Lyrika

 

 Jméno: Lyrika

 Přidal(a): Lucie

 

 

Lyrika je jeden ze základních literárních druhů, kromě epiky a dramatu. Vyznačuje se tím, že autor do díla zakomponuje své subjektivní pocity, to jakou má v danou chvíli náladu. Lyrika se také vyznačuje tím, že dílo nemá děj. Setkat se s ní můžeme zejména v poezii.

 

Žánrů, které do lyrické poezie patří, je hned několik:

  • Píseň: Jde o texty a nejen písně, mohou to být také verše, které měly jasný rytmus a pravidelný rým
  • Óda: Jde o oslavu někoho nebo něčeho. Lze oslavovat například hrdinu nebo také vlast.
  • Hymnus: Jde o druh ódy a většinou je používána v případech, kdy se oslavuje zejména země nebo vlast.
  • Elegie: Dá se říci, že jde o opak ódy. Jiným slovem elegii můžeme nazvat jako žalozpěv. Žalozpěvem autor vyjadřoval žal a smutek nad smrtí nebo i nad láskou, pokud nebyla opětována.
  • Epigram: Epigramem autor vyjadřuje to, co si myslím o někom jiném. Je stručný a jasný. V tomto případě jde o krátkou báseň
  • Mezi další lyrické žánry patří také epitaf, což je nápis na náhrobku, pásmo a kaligram.
  • Kaligram je báseň, která je vyobrazena do nějakého obrázku. Respektive pohledem na báseň uvidíte obraz, který je seskládaný ze slov. Jde především o spojení lyrické literatury s výtvarným uměním. Pokud se chcete podívat, jak kaligram vypadá, podívejte se na Počítadlo lásky spisovatele Jaroslava Seiferta.
  • Pásmo se používá až v moderní poezii. Tento druh lyrického žánru používal například Vítězslav Nezval. Jde o to, že se v textu mění myšlenky, respektive, co verš, to jiná myšlenka. Text je bez interpunkce.

 

Lyrika se vyskytuje i některých epických žánrů. Jde tedy o kombinaci lyriky a epiky. Mezi tyto žánry pak řadíme baladu, romanci a poemu.

Mezi české spisovatele, kteří psali lyrickou poezii, můžeme zařadit například Karla Havlíčka Borovského, Karla Jaromíra Erbena nebo Karla Hynka Máchu. Ze světové literatury lze pro příklad uvést Edgar Allan Poe nebo George Gordon Byron.

Poezie existuje již z dob starověké literatury. Jako první verše se považují sumerské básně. Z Egypta je o Ptahhotepovo učení, Egyptskou knihu mrtvých nebo Achnatonův Hymnus na slunce. Z indické poezie jde o díla Mahábhárata, Rámájana nebo Védy.

 

Příklad: Bizarní městečko od Vítězslava Nezvala

Rytíř
V azbestovém brnění
Skloněn
Nad nízký dubový špalek
Štípá dříví
A hází je
Do studny
Ze které stoupá
Čpavý
Krátkými plamínky zbarvený
Namodralý dým“

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.