Otec Goriot – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Otec Goriot

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): marty

 

 

 

 

 

1.       Jméno autora a název díla (základní bibliografická citace).

Honoré de Balzac, Otec Goriot, nakladatelství Odeon 1970 Praha

 

2.      Základní informace o autorovi a rysech jeho literární tvorby.

Honoré de Balzac 1799-1850. Francouzský prozaik, představitel kritického realismu. Napsal např. romány Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán, Bratranec Pons, Sestřenice Běta a další.

Ve svých románech zobrazuje skutečnost – popisy prostředí, charakteristiky postav.

 

3.       Vymezení doby, ve které dílo vzniklo, z hlediska literární historie.

Dílo vzniklo v 19.století, v období realismu ve Francii.

 

4.       Literární druh a literární žánr (útvar) díla

Jedná se o epické dílo, žánrem je společenský román.

 

5.       Hlavní téma díla

Román ukazuje úpadek francouzské společnosti, kde hlavní roli hrají peníze. Ukazuje, jak majetek a společenské postavení může mít vliv na charakter člověka.

 

6.   Vlastní rozbor:

                a) kompoziční výstavba a typologie vypravěče

Dílo je napsáno ve dvou dějových liniích. V první je hlavní postavou otec Goriot, zámožný obchodník s nudlemi a v druhé je hrdinou mladý student Rastignac. Text je členěn na odstavce a ne na kapitoly. Vypravěč je v er-formě.

 

Citace: Stařec jí odkázal tisíc franků doživotní renty a o ty peníze se čas od času hádala s dědici, kteří si z ní učinili terč svých pomluv.

 

                b) hlavní postavy,  jejich charakteristika a vývoj

Otec Goriot – bohatý obchodník s nudlemi, nyní v penzi. Žije sám v penzionátu u paní Vauquerové v Paříži. Má dvě dcery, pro které je schopen obětovat vše co má. Kupuje jim všechno, na co si vzpomenou, ale až otci dojdou peníze, tak o něj ztratí zájem. Vztah svých dcer si uvědomí, až když umírá jako samotář.

Evžen Rastignac – student práv, žijící ve stejném penzionátu. Je chudý, hodný a ctižádostivý a chce se dostat do vyšší společnosti. Má rád otce Goriota a obdivuje ho za svůj vztah k dcerám. Později však poznává, že vyšší společnost je zkažená majetkem.

 

Citace: Otec Goriot, stařec asi devětašedesátiletý, uchýlil se k paní Vauquerové v roce 1813, když zanechal svého obchodu. Nejprve si zde najal byt obývaný teď paní Couturovou a platil tehdy dvanáct franků penze jako člověk, pro něhož pět louisdorů víc nebo míň bylo maličkostí.

 

                c) místo a čas děje

Děj se odehrává na předměstí Paříže, v první polovině 19.století.

Citace: Paní Vauquerová, rozená de Conflans, je stará paní, která už po čtyřicet let má v Paříži, v ulici Neuve-Sainte-Genevieve, mezi Latinskou čtvrtí a předměstím Saint-Marcel měšťanský penzionát.

 

                d) stručný obsah (pouze základní dějová linie, max. 10 řádků!)

Na předměstí Paříže žije otec Goriot – bohatý obchodník s nudlemi, nyní v penzi. Bydlí v penzionátu spolu s dalšími několika osobami. Např. pan Poiret, student medicíny Bianchon, Vautrin – starý, uprchlý galejník, student práv Rastignac a další. Otec Goriot miluje nade vše své dvě dcery a je schopen obětovat jim celý svůj majetek. Student Evžen Rastignac ho za to obdivuje a má ho rád. Dcery svého otce jen využívají, a když otci dojdou peníze, ztratí o něj zájem. Nakonec umírá v samotě a vyčítá si svůj zájem o dobrý život svých dcer. V díle autor ukazuje zkaženost vyšší společnosti majetkem, pokrytectvím.

 

Citace: Její sestra Delfína tam půjde v nádherných šatech. Anastázie nesmí být zastíněna svou mladší sestrou. A tak se topí v slzách, má ubohá děvenka! Byl jsem tak ponížen, že jsem včera neměl dvanáct tisíc franků, že bych byl dal zbytek svého bídného života, abych mohl svou vinu smýt.

 

                e) hlavní motivy díla

Kritika pařížské smetánky, která nemá žádné svědomí. Láska chudého otce.

Citace: ,,Oh dejte mi tu vestu,“řekl otec Goriot. ,,Jakže, na ní že jsou slzy mé dcery, mé drahé Delfínky, jež jako maličká nikdy neplakala? Oh koupím vám za ní jinou, nenoste ji už, dejte mi ji!

 

                f) užité umělecké prostředky (figury a tropy) a jazykové zvláštnosti

Autor používá často přirovnání, přímé řeči, složitá souvětí, mnoho přívlastků a přídavných jmen, spisovný jazyk a někdy hovorový. Jsou zde tvořeny nové výrazy-polévkoráma,smrtiráma,venoráma, ledoráma aj.

Citace: Měla pronikavý hlas jako cvrček, který cvrčí ve svém křoví, naříká v houští, když se blíží zima.

 

7.     Hlavní smysl díla

Smyslem díla je popsat pařížskou společnost a její chování podle skutečnosti, jaká v té době byla a v níž autor žil.

Citace: ,,Pane hrabě,“ řekl mu Rastignac, ,,váš tchán právě umírá v odporném doupěti, bez jediného sou, aby si mohl zaplatit, má smrt na jazyku a přeje si spatřit svou dceru…“   ,,Mám nyní mnohem důležitější věci na práci než se starat o to, co si o mně pomyslí blázni a tupci. Pokud se týč paní de Restaud, nemůže odejít. Ostatně nechci, aby opustila můj dům.“

 

8. Krátká výstižná ukázka textu díla, která zaujala včetně zdůvodnění. Textu zdůvodnění

věnujte zvýšenou pozornost, uvádějte argumenty proč zrovna tohle se vám líbí…

,,Teprve když člověk umírá, pozná co jsou to děti. Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něj vyštvou. Kdybych byl bohat, vážily by si mne. Za peníze je všechno, i dcery…“

Tento úryvek mě zaujal tím, jak si otec uvědomuje své chování k dcerám. Celý život se pro ně obětoval a teprve až věděl, že umírá  uvědomil si jejich nevděk.

 

9. Subjektivní hodnocení díla – zde hodnotíte celé literární dílo, pečlivě zdůvodňujte, co se

vám líbí a proč, co se vám nelíbí a proč.

Kniha se mi četla špatně, vyskytuje se v ní mnoho popisů, dlouhých charakteristik a cizích jmen. Nelíbí se mi ani prostředí, ve kterém se děj odehrává. Závěr je poučný, ale předešlá díla se mi četla lépe.

 

Jednotlivé body zkopírujte a odpovědi v celých větách pište pod ně.