Jaroslav Vrchlický – životopis

literatura

 

Jméno: Jaroslav Vrchlický

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ (1853 – 1912)

Jaroslav Vrchlický byl český spisovatel, básník, dramatik, překladatel a vůdčí osobnost lumírovců.

,,Za trochu lásky šel bych světa kraj,  šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý …“ J. Vrchlický

 

ŽIVOT

Vrchlický prožil dětství u svého strýce, který byl farář. Vystudoval gymnázium
a začal studovat teologii (pražský Arcibiskupský seminář), brzy ale přešel na Filosofickou fakultu. Tam se věnoval filosofii, historii a románským jazykům. Při studiích učil češtinu francouzského historika Ernesta Denise, který mu poskytl kontakt s francouzskou kulturou. První práce k tisku mu zprostředkovala redaktorka Sofie Podlipská.

Dostal se také do kontaktu s Itálií, rok zde pobýval jako šlechtický vychovatel. Právě tady pronikal do tajů italské a francouzské poezie, což se projevovalo v jeho vlastní tvorbě. Po návratu domů působil jako pedagog, vyučování ho ovšem příliš nebavilo, později se stal profesorem moderních věc a získal čestný doktorát.  Rakouský císař František Josef I. ho povýšil do šlechtického stavu a jmenoval jej členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni. Byl také členem několika uskupení, například Královské akademie v Padově, a čestným občanem mnoha českých měst. Zastupoval funkci tajemníka České akademie věd a umění.

Postihla ho mozková mrtvice, rozpadlo se mu manželství, svá poslední léta dožíval v odloučenosti v Domažlicích.

 

DÍLO

Dílo Vrchlického je velmi objemné. Čítá přes 270 knih včetně překladů, přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Texty se vyznačovaly formální dokonalostí, zároveň
i čtivostí. Snažil se dokázat, že čeština je jazyk, který dovede vyjádřit vše. Vytvořil půdu pro symbolismus a čerpal inspiraci v antické lyrice.

 

POEZIE

Z HLUBIN – jeho první básnická sbírka, milostná lyrika, básně tvoří příběh, využívá přírodní symboliku, motivy: jezero, les, propast

HOŘKÁ JÁDRA – sbírka básní, popisují podzimní a zimní přírodu, projev počáteční krize Vrchlického a častá kritika jeho tvorby (vyčítán mu byl laciný optimismus)

OKNA V BOUŘI – básně zachycující básníkovu hořkost a zklamání, pokouší se zde o překonání

STROM ŽIVOTA – sbírka básní, završení svého díla oslavným hymnem

MEČ DAMOKLŮV – poslední sbírka, hořká reflexivní lyrika, pochmurné úvahy o blížící se smrti, častý výskyt sebeironizace, vyšlo posmrtně, mnoho básní zůstalo ve fázi náčrtků

 

PRÓZA

 • próze se věnoval pouze okrajově, psal povídky a romány

LOUTKY – román, částečně autobiografický, zachycuje nenaplněné lásky

 

DRAMATICKÁ TVORBA

ČESKÁ TRILOGIE – historické drama z prostředí prvních přemyslovců

 • Drahomíra
 • Bratři
 • Knížata

NOC NA KARLŠTEJNĚ – komedie z českého prostředí, základ: mylná pověst, že Karel IV. zakázal na hradě přítomnost žen, zfilmováno

 

PŘEKLADATELSKÁ ČINNOST

 • toužil překládat do češtiny největší světová díla
 • přeložil například Dantovu Božskou komedii nebo Goethova Fausta
 • svými překlady se snažil veřejnost seznámit s dosud neznámými autory

 

POEZIE FRANCOUZSKÉ NOVÉ DOBY

POEZIE ITALSKÉ NOVÉ DOBY

 

ZAJÍMAVOSTI

 • vlastním jménem Emil Jakub Frida
 • pseudonym Vrchlický navrhl jeho spolužák, dle řeky Vrchlice, kterou jako studenti navštívili
 • v údolí řeky je vytesán Vrchlického reliéf
 • zamiloval se do redaktorky Sofie Podlipské, ta mu k sňatku nabídla svou dceru Ludmilu
 • opakovaně nominován na Nobelovu cenu, nikdy mu nebyla udělena
 • nazýván knížetem české poezie