Obrazná pojmenování (tropy)

literatura

 

Jméno: Obrazná pojmenování (tropy)

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Mari

 

Obrazná pojmenování 

 • Jedná se o nepřímá pojmenování, která se užívají převážně v uměleckém slohu.
 • V užším smyslu se jedná o přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět.

 

Metafora = nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti

 • moře světel v dáli (=hodně), větve se obsypaly rubíny květů (=červené květy)

Synestézie=zvláštní druh metafory, smyslové vjemy, které k sobě běžně nepatří

 • namalovat verš, chuť tónu

Metonymie = pojmenování na základě vnitřních, významových souvislostí

 • hudba nepřijela (=kapela), poslouchat Mozarta (ne, Mozarta, ale jeho skladby)

Synekdocha =zvláštní druh metonymie, záměna části za celek

 • žili pod jednou střechou (střecha=dům), Rus zvítězil (Rus=ruský národ)

Epiteton=básnický přívlastek, originální a překvapivé slovní spojení, oživuje a vyjadřuje emoce, zvláštní vyjádření vlastnosti

 • odstrčený den, lhavá beznaděj

Personifikace = zživotnění, lidská vlastnost je přisuzována zvířatům, rostlinám, nebo neživým věcem

 • jazyk se podlomil, stromy tiše rozmlouvaly

Přirovnání – použití slova jako

 • žil i zemřel sám jako ten starý šedivý vlk v lesích

Eufemismus = zjemnění

 •  zesnul, navždy nás opustil (zemřel)

Dysfemismus = opak eufemismu

 • chcípnul (zemřel)

Hyperbola =zveličení

 • říkal jsem ti to snad 100x

Oxymorón = protikladné a zdánlivě nelogické spojení slov

 • Zdravý nemocný (název Moliérova díla),
 • mrtvé milenky cit – mrtvá nemůže nic cítit (K. H. Mácha-Máj)

Alegorie = jinotaj, skrytý význam, vyjádření určité myšlenky pomocí příběhu

 • rybář zápasí se žraloky o kořist, i když ví, že nemůže vyhrát-ve skutečnosti tím chtěl autor říci, že i když se náš cíl zdá nedosažitelný, máme o něj bojovat a usilovat

Symbol = vše, co zastupuje abstraktní pojem

 • kříž-křesťanství; bílá lilie-čistota

Ironie = vyjadřuje záporný vztah vyslovením pravého opaku, co máme na mysli

Sarkasmus = zesílený výsměch, silnější ironie

Výčet/enumerace = jev nebo děj se popíše podle typických znaků obšírněji

 • uprostřed strojů, pák, kotlů, železných tyčí (v továrně)
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.