Odysseia – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

  Kniha: Odysseia

  Autor: Homér

  Přidal(a): Denisa

 

 

Homér

 • Slepý básník z antického Řecka
 • Dílo napsal na ostrově Ithaka, kde si léčil oslabený zrak
 • Byl antickým básníkem, jeho životní data jsou pouze pravděpodobná
 • Narodil se prý jako nemanželské dítě u řeky Meles nedaleko Smyrny a jeho původní jméno bylo Melésigenés (narozený u Melesu)
 • Zemřel údajně na ostrově Íos
 • Není dodnes známé, zda osoba tohoto jména skutečně žila

Další díla autora

 • Epos
  • Ilias (bitva v Tróji, Odyssea navazuje na toto dílo)
  • Žabomyší válka
 • Homérské hymny
  • Hymnus na Afrodítu
  • Hymnus na Apollóna

 

Rozbor díla: Odysseia

 • Přeložil: Otmar Vaňorný
 • Ilustroval: Ferdinand Stiebitz
 • Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
 • Rok vydání: 1956
 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: epos

 

Charakteristika literárního díla:

 • Jedná se o rozsáhlou epickou báseň, neboli epos. Epos je básnické dílo kde epika převládá nad lyrikou. V tomto případě se jedná o epos hrdinský, který obecně pojednává o hrdinech, kteří nejsou zaznamenáni historií

 

Námět díla:

 • Epos vypráví o cestě krále Odyssea, který se vrací ke své rodině na svůj rodný ostrov Ithaka. Cestou potká různá nebezpečí, nástrahy,…

 

Hlavní myšlenka:

 • Dílo nabádá k víře v bohy.Dílo je základem antické literatury.

 

Kompozice:

 • Kniha je rozdělena do 24 zpěvů psaných daktylským hexametrem ve verších.
  • 1.-4.zpěv Telemachos
  • 5.zpěv Kalypsó
  • 6.-8. zpěv Odysseus u Fajáků
  • 9.-12. zpěv Vyprávění u Alkinoa
  • 13.-20. zpěv Odysseův návrat
  • 21.-22. zpěv Pomsta
  • 23.-24. zpěv Shledání a  smír

 

Jazykové prostředky:

 

Doba děje:

 • asi 8. století př. n. l.

 

Místo děje:

 • Bitevní pole v Tróje, plavba na moři, pobyty na ostrovech, končí na rodném ostrově Ithaka

 

Postavy:

 • Odysseus – Ithacký král, lstivý, moudrý, silný
 • Penelopé –  manželka Odyssea, trpělivá, věrná, chytrá                                                                 
 • Kalypsó – Nymfa-zamilovaná do Odyssea, žije na Ogygii                                                                                
 • Kirké – zlá čarodejnice, vychytralá                                                                                                                 
 • Aiolos – vládce větru, poprvé Odysseovi pomohl ale podruhé už ne
 • Polyfémos – Kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy                                                                                            
 • Další bohové: Zeus, Héra, Afrodité, Hádés, Poseidon,…

 

Děj (obsah) díla:

Kniha vypráví o návratu Odyssea domů z vyhrané trojské války.

Odysseus, který 10 let putuje Středomořím, prožívá různá dobrodružství. Nejprve bojuje se svou posádkou s Kikony. Odysseus a ti co přežili se vydají na další ostrov, aby doplnili zásoby. Jenže tam žije obr Kyklo, který je všechny uvěznil ve své jeskyni se stádem ovcí. Tak se Odysseus snažil Kiklopa přechytračit. A povedlo se. Nejdříve ho opil a pak mu vypíchl jeho jediné oko. Ráno Kyklop vyháněl stádo svých ovcí z jeskyně a věděl, že uvěznění muži toho budou chtít využít. A taky že využili. Pověsili se totiž ze spoda ovcí, takže když je Kyklop ohmatával, ovšem jenom na hřbetě, tak je nenašel a oni utekli.

Kyklopův otec Poseidon, když zjistil co Odysseus provedl, tak se hrozně rozzlobil a rozbouřil moře, aby jim znepříjemnil plavbu.

Další den zakotvili na ostrově boha větru, který je pohostil a Odyssea obdařil měchem, kde uzavřel  větry. Námořníci byli zvědaví a tak měch rozvázali. Tím však způsobili velikou bouři a vzdálili se od Ithaky.

Potom přistavili u Laistrygónů, strašných lidožroutů. Posla, kterého Odysseus vyslal k jejich králi, král nabodl na rožeň a snědl. Lidožrouti pak přepadli lodě a házeli na ně kameny. Zachránila se jenom Odysseova loď.

Na dalším ostrově narazili na kouzelnici Kirké, dceru boha slunce- Hélia, která proměnila jeho posádku ve vepře. Odysseovi se nakonec podařilo je zachránit.

Když pluli kolem ostrova Sirán, které je lákaly svým zpěvem. Odysseus přikázal, aby si zacpali uši voskem a on sám se přivázal ke stěžni, protože je lákali na útesy, kde ztroskotala spousta lodí.

Jednoho dne, při velké bouři na moři ztratil Odysseus celou posádku a sám připlul na zbytcích lodi k ostrovu Ogygii, kde 7 let žil u nymfy Kalypsó.

Když se konečně dostane na svou Ithaku a dozví se, že jeho ženu obklopuje spousta nápadníků, tak se převleče za žebráka a setká se se svým synem Telemachem, kterému prozradí svůj plán jak se jich zbavit. Tak mu řekl ať schová všechny zbraně a nechá tam jenom pro něho a sebe.

Další den se Penelopé rozhodla, že si z nápadníků konečně vybere manžela, pokud splní to co uměl jen Odysseus – napnout tetivu jeho luku a prostřelit 12 ok v sekerách. Nikomu se to však nepodařilo ( ani napnout tetivu ). Poté přišel ( ještě převlečen za žebráka), vzal luk a prostřelil všechny oka v sekerách. V tu chvíli všichni poznali, že je to on.

Pak začali spolu s telemachem bojovat proti nápadníkům. Skoro všechny zabili. Ale jak se to dozvěděla Penelopé, nemohla tomu uvěřit. Proto dalšího dne ho podrobila zkoušce, která měla dokázat je-li to opravdu on. Zkouška spočívala v tom, že Penelope přikázala svým služebným, aby vynesly postel na chodbu, Odysseus však namítl, že je to nemožné, protože postej je součástí stromu, který rostl uprostřed ložnice. V tu chvíli Penelope poznala, že je to Odysseus.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.