Paní Dallowayová – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Paní Dallowayová

Autor: Virginia Woolfová

Přidal(a): beny

 

 

 

 

 

Zadání k práci s textem:

 1. Okolnosti vydání literárního díla (doba, situace, společnost, podpora…)
 2. Žánr a forma LD, struktura LD (jazykový, tematický a kompoziční plán)
 3. Téma a postavy LD (hlavní a vedlejší)
 4. Klíčové motivy a jejich smysl
 5. Interpretace – vyznění literárního díla
 6. Filmové zpracování (základní údaje o filmu, režisérovi, pojetí)
 7. Paralely – kniha a film
 8. Práce se symboly – interpretační možnosti
 9. Charakteristika zvolené postavy (film nebo kniha, případně obojí)

 

 1. Virginia Woolfová pracovala na tomto románu od roku 1922 do roku 1924 a byl vydán v roce 1925. Společnost této doby byla stále značně konzervativní (řada témat byla naprosto tabu). Určitá emancipace žen probíhala, nicméně ženy byly stále závislé na svých mužích a jejich práva byla omezená.

V rodině podporu příliš nenašla, k tomu jí řada blízkých příbuzných poměrně brzy zemřela, což jí „pomohlo“ k psychické nestabilitě“ (matka, nevlastní sestra, poté i otec).

Její oporou byla skupina Bloomsbury Group, ve které se sdružovali literáti, filosofové, intelektuálové atd., (svérázná skupina lidí, kteří měli odlišné smýšlení v jejich době na řadu věcí a odsuzovali i tehdejší chovaní společnosti)

 

 1. Paní Dallowayová je avantgardní román, tzn. žánr, ve kterém převažuje epika, ale v tomto případě hraje velkou roli i lyrika => pocity a emoce (spojilo se mi to s některými výjevy Septima). Virginia Woolfová užívá výhradně spisovný jazyk. Děj tohoto románu probíhá pouze v jeden den je zde určitý rámec), ale skrze vedlejší postavy a jejich myšlenky a vyprávění se dozvídáme mnohem více, zvláště pak z minulosti.

 

 1. Téma: v tomto románu můžeme pravděpodobně naleznout více témat. Např. téma nešťastného života, šílenství, román je z jisté části i antimilitaristický-na chování Septima se projevují hrůzy 1. světové války.

 

Hlavní postavou je Clarissa Dallowayová, podle které se kniha jmenuje.

Něco mezi hlavní a vedlejší postavou je Septimus Smith, spíše bych ho zařadil mezi hlavní.

 

vedlejší postavy:

 • Richard Dalloway-manžel Clarissy
 • Peter Walsh-bývalý přítel, který požádal Clarissu o ruku, ale ta ho odmítla
 • Elisabeth-Clarissina dcera

 

 • Sally Setonová-kamarádka z dětství, jejíž charakter se během let změnil

 

 • Rezie-manželka Septima, značně nešťastná žena

 

 • Doris Kilmanová

 

 • Hugh Whitbread

 

 • Doktoři Septima atd. …

 

Motiv smrti, úcty nebo chovaní vůči autoritám na začátku díla, možná kolem paní Dallowayové projel někdo z královské rodiny, nebo vysoce postavený šlechtic a všichni lidé okolo se o této události začínají dohadovat a jsou z toho vzrušení. Na konci díla paní Dallowayová hodnotí úspěch večírku i kvůli návštěvě ministra. Zároveň díky Richardovi poznala řadu významných osobností.

Motiv smrti je především spjat se Septimem, který prožil trauma ve válce (byl v ní i vyznamenán, ale to je člověku celkem k ničemu, když v ní musel zabíjet lidi …). Řeší mimo jiné i otázku, proč by měl zůstat živý, proč stojí za to žít, když mu jeho vyblouzněné postavy mrtvých říkají, aby skoncoval se životem.

 

Interpretace díla

Jak je zřejmě všem jasné, nejsem Virginia Woolfová, takže nemůžu vědět, co přesně chtěla její knihou říci, a jaké pocity u nás chtěla vyvolat. Do své knihy jistě vnesla velkou část sebe a to se odráží na vytvořených postavách. Postavy mají podobné vlastnosti, některé jí jsou podobné vzhledově atd…

Podle mého názoru u nás chtěla také vytvořit představu o tehdejší době-společnosti, chování lidí. Ale na každého působí kniha trochu jinak, a tak si ji každý může vyložit podle svého.

 

Film Hodiny

Toto drama režíroval Stephen Daldry, za což byl nominován na Oscara za nejlepší režii. Dále režíroval např. Billy Elliot či Předčítač. V hlavní roli se představili např.: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, John C. Reilly, Allison Janney, Ed Harris. Vznikl v roce 2002 a natáčení  probíhálo převážne v Americe a Anglii. Film byl nominován na 10 Oskarů, avšak Oscara získala pouze Nicole Kidman za herecký výkon.

 

Paralely kniha-film

Mezi knižním a filmovým podáním je několik rozdílů. Ve filmu se objevuje i Virginia Woolfová při psaní Paní Dallowayové. Kromě Virginie Woolfové se představí jako hlavní postavy další dvě ženy – Laura Brownová (žena, která trpí stereotypním životem a která čte knihu Paní D.) a Clarissa Vaughnová, která představuje život paní Dallowayové v moderní době. V závěru knihy spáchá sebevraždu Richard i paní Dallowayová a Laura Brownová odejde od rodiny.

 

Symboly

Květiny

Obecně vzato by květiny mohly být souhrnem dobrých věcí, pro které stojí za to žít

Květiny se vyskytují snad u všech postav a v různých situacích. Květiny jsou v různých situacích různě upraveny, nebo jsou to různé druhy, a tak by mohly vyjadřovat atmosféru prostředí či vlastnosti lidí, u kterých se vyskytují v dané situaci.

Hodiny/čas

Děj proběhne pouze během jednoho dne a více se o postavách dozvídáme při pohledech některých postav do minulosti. Při ukončení určité situace se většinou jako oddělení od další situace připomene Big Ben, v některých případech se tak navrátí děj z myšlenek postav do reality.

 

Charakteristika postavy

Septimus Smith

Tento angličan je bývalý voják, který bojoval za 1sv. války, kde také zažil spoustu tragických okamžiků. Zemřel mu tak i jeho blízký kamarád Evans. Jako následek této minulosti se Septimus dostává do šílených stavů, kde vidí právě mrtvé vojáky. Zároveň si vyčítá, co prováděl za války-zabíjení lidí a viní za to i tehdejší společnost, jak něco takového mohla dopustit. Zároveň si myslí, že vidí to, co ostatní ne. Ve většině času se pohybuje úplně mimo realitu, což dělá jeho manželku, kterou si vzal v Itálii značně nešťastnou. Ke všemu ho jeho doktoři vůbec nechápou (1. Holmes na mě působil tak, že se mu spíše posmívá a další zajímá více zisk, nad jeho problémem). Tato postava nakonec spáchá ze zoufalství sebevraždu.