Šifra mistra Leonarda – rozbor díla k maturitě

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

 

Kniha: Šifra mistra Leonarda

Autor: Dan Brown

Přidal(a): Nika

 

 

Šifra mistra Leonarda

‒        nakladatelství: Metafora

‒        překlad: Zdík Dušek

‒        511 stran

 

Námět

‒        Správce Sauniére je zavražděn v Louvru. Před smrtí ale stihne naaranžovat své tělo do podoby Vitruviovy figury, nakreslit svou krví na tělo pentagram a napsat v Louvru tajné vzkazy pro svoji vnučku Sophii, která s ním před 10 lety přerušila kontakt. Sophie a Robert Landogan šifru vyřeší, všechno je spojeno s obrazy Leonarda da Vinci. Robert se stává hlavním podezřelým pro francouzskou policii. Sophie se dozvídá pravdu o svém dědečkovi – byl velmistrem Převorství sionského. Čtyři hlavní představitelé Převorství sionského (mezi nimi Sauniére) vědí, kde je ukrytý svatý grál. Všichni byli zavražděni. Vraždu spáchal fanatický mnich Silas, člen Opus Dei. Silas se pro svého Učitele snaží získat základní kámen, ale Sauniére a další tři lidé, které zabil, ho přivádí na falešnou stopu. Sophie a Robert najdou v curyšské bance základní kámen. Utíkají před policií. Jdou do domu sira Teabinga, od kterého žádají pomoc při řešení šifry, která vede k obsahu základního kamene. Sophie se dozvídá, že svatý grál není kalich, ale kalich je symbolem ženy, již považovalo za božskou i Převorství. Leonardo da Vinci na nástěnné malbě Poslední večeře znázornil vedle Ježíše ženu – svoji manželku Máří Magdalénu, s níž měl dceru Sáru.

‒        Potomci Ježíše tvoří rod Merovejců. Svatý grál jsou ostatky Máří Magdalény a dokumenty, které se církev snažila odstranit. Tyto dokumenty jsou svědectvím o Ježíšově manželství a uctívání Bohyně a ženství. Sophie, Robert a sir Teabing rozluští další šifru a odlétají tajně do Anglie. Teabingův sluha Remy (pracující také pro Učitele) a Silas unáší Teabinga a kradou základní kámen. Další šifra vede k hrobu Isaaca Newtona. Teabing je ohrožuje zbraní, protože on je Učitel, který využil Opus Dei, aby našel svatý grál. Jeho cílem bylo, aby se veřejnost dozvěděla pravdu. Zabil Remyho. Robert se Sofií se dostávají k obsahu základního kamene, Teabing je zatčen. Robert a Sofie cestují do Skotska, protože to podle šifry vypadá, že je v jednom chrámu ukrytý svatý grál. Místo toho se Sofie setkává se svou babičkou a bratrem, které považovala za mrtvé. Skrývali se, aby ochránili Sofii. Robert se vrací do Paříže (se Sofií si smluvili schůzku) a uvědomí si, že svatý grál je v Paříži, bezpečně ukryt v prostorách pod Louvrem.

 

Hlavní postavy

‒        Robert Langdon – hlavní postava románu, znalec náboženské symboliky, známý ve světě, harwardský profesor

‒        Sophie Neveu – kryptoložka, vnučka Jacquese Sauniera, pomáhá Langdonovi

‒        Silas – služebník Opus Dei, pomáhá Aringarosovi a Učiteli se zničením Svatého grále

‒        Biskup Aringarosa – hlavní představitel Opus Dei, velice bohatý

‒        Učitel – záhadný muž, který podává informace o Svatém grálu Aringarosovi a Silasovi, nakonec se ukáže, že jde o Langdonova přítele Leigha Teabinga, zbohatlíka, který zasvětil život pátrání po Svatém grálu

 

Dojmy

‒        kniha je velmi čtivá, ale poměrně zdlouhavá; autor si neodpustil barvité popisy

‒        dílo má vice vrstev (postmodernismus)

‒        citát:

Má drahá,“ usmál se Teabing, „až do tohoto historického okamžiku se na Ježíše jeho následovníci dívali jako na smrtelného proroka… jako na velkého a mocného muže, ale přesto člověka. Smrtelníka.“
„Ne jako na Božího syna?“
„Správně,“ prohlásil Teabing. „Prohlášení Ježíše za Božího syna bylo oficiálně navrženo na tomto koncilu a pak se o něm hlasovalo.“
„Počkejte. Tvrdíte, že Ježíšovo božství je výsledkem nějakého hlasování?

 

 Ohlasy

‒        dílo vyvolalo rozporuplné ohlasy

‒        největší kritika – církev

‒        kniha je částečně namířena proti ní (zpochybňování Ježíšovy nesmrtelnosti); církev doporučovala knihu nekupovat

 

Žánr

‒        dobrodružný román s prvky fantazie

‒        postmodernistické dílo → Brown píše o Bibli; mystifikace

 

Kompozice

‒        děj je řazen chronologicky, vše se odehrává v rozmezí necelých dvou dnů

 

Jazyk

‒        kniha psaná prózou, jazyk spisovný

‒        občasný výskyt francouzských slov

 

Dan Brown (1964)

‒        americký spisovatel thrillerů

‒        syn středoškolského profesora

‒        absolvoval vysokou školu Amherst College

‒        učil angličtinu, pak se stal spisovatelem

‒        zajímá se o kryptografii

‒        Dílo: Brownova tvorba se pohybuje na hraně mezi fikcí a skutečností

‒        čtenář častokrát neví, co je skutečné, co naopak není

‒        Andělé a démoni – první román o Robertu Langdonovi, děj se odehrává ve Vatikánu; církvi hrozí dávní nepřátelé, Ilumináti

‒        Šifra mistra Leonarda – údajně se jedná o největší bestseller 21. století

‒        Ztracený symbol – třetí díl příběhů R. Langdona; záhady zednářů

 

Společenský a kulturní kontext

‒        doba postmodernismu

‒        70. léta 20. stol

‒        v literatuře převládala multikulturnost

‒        pravdy jsou si rovnocenné

‒        únava z modernismu

 

Srovnání s jinými texty

‒        Brown si „vypůjčuje“ motivy z děl jiných autorů, např. Umberta Eca

 

Adaptace

‒        film The Da Vinci Code (Šifra mistra Leonarda, 2006)– hlavní role T. Hanks; dále taky J. Reno v roli policisty Bezu Fache.

 

Hodnocení

‒        kniha se velmi dobře čte, sám jsem ji přečetl za necelé tři dny

‒        osobně se mi líbí zápletka a nebojácnost autora zaútočit dokonce na církev

‒        dílo se může zdát zdlouhavé, některé popisy by v knize nemusely být

Napsat komentář