Pán much – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Pán much

Autor: William Golding

Přidal(a): External

 

 

 

 

Literární/obecně kulturní kontext

Autor byl anglický literát a nositel Nobelovy ceny za literaturu, který napsal téměř všechna svá díla v 2. polovině 20. století.

 

Kontext autorovy tvorby

Mezi další autorova díla můžeme zařadit například román Dědicové, nebo sbírku básní Poems. Soudobými autory byli například John Osborne, Allen Ginsberg a Vladimir Nabokov.

 

Téma a motiv

Kniha je založená na symbolice vyjadřující zlou stránku lidské osobnosti, demokracii v kontrastu s totalitou a diktátorstvím a jejím cílem je poukázat na fakt, jak snadno lze sklouznout z lidskosti k barbarství, pokud se lidstvo přestane držet norem a konvencí, které si za celá léta své existence vytvořilo.

 

Časoprostor

Děj se odehrává pravděpodobně v době druhé světové války na neosídleném ostrově kdesi v Pacifiku.

 

Kompoziční výstavba

Děj je psán chronologickou formou (postupně za sebou) a obsah knihy je členěn na kapitoly.

 

Literární druh

Próza

 

Literární žánr

Román (dobrodružný, psychologický)

 

Vypravěč

Vypravěčem je samotný autor ztělesňující hlavní postavu – Ralpha.

 

Hlavní postavy

Ralph – vůdce, silný a statečný dvanáctiletý chlapec reprezentující dobrou stránku lidstva

Čuňas – slabý, inteligentní, obtloustlý astmatický chlapec reprezentující inteligenci

Jack – manipulativní, pomstychtivý chlapec reprezentující zlou stránku lidstva

Simon – nesmělý chlapec

Sameric – dvojice dvou chlapců – dvojčat, kteří jsou naprosto stejní jak vzhledově, tak povahově

Roger – zpočátku tichý, ke konci sadistický chlapec bez lítosti

 

Vyprávěcí způsoby

Kniha je psána er formou, autor užívá kratších dialogů a vnitřních monologů.

 

Jazykové prostředky

Kniha je psána spisovným i nespisovným jazykem.

 

Obsah

Příběh začíná seznámením se s hlavní postavou knihy – Ralphem, který se probudí po zřícení letadla převážející děti z Británie na neznámé místo. O něco později se objeví druhá postava – Čuňas. S Ralphem si zatím moc nerozumí. Po chvilce naleznou lasturu a Ralph na ni zatroubí, aby svolal přeživší.

Po chvilce se dostaví spousta chlapců ve věku od šesti do dvanácti let, jedním z nich je i Jack, spolu s partou svých zmanipulovaných kamarádů. Nejprve se chlapci pokusí o vytvoření jakéhosi systému s demokratickými principy, jak je to vždy učili dospělí. Probíhá hlasování o velitele, kde většina chlapců, zejména mladších chce za náčelníka Ralpha. Jack chce také být velitelem, ale jelikož jsou si všichni rovni a hlas šestiletého „mrňouse“ má stejnou hodnotu jako hlas starších chlapců, Jack nezískává dostatek hlasů. Ale Ralph vidí v Jackovi hrozbu, tak jej jmenuje lovcem. Ještě téhož dne se vydává Ralph s Jackem a Simonem na prohlídku ostrova. Navázali dobrý vztah, ke konci výpravy uvidí divoké prase a Jack se jej pokusí zabít. Ovšem zaváhá a prase uteče. Jack od této chvíle začíná být posedlý lovem a přísahá, že příště se mu prase podaří zabít.

Večer Ralph svolává radu a rozhodne se, že se musí zapálit signalizační oheň, který bude neustále udržován, dokud jej neuvidí loď a nepřijede chlapce zachránit. Za pomoci Čuňasových brýlí oheň rozdělají. Jeden z mladších chlapců tvrdí, že viděl obludu, ostatní mu nevěří.

Ihned druhý den oheň vyhasne. Dvojici chlapců, kteří mají za úkol hlídat oheň, vezme Jack na hon, aby zabil prase, protože potřebuje více lidí. Vrací se a je nadšen zabitím prasete. Ovšem Ralph je rozhořčen, jelikož kolem ostrova plula loď a protože oheň vyhasl, nemohla uvidět kouř a zachránit je. Hádá se s Jackem a vznikne mezi nimi nepřátelství. Naopak vztah mezi Ralphem a Čuňasem se zlepší.

Jak jde čas, ukáže se, že obluda možná přece jen existuje. Jack s Ralphem se ji rozhodnou jít hledat, ale když ji v noci naleznou, polekají se a utečou. Mezi Ralphem a Jackem je to už natolik zlé, že Jack se od Ralphova kmene oddělí, později se k němu přidávají i ostatní starší členové Ralphova kmene, jelikož Jack pořádá hony na prasata a slibuje zábavu. Ralph nemůže pochopit, co udělal špatně. Nezvládnou ani tak primitivní úkol, jako nenechat vyhasnout oheň, začíná mít ze všeho zlý pocit a lituje, že s ním nejsou dosplělí. Ti by si věděli rady.

Zrovna jeden den Jack ulovil prase, uřezal mu hlavu a připevnil ji na kůl, jako dar pro obludu. Simon, který se zatoulal a ztratil se, usnul a probudí se v křoví pod kůlem s nabodnutou prasečí hlavou. Kolem ní létají mouchy a hlava, kterou autor nazývá Pánem much, k němu promlouvá a prozradí jemu jeho osud. Simon cestou zpátky objeví mrtvolu pilota, který se zamotal do padáku a ve hýbe se ve větru.

Jack, který potřebuje oheň na ohřátí masa, podnikne nájezd do Ralphova tábora, ukradne hořící dřevo a pozve zbývající členy na hostinu, aby si je získal. Ralph s Čuňasem dorazí a když se chystají odejít, přibíhá postava, kterou nejdříve nepoznávají, později v ní poznají Simona. Křičí něco o mrtvole na kopci, ale Jackovi pomalovaní fanatičtí divoši, kteří právě tancují válečný tanec, jej nepoznají a zabijí jej.

Ralph je zdrcen, právě viděl vraždu. Nevěří, že jsou ti lidé opravdu tak zlí a chystá se k poslednímu kroku. Poté, co Čuňasovi v noci ukradli Jack se svými kumpány brýle, vyrazí spolu se Samericem znovu do Jackova tábora, ale Jack s nimi už nemá slitování, Roger pustí na Čuňasovu hlavu kámen, čímž jej usmrtí, Sam a Eric jsou nuceni se přidat k Jackovu kmeni a Ralph uteče. Později se od Samerica dozvídá, že Jack druhý den chystá hon na samotného Ralpha.

Ralph druhý den uniká přes celý ostrov, nakonec jej ale lovci objeví a zrovna, když už si myslí, že je se vším konec a chystá se prosit na kolenou o milost, vidí, že na pláži před ním stojí důstojník lodi. Ralph se rozbrečí štěstím, on i ostatní jsou zachráněni.

 

Vlastní hodnocení

Kniha byla velice poutavá a zaujala mě svou psychologickou stránkou. Přestože silně pochybuji o jí třeba jen vzdáleně reálné skutečnosti, uznávám autorův skvělý nápad, jak se člověk za maskou může měnit v naprosto diametrální bytost.