Proslov k zahájení maturitního plesu

 

Jméno práce: Proslov k zahájení maturitního plesu

Slohový útvar: Proslov

Přidal(a): Daniel Secký

 

 

 

Dobrý den, vážení hosté.

Sešli jsme se zde, aby jsme společně oslavili blížící se zkouškové období našich studentů. Ti k nám přišli před třemi a půl lety jako vyděšené děti a dnes tu před námi stojí jako dospělí lidé. Jsme rádi, že nevzdali svoje sny, bojovali a pevnou vůlí došli až do dnešního dne.

Maturitní ples je poděkováním maturantů panu řediteli, za jeho starost o řádný chod školy. Panu třídnímu učiteli a všem učitelům, kteří to s nimi neměli vždy jednoduché, za jejich předávání vědomostí. Za to, že je uměli vyslechnout, poradit jim a stali se tak jejich blízkými osobami. Dále rodičům, kteří nad nimi drželi pevnou ruku a byli jim hnacím motorem a vám všem, kteří jste je dnes přišli podpořit před jejich velkým dnem, který bude dalším důležitým krokem v jejich životě.

Našim studentům přejeme hodně štěstí, ať u zkoušek uspějí a následně pak najdou zaměstnání, po kterém toužili, nebo těm, kteří se rozhodli studovat dále, aby byli přijmuti na vysokou školu a dařilo se jim tam.

Během dnešního večera nezapomeneme na šerpování našich maturantů, bohatou tombolu s děkováním sponzorům a doprovodný program s překvapením, kterým vás provede kapela, která právě začíná hrát a které též děkujeme, že přijala naše pozvání.

Přejeme již tedy příjemnou zábavu a spousty legrace až do rána.

Pěkný večer.