Společenský román

literatura

 

Jméno: Společenský román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Společenský román, někdy označovaný také jako román sociální, se zabývá lidskou společností. Vznikl již v době kritického realismu ve druhé polovině devatenáctého století, ale více se rozvinul až ve století dvacátém, především v meziválečné literatuře. I když se často pojmy společenský a sociální román používají jako synonyma, jsou mezi nimi drobné rozdíly.

 

Základní znaky společenského románu

Hlavní dějovou linií všech společenských románů je popis každodenního života a problémů určité společnosti v jejím přirozeném prostředí. Společenské romány zachycují životy vyšších společenských vrstev s jejich problémy, které se týkají například povrchních vztahů a morálky či přílišné důležitosti majetku. Oproti tomu pod pojmem sociální román většinou rozumíme popis života nižší společnosti, především dělnické třídy v prostředí průmyslové výroby.

 

Nejvýznamnější společenské romány a jejich autoři

Významné společenské romány vznikaly například v meziválečné anglické a americké literatuře. V Anglii byl významným představitelem společenského románu John Galsworthy, který se ve svých románech často zabýval životem vyšších společenských vrstev viktoriánské Anglie, popisuje jejich rozklad, generační a partnerské vztahy a problémy. Jeho nejznámějším dílem je Sága rodu Forsytů, trilogie líčící život tří generací zámožného rodu Forsytů od osmdesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století. Zachycuje jejich vlastnosti, jako sobectví, snahu vyniknout, dravost, společenské předsudky, konzervativní názory, ale také smysl pro rodinnou pospolitost a stabilní společenské uspořádání.

Významným společenským románem je také dílo Velký Gatsby amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda, příběh z vyšší společnosti, který se odehrává ve dvacátých letech na Long Islandu. V románu je ukázána pokrytecká morálka vyšší společnosti a intriky, které na sebe lidé vymýšlejí, aby druhého dostali do problémů, pro osobní zisk jsou lidé schopni všeho, dalšími tématy jsou povrchnost partnerských vztahů a pokrytectví. V devadesátých letech se významným autorem českých společenských románů, které zachycovaly rozmanité problémy a aspekty české společnosti, stal Michael Viewegh, například svými díly Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Román pro muže či Báječná léta s Klausem.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.