Odysseia – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Odysseia

  Autor: Homér

  Přidal(a): Denisa

 

 

 

Přeložil: Otmar Vaňorný

Ilustroval: Ferdinand Stiebitz

Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Rok vydání: 1956

 

Literární druh: epika

Literární žánr: epos

 

Charakteristika literárního díla:

Jedná se o rozsáhlou epickou báseň, neboli epos. Epos je básnické dílo kde epika převládá nad lyrikou. V tomto případě se jedná o epos hrdinský, který obecně pojednává o hrdinech, kteří nejsou zaznamenáni historií

 

Doba děje: asi 8. století př. n. l.

 

Místo děje:

Bitevní pole v Tróje, plavba na moři, pobyty na ostrovech, končí na rodném ostrově Ithaka

 

Námět díla:

Epos vypráví o cestě krále Odyssea, který se vrací ke své rodině na svůj rodný ostrov Ithaka. Cestou potká různá nebezpečí, nástrahy,…

 

Postavy:

Odysseus – Ithacký král, lstivý, moudrý, silný

Penelopé –  manželka Odyssea, trpělivá, věrná, chytrá                                                                 

Kalypsó – Nymfa-zamilovaná do Odyssea, žije na Ogygii                                                                                

Kirké – zlá čarodejnice, vychytralá                                                                                                                 

Aiolos – vládce větru, poprvé Odysseovi pomohl ale podruhé už ne

Polyfémos – Kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy                                                                                            

Další bohové: Zeus, Héra, Afrodité, Hádés, Poseidon,…

 

Hlavní myšlenka: Dílo nabádá k víře v bohy.Dílo je základem antické literatury.

Jazykové prostředky: přímá řeč, přirovnání, metafory, archaismy

 

Kompozice:

Kniha je rozdělena do 24 zpěvů psaných daktylským hexametrem ve verších. 1.-4.zpěv Telemachos, 5.zpěv Kalypsó, 6.-8. zpěv Odysseus u Fajáků, 9.-12. zpěv Vyprávění u Alkinoa, 13.-20. zpěv Odysseův návrat, 21.-22. zpěv Pomsta, 23.-24. zpěv Shledání a  smír

 

Děj:

Kniha vypráví o návratu Odyssea domů z vyhrané trojské války.

Odysseus, který 10 let putuje Středomořím, prožívá různá dobrodružství. Nejprve bojuje se svou posádkou s Kikony. Odysseus a ti co přežili se vydají na další ostrov, aby doplnili zásoby. Jenže tam žije obr Kyklo, který je všechny uvěznil ve své jeskyni se stádem ovcí. Tak se Odysseus snažil Kiklopa přechytračit. A povedlo se. Nejdříve ho opil a pak mu vypíchl jeho jediné oko. Ráno Kyklop vyháněl stádo svých ovcí z jeskyně a věděl, že uvěznění muži toho budou chtít využít. A taky že využili. Pověsili se totiž ze spoda ovcí, takže když je Kyklop ohmatával, ovšem jenom na hřbetě, tak je nenašel a oni utekli.

Kyklopův otec Poseidon, když zjistil co Odysseus provedl, tak se hrozně rozzlobil a rozbouřil moře, aby jim znepříjemnil plavbu.

Další den zakotvili na ostrově boha větru, který je pohostil a Odyssea obdařil měchem, kde uzavřel  větry. Námořníci byli zvědaví a tak měch rozvázali. Tím však způsobili velikou bouři a vzdálili se od Ithaky.

Potom přistavili u Laistrygónů, strašných lidožroutů. Posla, kterého Odysseus vyslal k jejich králi, král nabodl na rožeň a snědl. Lidožrouti pak přepadli lodě a házeli na ně kameny. Zachránila se jenom Odysseova loď.

Na dalším ostrově narazili na kouzelnici Kirké, dceru boha slunce- Hélia, která proměnila jeho posádku ve vepře. Odysseovi se nakonec podařilo je zachránit.

Když pluli kolem ostrova Sirán, které je lákaly svým zpěvem. Odysseus přikázal, aby si zacpali uši voskem a on sám se přivázal ke stěžni, protože je lákali na útesy, kde ztroskotala spousta lodí.

Jednoho dne, při velké bouři na moři ztratil Odysseus celou posádku a sám připlul na zbytcích lodi k ostrovu Ogygii, kde 7 let žil u nymfy Kalypsó.

Když se konečně dostane na svou Ithaku a dozví se, že jeho ženu obklopuje spousta nápadníků, tak se převleče za žebráka a setká se se svým synem Telemachem, kterému prozradí svůj plán jak se jich zbavit. Tak mu řekl ať schová všechny zbraně a nechá tam jenom pro něho a sebe.

Další den se Penelopé rozhodla, že si z nápadníků konečně vybere manžela, pokud splní to co uměl jen Odysseus – napnout tetivu jeho luku a prostřelit 12 ok v sekerách. Nikomu se to však nepodařilo ( ani napnout tetivu ). Poté přišel ( ještě převlečen za žebráka), vzal luk a prostřelil všechny oka v sekerách. V tu chvíli všichni poznali, že je to on.

Pak začali spolu s telemachem bojovat proti nápadníkům. Skoro všechny zabili. Ale jak se to dozvěděla Penelopé, nemohla tomu uvěřit. Proto dalšího dne ho podrobila zkoušce, která měla dokázat je-li to opravdu on. Zkouška spočívala v tom, že Penelope přikázala svým služebným, aby vynesly postel na chodbu, Odysseus však namítl, že je to nemožné, protože postej je součástí stromu, který rost uprostřed ložnice. V tu chvíli Penelope poznala, že je to Odysseus.

Další podobné materiály na webu: