Stařec a moře – rozbor úryvků (uměleckého textu)

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): terus

 

 

Ernest Hemingway (1899-1961) – kniha Stařec a moře

  • Ernest Hemingway byl americký spisovatel, který v roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu.
  • Dílo autor vydal v roce 1952.
  • Literární druh je epika a žánr je novela.  Autor novelu nečlení a kompozice je chronologická.

 

Hlavní postavou je starý rybář Santiago, který je velký smolař a již dlouho nedokáže ulovit žádnou rybu. Je poctivý a vytrvalý. I když jím ostatní pohrdají, nevzdává se a věří v lepší časy:

Stařec věří v úspěch i přes dlouhotrvající neúspěch, který tak dlouho v jeho životě přetrvával.

“Držte se v teple, dědo, řekl chlapec. Pamatujte, že máme září! Měsíc, kdy táhnou velké ryby, odpověděl stařec. V máji dokáže rybařit každý.“ 

 

Rybář souzní s přírodou, bere ji jako svou součást a obdivuje ji.Vlaštovky odráží rybářův vlastní osud, který se také nemůže uživit.

„Litoval ptáky, zvlášť drobné a útlé tmavé mořské vlaštovky, které věčně kroužily a vyhlížely a skoro nikdy nic nenalézaly.“ 

 

Santiago má odlišný přístup k rybaření než ostatní.

„Mít štěstí je lepší. Ale já budu radši svědomitý. Když pak člověka potká štěstí, je aspoň připraven.“ 

 

Rybář je opravdu velmi vytrvalý a nechce se vzdát, když už se mu naskytla šance ulovit rybu.

„Rybo, oslovil ji tiše, zůstanu s tebou, dokud nevypustím duši.“ 

 

Další postavou je mladý chlapec Manolin. Uznává starce a drží s ním. Snaží se mu pomáhat a je velmi laskavý.

„Nebudete rybařit bez jídla, co já budu živ.“  „Dám všechno do pořádku, ujistil ho chlapec. Vy si vy kurýrujte ruce, dědo!“

 

V celé knize autor používá četně popisy přírody a okolí.

„Oblaka nad pevninou se teď nakupila jako hory a pobřeží se změnilo v dlouhou zelenou čáru, za kterou se zvedaly šedomodré kopce.“

 

Hemingway využívá popisu barev, aby si čtenář mohl lépe prostředí představit.

„Voda teď měla barvu temně modrou, tak temnou, že byla skoro fialová.“

 

Děj se odehrává v kubánské vesnici blízko Havany 40. letech 20. století.

„Čekali na nákladní auto s ledem, aby je odvezlo na trh do Havany.“

 

Hlavním tématem díla je neústupnost a vytrvalost Santiaga. Autor popisuje těžký boj starce s velkou rybou. Zobrazuje chudobu a těžké životní podmínky rybářů.

„Ve skutečnosti tu žádná síť nebyla a chlapec si pamatoval, kdy ji prodali. Ale hráli tuhle smyšlenou hru každý den.“

 

Santiago symbolicky přemáhá smůlu a konečně uloví rybu, i když po ní zbyde pouze kostra.

„Ryba teď byla už jen odpadkem a čekala, až ji odplaví odliv.“

 

Autor poukazuje na boj člověka s přírodou ale zároveň na společné souznění.

„Ryba je taky můj přítel, pronesl nahlas.“

 

Ostatní postavy starci nevěří, pohrdají jím. Právě lidská nepřejícnost je velmi aktuální i v dnešní době, proto je dílo nadčasové.

 

Autor klade důraz na protiklad stáří a mládí, který zastupují Santiago a Manolin.

„Stařec byl hubený, vyzáblý a zátylek měl zrytý hlubokými rýhami.“ „Donesl plechovku horké kávy do starcovy chatrče a seděl vedle něho, dokud se starý neprobudil.“

 

Jazykové prvky:

  • enumerace-nebojácná a sebevědomá
  • zdrobnělina-ptáček
  • oslovení-rybo, ruko, Bože, staříku, polorybo
  • místopis-Casablanca, Miami
  • personifikace-měsíc vycházel

 

Zdroje:

  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
  • HEMINGWAY, Ernest (překlad František Vrba): Stařec a moře, vydání Československý spisovatel, Praha, 1957, s. 67, ISBN 9780099908401