Gotický román

literatura

 

Jméno: Gotický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

S gotickým románem se setkáváme především v Anglii na konci osmnáctého a na začátku devatenáctého století. Své varianty ale má i v literaturách jiných zemí, například ve Francii či v Německu. Gotické romány bývají často považovány za jakýsi předstupeň moderního hororu.

 

Základní znaky gotického románu

Pro gotické romány je typické zasazení do nevšedních a poněkud strašidelných prostředí, například do starého opuštěného hradu či domu, případně kláštera či jeskyně s tajnými chodbami. Název gotický román souvisí právě s tím, že častým prostředím byly nejrůznější gotické stavby, především hrady a kláštery. Mezi častá témata gotických románů patří nejrůznější zločiny, pomsta, tajemství z minulosti, ale i šílenství či sexualita. Gotické romány v sobě ukrývají tajemno, napětí i hrůzy a často se v nich setkáváme s nadpřirozenými jevy a bytostmi. Mnoho románů je inspirováno určitými středověkými legendami a pověstmi. Gotické romány jsou typické především pro preromantismus a romantismus v Anglii. Ve Francii se pro podobná díla používá označení černý román, v Německu román hrůzy.

 

Významné gotické romány a jejich autoři

Jedním ze světově nejznámějších gotických románů je román Záhady Udolfa anglické spisovatelky Ann Radcliffové. Děj románu se odehrává v šestnáctém století na tajemném hradu Udolfo a jeho hlavní postavou je dívka Emilie. Za první gotický román vůbec je považováno dílo Otrantský zámek anglického spisovatele Horace Walpolea z druhé poloviny osmnáctého století, který se odehrává v době křižáckých výprav válek.

Ukázkou gotického románu v české literatuře jsou některá díla dekadentního spisovatel Jiřího Karáska ze Lvovic, především tak zvané Romány tří mágů: Román Manfreda Macmillena Scarabaeus a Ganymedes. Román Manfreda Macmillana se odehrává v Praze, kde se vypravěč sbližuje s démonickým hrabětem Manfredem, který zde hledá stopy po zemřelém mágu Cagliostrovi, protože se cítí být jeho současným vtělením. Román Scarabaeus je zasazen do italských Benátek a jeho tématem je tajemství jednoho rodu. Poslední část s názvem Ganymedes se zabývá záhadou, jak s pomocí kabaly oživit golema. Prvky gotického románu v sobě ale obsahuje i Pouť krkonošská Karla Hynka Máchy, ve které se Mácha prostřednictvím cesty poutníka na vrchol Sněžky, kde se nachází klášter, zamýšlí nad posmrtným životem a lidskou existencí obecně.