Otec Goriot – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Otec Goriot

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): Nika

 

 

Drama – společenský realistický román

 

MÍSTO A DOBA DĚJE:

r. 1835 v Paříži (měšťácký penzion paní Vauquerové)

 

HLAVNÍ POSTAVY:

Otec Goriot – dříve silný, moudrý a hrdý, dnes zchudlý, zesláblý navenek, apatický k ostatním; fanaticky miluje své dvě dcery, je pro ně ochoten vzdát se všeho; nalhává si jejich lásku, avšak na svém smrtelném loži si uvědomí, že jej nemilovaly, že měly rády pouze jeho peníze; jeho charakter se v průběhu nevyvíjí (kromě poslední části, kdy umírá a uvědomuje si vztah svých dcer)
Evžen de Rastignac – student práv, velmi ctižádostivý, hodný, citlivý, má dobré svědomí, idealista, pochází ze starého šlechtického rodu, je však chudý; chtěl by se stát členem pařížské společnosti, avšak poznává, že společnost je pokrytecká a beze cti; má rád a obdivuje otce Goriota pro jeho lásku k dcerám; je vlastně ústřední postavou děje; jeho charakter se vyvíjí
Vautrin – starý, uprchlý galejník, energický a štědrý, cynický; má „prokouklou“ společnost a společenské vztahy, ze kterých dokáže těžit; dokáže si užívat života; má životní zkušenosti; objevuje se i v románech Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán
Bianchon – student medicíny, vždy nápomocný, nejlepší přítel Evžena, pomáhá mu starat se o otce Goriota
Anastázie de Restaud – dcera Goriota, toužila po společenském postavení, využívá otce pouze pro peníze
Delfína de Nucingen – dcera Goriota, miluje Evžena; chtěla peníze; má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ovšem také otce často využívá ve svůj prospěch

 

DĚJ:

Otec Goriot, bývalý úspěšný obchodník s nudlemi, miluje své dcery víc než cokoli na světě. Provdal je za bohaté manžely a dcery se za svého chudého otce začaly stydět a pouze zneužívali jeho obrovské náklonnosti. Goriot neuměl říci ne a postupně prodal vše, jen aby se jim zavděčil. V domě Vaquarové se stal sousedem nemajetného studenta  Evžena Rastignaca, který pocházel z chudé rodiny – touží ale po majetku, uznání a společenském postavení. Začne se chovat jako zámožný šlechtic. Je představen Goriotově dceři, které se začne dvořit a nakonec si získá její srdce. Obě dcery se dostanou na mizinu a Goriot se jim snaží všemožně pomoci. Citové vypětí se stává příčinou jeho smrti.

 

TÉMA:

–          Nezkrotná otcovská láska

–          Morální úpadek francouzské společnosti a morálky, velkou roli hrají peníze

 

KOMPOZICE:

–          Zápletka, konflikt, narůstá dramatičnost

–          Výrazné popisy a charakteristiky osob

 

JAZYK:

–          Er forma , vypravěč je vševědoucí

–          Spisovný jazyk, dle prostředí i hovorový ; často popisný

–          dialogy

–          Detailní popisy prostředí, osob i společenských vztahů

(vdova Vauquerová – „má zestárlou, tlusťoučkou tvář, jejíhož středu ční nos jako zobák papouška…její postava je vypasená jako kostelní myš)

–          Netradiční přirovnání, metafory

–          Časté úvahy, dramatičnost textu, která nutí zamýšlet se

 

OBDOBÍ: REALISMUS

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.