Prostě sdělovací funkční styl – český jazyk

 

 Jméno: Funkční styl prostě sdělovací

 Přidal(a): autosuperb

 

 

a) charakteristika:

Základní funkcí tohoto stylu je dorozumět se. Projevy spadající do této oblasti se vyznačují hlavně jednoduchou větnou stavbou a kompozicí. Jedná se například o zprávy, upozornění, běžné rozmluvy, oznámení, vyprávění či jednoduché popisy -> (slohové útvary).

 

b) slovní zásoba:

Prostá forma, běžná slovní zásoba; parazitní slova: prakticky, vlastně,tedy.

 

c) slohové útvary:

Zprávy, upozornění, běžné rozmluvy, oznámení, vyprávění či jednoduché popisy.

 

d) sklatba (syntax):

Jednoduchost, užívání neslovesných vět (pozor), věty vztažné se zájménem „co“ (holky co tam byly), odchylky od pravidelné větné stavby (vsuvky) a chyby.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.