Pentalogie

literatura

 

Jméno: Pentalogie

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Číselné předpony, například tri-, tetra- či penta-, se nepoužívají pouze v chemii či matematice, ale také v literatuře a dalších druzích umění, kdy se jimi označují rozsáhlá díla, která se skládají z několika relativně samostatných částí.

 

Základní znaky pentalogie

Pentalogie, jejíž název v sobě ukrývá řecké označení čísla pět, se tak používá pro označení díla, která je tvořeno pěti částmi, které spojuje společné téma. Pojem je znám již od starověku, kdy jeden z nejstarších a dodnes nejznámějších pětidílných souborů najdeme ve Starém zákoně v Bibli. Konkrétně se jedná o Pět knih Mojžíšových neboli řecky Pentateuch či hebrejsky Tóra. Konkrétně se jedná o knihu Genesis, která vypráví o stvoření světa, o prvním hříchu Adama a Evy, zavraždění Ábela bratrem Kainem, potopě světa, stavbě babylonské věže a následném zmatení jazyků či o praotci Abrahamovi. Druhou knihou je Exodus, jehož ústřední postavou je Mojžíš, kniha popisuje odchod Izraelitů přes Rudé moře z egyptského otroctví a důležitou součástí je Desatero božích přikázání. Následuje Leviticus neboli kniha kněžská, která obsahuje mnoho zákonů a rituálních předpisů, Numeri, která popisuje putování Izraelitů pouští a jejíž název je odvozen od sčítání Židů na začátku knihy, pátou knihou je Deuteronomium neboli opakování zákona. Podobně důležitou funkci má pro nábožensko-filozofický směr konfucianismus pět základních textů uspořádaných čínským filozofem Konfuciem, s názvem Pět klasiků, do které patří Kniha proměn, Kniha dokumentů, Kniha písní, Kniha obřadů a Letopisy jar a podzimů.

 

Nejznámější pentalogie ve světové i české literatuře

Vzhledem ke své rozsáhlosti nenalezneme v literatuře tak velké množství pentalogií jako tetralogií či trilogií, o něco častěji se s nimi setkáváme ve filmu. Ke známým literárním pětidílným sériím patří soubor vědeckofantastických románů s prvky satiry Stopařův průvodce po Galaxii, jehož autorem je anglický spisovatel Douglas Adams. Jednotlivé části nesou názvy Stopařův průvodce po Galaxii; Restaurant na konci vesmíru; Život, vesmír a vůbec; Sbohem, a díky za ryby a Převážně neškodná. V devatenáctém století napsal pětidílný soubor románů také známý autor historických románů Alexander Dumas starší. Jedná se o dobrodružně historické romány, které nesou označení Paměti lékařovy a odehrávají se v letech 1770 až 1793, zachycují tedy přípravy a průběh Velké francouzské revoluce. Jednotlivé části nesou názvy Josef Bolsamo, Královnin náhrdelník, Dobytí bastily, Hraběnka de Charny a Rytíř de Maison-Rouge.

I v české literatuře lze najít zajímavou pentalogii, konkrétně v tvorbě spisovatele, překladatele a scénáristy Vladimíra Neffa. Jedná se o romány, které zachycují osudy dvou pražských rodin, Nedobylů a Bornů, od poloviny devatenáctého století až po druhou světovou válku. Jednotlivé části nesou názvy Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.