Noc na Karlštejně – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Noc na Karlštejně

Autor: Jaroslav Vrchlický

Přidal(a): Len

 

 


Obsah:

Je zákon, že na hrad Karlštejn nesmí přijít žádná žena. Ale ocitnou se tam zrovna dvě, a to v přestrojení pážat. Jednou je Alena, neť purkrabího, která se s otcem vsadila. Podaří-li se jí zůstat noc na hradě, bude si moci vzít císařova karlštýnského šenka Peška. Druhou je císařovna sama. Ta se vydala za císařem, protože žárlila. Císařovna se vyzná arcibiskupovi Arnoštovi. Arnošt jí chce dokázat hloupost jejích obav, postaví ji na stráž před císařovu ložnici místo Peška. Ten má dělat nemocného. Na hradu jsou hostmi Štěpán Bavorský, který má diplomatické poslání a jerusalémský král Petr, kterému se zákon o nepřítomnosti žen nelíbí. Před císařovou ložnicí se Petr snaží páže políbit, to se ale brání a zlomí mu meč. Císař vyjde, pozná přestrojenou císařovnu. Arnošt pak vysvětlil císaři, že chtěl císařovnu vyléčit z jejích zbytečných obav. Teď chtějí odjet císařští manželé na hrad Kozlík, aby byl zákon zachován. Ale nemohou z hradu; oba hosté hlídají nádvoří, aby dívku lapili. Zatím Pešek řekne purkrabímu, že je Alena na hradě. Alena s Peškem jsou ve strážnici. Císař již chtěl oznámit císařovninu přítomnost hostům, ale Arnošt doufá ve šťastnou náhodu. A najednou skutečně purkrabí mu s nářkem oznámí, že je na hradě jeho neť a že byla pážetem před císařovou ložnicí. Císařovnina čest je tak zachráněna. Štěpán zatím narazí ve strážnici na Alenu. Ta se s ním začne šermovat. Karel zarazí boj a vytkne vévodovi, že bojuje s dívkou. Pak na oko propouští Peška ze služby, ale pasuje ho na rytíře a dává mu dům v Praze, aby se mohl oženit s Alenou. Zatím se císařovna převlékla a přišla, jako by zabloudila na hrad. Karel ji hned chce doprovodit na Karlík. Tak jsou oba nepříjemní hosté odbyti. Štěpán kromě toho nepochodil ani se svým diplomatickým posláním.

 

Hlavní postavy:

Český král Karel IV. – moudrý,hodný,laskavý, chytrý

Arnošt z Pardubic – arcibiskup, pomáhá císaři

Purkrabí Ješek z Wartenberka – správce Karlštejna

Král Petr – na Karlštejně je na návštěvě, zajímají ho hlavně ženy a láska
Vévoda Štěpán – přijel z politických důvodů

Pešek – páže na Karlštejně ,je zamilovaný do Aleny

Alena – miluje Peška ,pro lásku je ochotná udělat cokoliv
Alžběta – oddaná, milující

 

Styl:

– dílo je psané spisovně, ale není zde používaná dnešní čeština.
– na začátku každého jednání je odstavec, ve kterém je popsáno, kde se nacházíme,

které postavy zde vytupují

– jsou zde také poznámky u textu pro herce např. (ztichne)

– objevují se zde převážně dialogy.

– hra se skládá ze 3 jednání a v každém jednání je několik výstupů.

 

– dílo je chronologicky uspořádané.

-drama vykazuje jasné znaky romantismu. (Děj se odehrává v noci, historický

námět, romantické kulisy – hrad, hlavní motiv – láska, idealizace postav)

– živé dialogy postav, vtipné zápletky

Další podobné materiály na webu: