Povídky z jedné kapsy – rozbor uměleckého textu (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Povídky z jedné kapsy

Autor ukázky: Karel Čapek

Přidal(a): Matej H.

 

 

Úryvek z uměleckého textu

„Well, what’s on the bottom of your mind.“ „Co je na dně vaší duše,“ napověděl někdo z auditoria. „Docela tak,“ děl C. G. Rouss uspokojeně. „Vy jenom musíte říkat automatically, co vám v ten moment přijde na jazyk, beze vší control a ryzervy. Můj byznys potom bude, analajzovat vaše představy. That’s all. Tak já vám to chci ukázat na jednom kriminálním kejzu, eh, případu, a potom na někom z auditory, kdo se bude přihlásit. Well, pan direktor od police nám bude říkat, co je to za kejz s tím mužem. Já prosím.“

 

Rozbor uměleckého textu

Začlenění ukázky do kontextu knihy:

  • Tato ukázka je z povídky Experiment profesora Rouse, která pojednává o tom jak náš proslulý krajan, profesor z harvardské univerzity, dokáže pomocí asociací daného jedince rozpoznat jeho povahu či skutky, které vykonal.

 

Obsah ukázky:

  • Pan profesor Rouss popisuje, jak bude probíhat experiment, který se právě chystá uskutečnit.
  • On řekne svému testovanému subjektu vždy nějaké slovo a ten testovaný na to bude muset bez přemýšlení bleskurychle odpovědět. Publiku to chce ukázat na jednom konkrétním policejním případu.

 

Kompozice ukázky:

  • Je to psané er-formou, vypravěč v této ukázce pomalu ani nevystupuje. Je to vlastně takový monolog pana profesora, do kterého mu jednou vstoupí někdo z obecenstva. Určení specifického času ani místa zde není uvedeno. Vypravěč je objektivní, jenom komentuje situaci.

 

Charakteristika postav:

  • Pan profesor C.G.Rouss – Je to Čech, který ale žije dlouhodobě v USA. Od toho se také odvíjí jeho mluva, často používá anglická (well) slova anebo vyslovuje některá počeštěná slova anglicky (analajzovat), dá se říci, že je velmi vzdělaný, jelikož vystudoval Harvard. Je velmi slavný a známý. Pomocí asociací daného jedince dokáže určit jaký je a třeba také co a jak spáchal.

 

Jazyk:

  • Tato povídka obsahuje spoustu anglických slov (Well, what’s on the bottom of your mind, automatically, that’s all..), dále pak spoustu anglických slov zapsaných foneticky (kejz = case (případ),   ryzervy = reserve (rezerva)..), celá ukázka je skoro přímá řeč, ve které se pan profesor snaží mluvit česky, ale stále mu do jeho projevu skáčou anglické výrazy. Dále pak nedbá českého slovosledu (Tak já vám to chci ukázat na jednom kriminálním kejzu…). Tímto chtěl autor zdůraznit, že tento pán nežije v Čechách.

 

Vlastni názor na knihu:

  • Kniha se mi líbila, pan Čapek mi přijde jako velmi sympatický spisovatel a určitě si v budoucnu přečtu nějaké jeho další díla. Četl jsem všechny povídky a objevují se v nich většinou případy, které řeší policie nebo četnictvo. A pojednávají o nějaké záhadě anebo něčem, co se nedá na první pohled snadno vysvětlit. Na konci každé povídky je nějaké ponaučení či rozuzlení, některé jsou vyřešeny a některé zůstávají zahaleny rouškou tajemství.