nesehnatelnou prózu.