Profesní román

literatura

 

Jméno: Profesní román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Profesní román je poměrně nový druh románu, který vznikl až ve druhé polovině dvacátého století. Jak již název napovídá, jedná se o literární dílo, které se vztahuje k určitému pracovnímu prostředí, které je v něm zachyceno.

 

Základní znaky profesního románu

Základním tématem profesního románu je zachycení určitého povolání, profese se vším, co k tomu patří, tedy vylíčení prostředí, kladných i záporných stránek spojených s danou profesí, vztahů na pracovišti, které mohou být někdy nejen pracovní, ale také milostné, a v neposlední řadě také určité praktiky a politikaření. Za zakladatele tohoto literárního žánru je považovaný americký spisovatel Arthur Hailey.

 

Významné profesní romány a jejich autoři

Pro profesní romány Arthura Haileye je charakteristická dokonalá znalost pracovního prostředí, o kterém píše, které vychází jednak z jeho bohatých pracovních zkušeností a také z důkladného studia tématu. Sám autor uvedl, že napsání jedné knihy, i se studiem a dalšími přípravnými pracemi, mu zabere alespoň rok a půl intenzivní práce. Mezi jeho nejslavnější profesní romány patří především Konečná diagnóza, román z nemocničního prostředí, v němž se prolínají osudy lékařů a osudy pacientů, román Hotel z hotelového prostředí, který poodkrývá problematiku konkurence hotelů patřících jednotlivcům a hotelů patřících monopolním společnostem, či román Letiště zachycující život pilotů a lidí zajišťujících řízení letového provozu.

S profesním románem se můžeme setkat také v české literatuře v době normalizace, typickým příkladem jsou romány vystudovaného chemického inženýra Vladimíra Párala, které se odehrávají v prostředí chemické továrny v Ústí nad Labem, například Milenci a vrazi či Mladý muž a bílá velryba. Kniha Mladý muž a bílá velryba sleduje osudy několika lidí pracujících v chemické továrně a ukazuje, že smysl života lze sice najít v práci, ale tímto způsobem existence nelze odstranit mechanismy, které nás deformují. Dalšími tématy tohoto románu jsou například partnerské vztahy, rozdíl mezi mladou a střední generací v pohledu na život a na lásku, problém životních hodnot a životního stylu, odsouzení kariérismu a chladného kalkulování. Dalšími příklady českých profesních románů jsou Skalpel, prosím lékařky Valji Stýblové, který se odehrává v nemocničním prostředí, Připravte operační sál a Falešní hráči Zdeny Frýbové či Havárie, Požáry a spáleniště Jiřího Švejdy.