Sluha dvou pánů – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Sluha dvou pánů

Autor: Carlo Goldoni

Přidal(a): Elis

 

Carlo Goldoni

 • Byl italským dramatikem a reformátorem italského divadla
 • Narodil se v Benátkách v zámožné lékařské rodině, zemřel však v chudobě v Paříži
 • Po studiu práv v roce 1731 si otevřel advokátní praxi v Benátkách
 • V roce 1732 vydal první sbírku veršů a povídek a dokončil svou první komedii „Amalasunta“
 • V roce 1736 se oženil s velmi bohatou dívkou, zanechal advokacie a věnoval se výhradně divadlu
 • Později se stal stálým placeným dramatikem Medebakovy herecké společnosti
 • V roce 1756 byl povolán infantem Filipem do Parmy a odměněn stálou penzí
 • Počátkem 60. let navždy opustil Benátky a stal se dramatikem pařížské Comédie Italienne
 • Finančně byl zajištěn vyučováním královských dcer italštině, po velké francouzské revoluci přišel o značnou část svého majetku
 • Je autorem 120 komedií, 92 tragédií, libret k melodramatům
 • V dílech se projevuje, jak bystrý byl Goldoni pozorovatel charakterových vlastností lidí

 

Další díla:

 • Komedie:
  • „Hrubiáni“
  • „Mirandolina“
  • „Poprask na laguně“
  • „Impresário ze Smyrny“
  • „Benátská vdovička“
 • Tragikomedie:
  • „Belisaria“
 • Tragédie:
  • „Griselda“

 

Poprask na laguně

 • Komedie o konfliktech, které vyvolávají ženy čekající na své muže, kteří na moři loví raby
 • žijí v malém přímořském městečku Chizze
 • Goldoni zde ukázal smutný život manželek, sester a milenek, které stále čekají, zda se jejich muži vrátí živí

 

Rozbor díla: Sluha dvou pánů 

DATUM VYDÁNÍ:

 • První výtisk byl vydán v roce 1745
 • 2009

 

NAKLADATELSTVÍ:

 • Vydalo nakladatelství ARTUR v edici D/svazek60
 • Vydání druhé
 • Počet stran: 108
 • U nás toto dílo první přeložil J. N. Štěpánek v roce 1840 pod názvem Truffaldýn, slouží dvou pánů

 

PŘEKLADATEL:

 • Jaroslav Pokorný (napsal také doslov)

 

LITERÁRNÍ DRUH:

 • Je to komediální hra
 • Je to novátorsky pozměněná komedie dell´arte, tím že si posunuje do oblasti situační komedie, která se zabývá studiem charakterů postav a vychází ze skutečného života

 

Komedie dell´arte

 • je to komedie profesionálních herců
 • Je to druh improvizovaného barokního divadla, který vznik v Itálii v 16. stol.
 • Je založena na pevných, ustálených charakterech postav a improvizaci (=před představením se dohodla pouze jakási osnova děje – zápletka konec)
 • Postavy jsou tradiční typy s předem daným vzhledem, vlastnostmi a sociálním zařazením
 • Jejích účelem bylo rozesmát publikum

 

Konkrétní typy post:

Harlekýn

 • je komickým sluhou jedno z pánů, většinou bývá zamilován do Kolombíny, ale v jeho lásce mu brání hlad a strach z pána
 • Je velmi mazaný až zlomyslný, protože myslí hlavně sám na sebe

Kolombína

 • Je služkou u pana Pantalona – stará se o jeho dceru
 • Pomáhá jí vyjádřit své city k milému, zajišťuje schůzky
 • Je mileneckým protějškem harlekýna

Pantalone

 • Je lakomý, chlípný a bohatý obchodník
 • Jeho sloužící mu provádějí nejrůznější naschvály a pokaždé ho napálí

Dottore 

 • Je právníkem nebo lékařem
 • Neustále se snaží předvádět své znalosti (latinské citáty)
 • Postrádá smysl pro logiku, jeho myšlenky nemají spojitost

 

HLAVNÍ POSTAVY:

 • Postavy jsou tradiční typy s předem daným vnějším vzhledem, charakterovými vlastnostmi i sociálním umístěním
 • PANTALONE AGNIVORLA – je známý benátský kupec
 • KLÁRKA – je dcera pana Pantalona a milou Silvia
 • PALMIRO PALMARE – doktor
 • SILVIO – je synem doktora Palmare a snoubencem Klárky
 • Je velice žárlivý
 • BEATRICE RASPONOVÁ  – pochází z Turína, ale do Benátek přijíždí v mužském převlečení a to za svého bratra Federiga Rasponiho
 • FLORINDO ARETUSI – pochází z Turína a je milencem Beatrice Rasponi
 • BRIGHELLA – hostinský a známí Beatrice
 • SMERALDINA – je služebná Klárky a velmi ráda by se konečně vdala
 • TRUFFALDINO – je hlavním hrdinou a slouho jak Beatrice Rasponi tak Florinda Arestuzi
 • Kontrastuje u něj hlupáctví s mazaností  autor dal dohromady 2 postavy: naivního Harlekýna a intrikána Brighellu
 • Je to reálné vykreslení sloužícího venkované té doby – sluha je ochoten vykonat jakoukoliv práci, jen aby si vydělal na obživu
 • Truffaldino způsobuje mnohé zmatky, ale není zainteresován do komplikací mileneckých párů
 • VRCHNÍ v hostinci
 • DVA NOSIČI
 • ČIŠNÍCI

 

MÍSTO DĚJE:

 • Odehrává se v Benátkách v úzkém rodinném kruhu

 

OBSAH DÍLA:

Je to komedie o 3 dějstvích

 1. 1.           DĚJSTVÍ: V domě benátského kupce Pantalona se konají zásnuby – jeho dcery Klárky (Clarice) je zaslíbená milovanému Silviovi, synu Dottore Palmare. Oslavu však přeruší Truffaldino, který ohlašuje návštěvu svého pána Federiga Rasponiho. Federigo Rasponi se o Klárku ucházel před Silviem (byl jejím snoubencem), byl však zabit v rytířském souboji. Za Federiga je ve skutečnosti přestrojená Federigova sestra Beatrice, která hledá svého milého Florinda. Dané slovo nelze zrušit, Silviovy námluvy jsou zmařeny. Klára si zoufá a Silvio se chce se svým sokem bít. Věčně hladový Beatričin Sluha Truffaldino se dá nejmout ještě jedním pánem – Florindem- a doufá, že se mu s dvojím platem bude dařit lépe. (Florindo netuší, že Truffaldino slouží u Beatrice). Florindo a Beatrice se ubytují nevědomky ve stejném hostinci u Brighelly. Slečna Klárka se na konci prvního dějství dozvídá o pravé identitě svého snoubence, to že je to Beatrice Rasponi.
 2. 2.           DĚJSTVÍ: Ve druhém dějství se snaží Truffaldino obsloužit oba pány. Musíme oběma připravit oběh a obsloužit je, dojít na poštu, odevzdat peníze a provětrat kufry. Protože všechno splete, je zápletka čím dál tím více zamotaná. Truffaldino se v průběhu děje zamiluje do služebné slečny Kláry Smeraldini.
 3. 3.           DĚJSTVÍ: Na začátku Truffaldino „provětrává“ kufry svých pánů, a protože je nepozorný smotá jejich věci dohromady. Poté Florindo nalézá ve své kapse svou podobiznu, kterou daroval Beatrici. Beatrice nalézá ve svém kufru dopisy, které posílala Florindovi. Truffaldino nechce, aby ho jeho pánové vyhodili. Vymýšlí se tedy 2 historky, každá z nich končí smrtí jeho z jeho pánů. Protože pro Florinda ani pro Beatrice nemá život smysl (dozvěděli se že ten druhý mrtví), chtějí spáchat sebevraždu a v tom se spatří. Nakonec Beatrice odhalí svou pravou totožnost a Truffaldino se přizná ke svému šibalskému nápadu sloužit zároveň dvěma pánům. Nakonec je ukončena happy endem – shledají se 3 milenecké páry: Beatrice + Florindo, Klára + Silvio a Truffaldino + Smeraldina

 

 JAZYKOVÁ A STYLISTICKÁ STRÁNKA DÍLA:

VRSTVA JAZYKOVÁ

 • Dílo bylo napsáno toskánskou (spisovnou) italštinou
 • Je to napsáno formou jednoduchých dialogů
 • Dialogy jsou napsány tak, že umožňují herci improvizovat
 • Uplatňuje se zde v určité míře nadsázka (hyperbola)

Slovní zásoba

 • Je zde užívaná obecná čeština – nespisovná
 • Neobjevují se vulgární výrazy
 • Je zde bohatě zastoupen vtip s využitím nadsázky
 • Komičnosti celého příběhy dosáhl autor zápletkami, které jsou založeny na jazykových nedorozuměních a zatajováním podstatných informací
 • Důležité informace se dozvídá dříve čtenář, než samotné postavy příběhu

 

VRSTVA KOMPOZIČNÍ

 • Hra je uspořádána do 3 dějství, každé dějství se skládá z jednotlivých výstupů
 • 1. dějství se skládá z 22 výstupů, 2. dějství se skládá z 20 výstupů a 3. dějství ze 17 výstupů
 • Jedná se o komedii
 • Komedie se řadí do dramatických žánrů
 • Komedie se snažila zachytit skutečnost (události, situace, lidské charaktery) z veselejší, především však směšnější stránky, končí smírně (optimisticky)

Kompozice díla

 • Postup je chronologický – děj se rozvijí podle časové posloupnosti
 • Děj je postaven na prolínání a střetávání dvou rovin:
 • roviny komické- je představována Truffaldinovou službou dvěma pánům
 • rovina milostní v podobě tří dvojic, z nichž každá zastupuje určitou společenskou vrstvu
 • hra končí happy endem
 • celý děj je postaven na zápletkách, nedorozumění, podvodech a nepravých postavách
 • motiv putující milenky v mužském převleku se využila v italské literární komedii v 16. stol.

 

 HLAVNÍ MYŠLENKA DÍLA:

 • kniha poukazuje na sílu lásky kvůli které dokáží lidé téměř cokoliv
 • Goldoni možná chtěl naznačit, že jakmile se jednou začne lhát, bude se lhát pořád a stále více zamotává

 

 OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA:

 • Goldoni v letech 1744-1748 působil jako advokát v toskánském městě Pisa
 • V roce 1745 zde obdržel od významného benátského herce A. Sacchia dopis se žádostí o nové veseloherní náměty a dal mu dokonce i námět na hru
 • Goldoni vytvořil Truffaldina přímo pro něj

 

 VLIV DÍLA:

 • Goldoni jako první proměnil podobu komedie dell´arte (má 200 tradici)
 • Zrušil masky, stereotypní kostýmy a nakonec obnovil na jevišti moc slova, hlavní hrdinové již nejsou plně stylizováni do určitých charakterů postav, ale představují živé lidi
 • Goldoni dovršuje staletou tradici v pojetí komického sluhy
 • Poprvé se tento motiv objevil v Plautových hrách
 • Postava Truffaldina v roli moudrého blázna může v mnohých rysech připomínat novodobé postavy ž české literatury – Švejk
 • Hra „Sluha dvou pánů“ se velmi rychle rozšířila za hranice Itálie, aby hrána v mnoha divadlech

 

 ZPRACOVANÉ  FORMY:

 • Poprvé byla hra uvedena v benátském divadle San Samuel v roce 1746
 • Truffaldina hrál Antonio Sacchiem
 • Od roku 1994 se hraje Sluha dvou pánů v Národním divadle v Praze
 • Režie Ivan Rajmot a Truffaldina hraje Miroslav Donutil

 

VLATNÍ NÁZOR:

Toto dílo se mi velmi líbilo.Je skvěle napsané,děj je velmi poutavý a komediální. Každá postava má svůj předem daný charakter, což je taky podstata komedie dell´arte, proto si každý muže najít postavu, která se mu bude líbit. I když si myslím, že je hlavně toto dílo psané, aby se líbil sluha Truffaldino. Mně osobně se jeho postava líbila moc. Najednu stranu byl velmi mazaný, takový “koumák“, ale některé jeho nápady byly dosti hloupé. Dílo se ke mně dostalo, jak v psané tak i v hrané podobě.