Pavel Kohout – životopis

literatura

 

Jméno: Pavel Kohout

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

PAVEL KOHOUT (*1928)

Pavel Kohout je český a rakouský spisovatel, představitel budovatelské poezie, básník, prozaik i dramatik, později též významný spisovatel samizdatu v exilu.

 

ŽIVOT

Kohout se narodil v Praze, tam také absolvoval studium na reálném gymnáziu
a úspěšně odmaturoval. V té době se řadil ke komunistům a byl členem Ústředního výboru Československého svazu mládeže a Svazu čs. spisovatelů. Patřil ke kulturnímu kádru komunistické strany, takže jeho kariéra měla zaručený rychlý vzestup.

Stal se spoluzakladatelem a vedoucím Souboru Julia Fučíka. Po maturitě pracoval v mládežnické redakci Československého rozhlasu, kde se jeho kolegou stal Karel Kyncl. V mladém věku nastoupil na místo kulturního atašé v Moskvě, později působil jako šéfredaktor satirického časopisu Dikobraz.

V roce 1952 dokončil studium estetiky a divadelní vědy na Univerzitě Karlově, zanedlouho po té už začal být literárně činný. Psal dramata a poezii v budovatelském duchu. Doposud napsal kolem 45 divadelních her. Nastoupil do vojenské služby, během níž byl vedoucím redaktorem rubriky časopisu Československý voják a členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.

Začal pracovat v Československé televizi a stal se spisovatelem z povolání, spolupracoval s divadly a pomalu se začal přiklánět k reformním komunistům. Kvůli veřejnému nesouhlasu s dosavadní kulturně-politickou orientací Československého svazu spisovatelů byl podroben disciplinárnímu řízení, a jakožto představitel ,,pražského jara“ byl vyloučen ze Svazu spisovatelů i KSČ. Na sklonku roku 1976 stál u zrodu Charty 77, o tři roky později mu byl společně s jeho manželkou znemožněn návrat do Československa z jeho pracovního pobytu v Rakousku. Oba byli zbaveni státního občanství.

Usadil se i s manželkou v Rakousku, kde později dostali státní občanství. Žili ve Vídni
a často navštěvovali Prahu, v současnosti žijí v Praze a na Sázavě.

 

DÍLO

Své začátky věnoval pohádkám pro děti a básním. Postupem času přežel i k próze
a dramatické tvorbě.

VERŠE A PÍSNĚ – básnická sbírka, propaguje socialismus

ČAS LÁSKY A BOJE – básnická sbírka, budovatelská poezie

Z DENÍKU KONTRAREVOLUCIONÁŘE ANEB ŽIVOTY OD TANKU K TANKU – próza, vznikla na základě prožitků v období ,,pražského jara“

KATYNĚ – román, o dospívající dívce, které se nedostane na střední školu a začne navštěvovat speciální školu pro katy, popisuje se zde mučení, historie popravování
a podobně, kniha nabízí humoristický pohled na lidské krutosti a praktiky v souvislosti totalitní mocí, schopnost lidí smířit se s absurdní situací

O ČERNÉM A BÍLÉM – povídky pro děti, pohádkové motivy v komunisticko-budovatelském duchu, celkem šest povídek, zobrazují rasismus, oběti dívek, osvobození Ruska a Prahy,
a další situace

AUGUST, AUGUST, AUGUST – tragikomická hra z cirkusového prostředí

HODINA TANCE A LÁSKY – román, který se zabývá mravní odpovědností Němců pojímajících ideologii nacismu, příběh pochází z terezínské Malé pevnosti, naivní dcera velitele tábora Kristina přijíždí za otcem do koncentračního tábora, zamiluje se do příslušníka SS, mladého árijce, otec jí přivede židovskou baletku, aby Kristinu učila tančit, ta stále více chápe poměry v táboře, nakonec mladík, do kterého se zamilovala, židovku znásilní a nechá ji, aby se utopila, vše končí osvobozením tábora

 

ZAJÍMAVOSTI

  • zpočátku používal vlastní šifry GAL a veron
  • měl celkem tři ženy, s tou první se oženil na vlastní přání v den Stalinových narozenin
  • jeho dcera je Tereza Boučková, která se také věnuje literatuře
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.