Povídky z jedné kapsy – Ztracený dopis – rozbor díla

 

Kniha: Povídky z jedné kapsy

Autor:  Karel Čapek

Přidal(a): Skvara

 

 

 

 

 

 

(vydaní výtisku knihy v roce 1978, nakladatelství: Československý spisovatel, ilustroval: Cyril Bouda)

AUTOR:

Karel Čapek: narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Byl to český spisovatel, filosof, dramatik, překladatel a novinář. Píše pro dospělé ale také pro děti. Zemřel v roce 1938 v Praze ve věku 48 let.

 

 

CHARAKTERISTIKA KNIHY:

Kniha byla napsána v roce 1929, je rozdělená na dvě části (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy). Kniha je napsána formou krátkých povídek, které se odehrávají v životech obyčejných lidí. Náplň povídek vytváří detektivní zápletky, a jsou podány s humorem.

 

 

CHARAKTERISTIKA TEXTU:

Autor zde používá spisovný jazyk, hovorový („Ježíšikriste, dej mi pokoj“str.51, „skutečný král nebo skutečný šupák“ str.143, „Hergot, kdybych tak“str.127), cizí slova („Já přece nejsem somnambul-náměsíčník“str.54, „bručel komisař melancholicky“str.110, „sedl rezignovaně na schody“str. 80), zdrobněliny („dobroučká“str.98, „proč slečinka nespí“str.100, „bělovlasou maminku“str.100), lidové výrazy („je po ňom“str.127, „slavný funus“str.127), přímá řeč („zařval„Stůj!““str.126, „Dobrou noc pane.“str.111). Kniha je napsána v odstavcích se zarovnáním do bloku.

 

 

 

ROZBOR POVÍDKY: ZTRACENÝ DOPIS str. 49

 

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV:

Ministr: pán vysokého postavení, který si nadělal spoustu starostí a trápení díky tomu, že byl  náměsíčník

Boženka: manželka pana ministra, která největší mírou přispěla k vyřešení zápletky této povídky

OBSAH POVÍDKY:

Při večeři vypraví pan ministr své ženě o důležitém dopisu, který obdržel. Kdyby se obsah dopisu dostal do nepovolených rukou, nadělal by spoustu potíží. V tu chvíli se pan ministr zarazí, a prohledává si své kapsy. Poté zjistí, že dopis nemá a jde se podívat do své pracovny. Ani zde, po dlouhém hledání dopis nenachází. Na druhý den volá ministru vnitra, o svém problému, a žádá o zaslání detektivů, aby mu pomohli s hledáním popřípadě s vyšetřováním krádeže. Detektivové také neuspěli s nalezením dopisu. Druhé noci slyší Boženka rámus v pracovně. Odvážně se tam jde podívat a uviděla pana ministra. Po krátké rozmluvě si jdou oba lehnout. Ráno při snídani Boženka vzpomněla večerní zážitek, ale pan ministr o ničem nevěděl a myslel si, že se to jeho paní zdálo. Ta řekla, že je asi náměsíčný a oba se šli podívat do pracovny. Sáhl do knihovny, otevřel jednu ze svých knih zákonů, která byla obráceně, a našel v ní dopis. Poté mu vše došlo. Při listování v této knize, se mu pořád listy obracely tak si je založil obálkou a potom vrátil knihu zpět do knihovny.

HODNOCENÍ:

Tato kniha se mi líbila, protože zde bylo spoustu detektivních zápletek, ukazující na lidskou chamtivost, vychytralost, sobeckost, hloupost…

Další podobné materiály na webu: