Pražský pitaval – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Pražský pitaval

Autor: Egon Erwin Kisch

Přidal(a): pitaval

 

 

1.      Zařazení díla do druhu a žánru. Autor. Výňatek.

Literární druh – epika, literární žánr – kriminální povídka- texty kratšího rozsahu, soustředí se na jednu dějovou linii, hlavní postava se nijak nevyvíjí.

Autor – Egon Erwin Kisch (1885-1948) byl pražský německy píšící reportér a spisovatel židovského původu, velmi známý také svojí přezdívkou Zuřivý reportér.

 

Výňatek:

Jako nové koště jsem vymetal pečlivě všechny ulice, abych objevil nějaký kriminální případ. Nevynechal jsem ani jedinou policejní zprávu, byť šlo o pouhou kapesní krádež, abych z ní rozhovorem s poškozeným, vlastním ohledáním místa činu a pátráním na vlastní pěst vytěžil pro sebe nějakého sólokapra. V noci jsem obcházel policejní komisařství v naději, že budu svědkem nějakého vzrušujícího výjevu nebo že budu moci třeba jen zběžně nahlédnout do nějakého senzačního protokolu. Samozřejmě že jsem na strážnici nezapadl jako reportér, protože to by mi nesměli poskytnout žádné informace, naopak by si před novinářem dávali zvlášť velký pozor na pusu.

 

2.      Obsah díla

Tichá noc svatá noc

Začátek povídky popisuje metody, které novinář používal, aby si zajistil potřebné informace o kriminálních případech. Dále se zaměřuje na Wolodarskiho a jeho bandu, což jsou zločinci, kteří působí po Evropě. Pitaval vymyslí teorii, že podle míst jejich zločinů směřují do Prahy. Nakonec se v Praze doopravdy objeví, jeden ze zločinců je zatknut a pitaval vítězoslavně odhalí jeho totožnost.

 

Na návštěvě u mrtvých trestanců

Tato povídka popisuje, jak to chodí ve věznici, při smrti nějakého z vězňů. Novinář se vkrádá na vězeňský hřbitov, i přes zákaz úřadu. Popisuje, jak hřbitov vypadá, jak vypadají jednoduché dřevěné kříže, a že každý hrob má svoje číslo. Upozorňuje na skupinku hrobů, které jsou umístěny mimo ostatní hroby, to jsou hroby samovrahů. Povídka končí následným přelezením zdi a odchodem ze hřbitova.

 

Jak zdolali Grázla

Začátek povídky nám stručně vysvětluje dění ve světě, abychom pochopili, kdo bandita Grázl je. Jeden z agentů přijde s plánem, že do věznice, kde je uvězněna Grázlova milá Rézl, umístí svou pomocnici, kterou poté na oko, i s Rézlou osvobodí. Rézl je poté dovede přímo ke Grázlovi, kterého nakonec po různých peripetiích zatknou v jednom hostinci.

 

3.      Charakteristika díla z hlediska jazyku, jazyková kompozice

Pražský pitaval je psán publicisticky prostě sdělovacím stylem. Věty jsou strohé. Jazyk je spisovný. Kniha je rozdělena na různé povídky, u kterých se vyskytují i poznámky. Povídky se zakládají na skutečných událostech.

 

4.      Hlavní myšlenka – námět, téma, motiv

Námět – Inspiraci Kisch, čerpal od francouzského právníka F. G. de Pitavala, který roku 1734 vydal v Paříži různé zajímavé a slavné soudní případy pod názvem Pitaval.

Téma – kriminální příběhy na území Čech

Motiv – zločinci, hloupost lidí, vězeňský řád

 

5.      Charakteristika hlavních postav

Pražský novinář – neústupný, pečlivý, snaží se o co nejzajímavější informaci do svého článku.

 

6.      Přínos literárního díla

Kish díky Pražskému pitavalovi proslavil Prahu i za hranicemi českých zemí, i když nechvalně.