Iniciační román

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

literatura

 

Jméno: Iniciační román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Synonymem pro iniciační román je výraz román zasvěcení. Iniciační romány se soustřeďují na vyprávění a popis proměny hlavního hrdiny z tak zvaného adepta v člověka zasvěceného. Velmi často je důležitou součástí iniciačních románů náboženství.

 

Základní znaky iniciačního románu

Základním tématem iniciačního románu je především duchovní dozrání hlavního hrdiny, který je předurčený, vyvolený pro určité vyšší poslání. Toto zasvěcení často spočívá v mystické zkušenosti, v poznání skrytého tajemství světa a vesmírného řádu. Hlavní postava tak musí projít určitými zkouškami a symbolickou smrtí, aby nalezla svou skutečnou identitu. Po smrti následuje „znovuzrození“, které je zároveň vznikem nové osobnosti. Pro iniciační romány jsou typické tři typy postav, které se v nich objevují, hlavní hrdina, který je adeptem na zasvěcení a který často bývá nějak znevýhodněn, zasvětitel neboli prostředník mezi tímto světem a světem vyšším a v neposlední řadě žena, většinou panna, se kterou je spojené určité milostné téma. Dalšími důležitými motivy, které se v iniciačním románu objevují, jsou motivy spánku, snů, vizí a různých halucinací a zároveň také výskyt tak zvaných iniciačních předmětů, které umocňují napětí děje.

 

Významné iniciační romány a jejich autoři

S iniciačními romány se lze setkat již ve starověké literatuře, příkladem může být román Proměny neboli Zlatý osel z druhého století. Ve středověku představovaly specifický typ iniciačních románů romány s tématem hledání svatého grálu. Významným autorem iniciačních románů na začátku dvacátého století byl představitel tak zvané pražské německé literatury Gustav Meyrink, především jeho román Golem. Adeptem zasvěcení v Meyringově Golemovi je Athanasius Pernath, zasvětitelem archivář Hillel a ženský princip ztělesňuje Hillerova dcera Mirjam. Pernath postupně proniká do spleti hádanek, které musí vyřešit, je obklopen tajemnem a tajemstvím, které zprvu nechápe. Po úspěšném zdolání všech zkoušek je ale vše zakončeno symbolickou smrtí „připraveného“ Pernatha. Vztah Pernatha s Golemem je stále těsnější a zjevnější, nakonec v něm nachází svého dvojníka, své druhé „já“. Hlavním tématem románu je cesta k sebepoznání. Zajímavé je i zachycení Prahy v tomto románu, která je zde zobrazena jako město, ve kterém se realita střetává s tajemným nadpřirozenem.