Starověká literatura

literatura

 

Jméno: Starověká literatura

Zařazení: Literární období

Přidal(a): aaaa

 

Starověká literatura

 • kolem 3. – 4. století před naším letopočtem
 • autoři starověké literatury často neznámí, nebo je autorů více
 • témata starověké literatury – mýty, náboženská tématika

 

Dělení starověké literatury:

a) sumérská

 • nejstarší (okolo 4000 př.n.l.), v oblasti Mezopotámie
 • nejprve obrázkové, poté klínové písmo, zaznamenáváno do hliněných destiček pomocí trojhranných rydel
 • báje, mýty s tématikou vzniku světa, 1. člověka

b) staroegyptská

 • hyeroglyfy, papyrus
 • často na stěnách hrobek, pyramid → duchovní význam
 • Knihy mrtvých, Óda na Nil

c) indická

 • ovlivněna náboženstvím
 • posvátné knihy Védy (formují hinduistické náboženství), Legendy o Buddhovi, hrdinské eposy, Kámasútra

d) hebrejská

 • Bible (vývoj judaismu), dělí se na Starý zákon (shrnuje židovskou náboženskou a historickou tradici. Součástí i Tóra – 5 knih Mojžíšových, Proroci, Písma) a Nový zákon (Ježíšův život, čtyři evangelia)

e) perská – Avesta (náboženské modlitby, učení, zpěvy)

f) čínská – nejstarší památkou Kniha písní

 

Typické dílo: Epos o Gilgamešovi, králi Uruku

Kdy? koncem 2. tisíciletí př. n. l, ale neví se přesně kdy, nalezeny tabulky z různých období (7. a 12.-18. stol. př. n. l.)

Kde? Mezopotámie (mezi řekami Eufrat a Tigris), kolébka lidské civilizace, dělí se na Asýrii, Babylonii a Sumér.

 • Ještě starší je zaznamenání Gilgamešova příběhu na obrazech
 • Destičky objeveny v Ninive v roce 1846 britským archeologem, ačkoli se je snažil najít už řecký historik Herodotos.Kromě toho našel britský archeolog i zbytky Ašurbanipalovy knihovny (král Ninive v 7. stol. př.n.l.)

Čím se psalo

 • Klínovým písmem →složitější než hieroglyfy – po rozluštění se dal na zlomku tabulky Eposu o Gilgamešovi najít popis potopy světa, podobný jako v Bibli, ale starší. Několik dalších zlomků tabulek Eposu se našlo v Ninive, a pár v muzejích, kde se tabulky ukazovaly. Není tedy celý. Z původních skoro 4000 veršů známe pouhých 2000. Originálně se má epos přednášet za doprovodu bubnů a lyry.

Příběh: (2 části, 1. do smrti E.)

 • 1) Gilgameš (2/3 Bůh, 1/3 člověk), král Uruku – zlý tyran
 • Lidé prosí o pomoc, musí těžce pracovat na hradbách
 • Bohové sesílají napůl divokého Enkidua → boj! (rovnocenný, Enkidu proškolený od nevěstky Šamchat, jak to na světě chodí, Enkidu oslaben)
 • Spolu zažívají různá dobrodružství, leckdy namířená proti bohům
 • Ištar chce Gilgameše, ale bros before hoes, Gilgameš jí naschvál zabije býka (?)
 • Všechno dělá G. pro slávu→ trest→Enkidu umírá→Gilgameš chce nesmrtelnost
 • Od nesmrtelného pána získá radu
 • Gilgameš je hodný zase v Uruku, člověk je nesmrtelný činy