Stříbrná židle – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Stříbrná židle

 Autor: Clive Staples Lewis

 Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

Clive Staples Lewis

 • Byl narozen 29. listopadu 1898 v hlavním městě severního Irska, umírá 22. listopadu 1963 v Oxfordu.
 • Pocházel ze zajištěné rodiny, jeho matka byla dcerou kazatele a otec pracoval jako advokát.
 • Clive se o křesťanství během dětství moc nezajímal.
 • Clivova rodina se několikrát stěhovala, nejvýznamnějším místem se stalo hrabství Down, ve kterém žili od roku 1905. Zde začal sbírat první předobrazy k Narnii z legend, jež mu vyprávěla chůva.
 • Otec po smrti manželky poslal Cliva na několik internátů.
 • V první světové válce musel bojovat na frontě, z níž se po roce vrátil jako invalida. Střepina z granátu mu uvízla v hrudníku.
 • Společně s Paddym Moorem, Lewisovým skvělým přítelem si slíbili, že pokud jeden z nich ve válce zahyne, ten druhý se postará o jeho rodinu. Clive tento slib dodržel a ujal se Paddyho sestry i matky.
 • Po vystudování Oxfordu od roku 1919 – 1929 mu, díky jeho skvělým studentským výsledkům, Oxford nabídl stipendium v oboru práv a obchodu.
 • Získal pozici filozofa na Magdalen College, avšak jeho snem bylo stát se vedoucím koleje a profesorem.
 • Clive se ve druhé světové válce účastnil, jako dobrovolník místní jednotky. Často promlouval o křesťanské víře k vojákům RAF, což ho posunulo až do rádia BBC, kde poskytl několik rozhovorů také na téma křesťanství.
 • O jeho tajném sňatku, v roce 1956 téměř nikdo nevěděl. Sňatek byl ze začátku pouze formální, protože jeho manželce Joy Davidman hrozilo vyhoštění.

Díla

 • Kůň a jeho chlapec – pátý díl z edice Letopisy Narnie. Chlapec s mluvícím koněm utíkají ze země, aby se nestali otroky. Cestou zažívají dobrodružství, setkají se zde s královnou Zuzanou, která pochází z lidského světa. Celý příběh se odehrává v daleké zemi jménem Narnie.

 

Irská/britská fantasy literatura, literatura 2. pol. 20. století

 • Fantasy žánr se v Británii začal pořádně rozvíjet až ve 20. století, kdy započal jeho zlatý věk, který trvá dodnes.
 • Tento žánr vznikl z popela dětských eposů a pohádek, zapojují se do ní různé mytologické bytosti, netvoři, apod.
 • Největšími jmény ve fantasy světě jsou dozajisté Tolkien s Lewisem.
 • Na vzniku spolku The Inklings se podíleli právě tito dva spisovatelé. Nejprve šlo o školní klub, kam se mohl přihlásit každá, neměl žádné podmínky. Později se jeho členové scházeli v hospodách, kde se k nim postupně přidávali další zájemci o dané téma. Tradici si klub udržel až do 60. let.

Spisovatelé

 • Algernon Blackwood – původem Angličan, romanopisec a novinář. Je považován za spisovatele s nejstrašidelnějšími příběhy fantasy žánru. Jeho knihy však nevyvolávají strach, ale úžas a údiv. Mezi jeho nejznámější díla patří The Willow a The Wendigo.
 • Lewis Carrolllogik, matematik, spisovatel. Vystudoval univerzitu na Oxfordu a nakonec získal pozici učitele matematiky v Christ Church, kde zůstal až do své smrti. V roce 1865 vydal svou nejznámější knihu Alenčina dobrodružství v podzemní říši, která později ovlivnila čtenáře po celém světě.

  

Rozbor díla: Stříbrná židle

 • Literární druh: próza
 • Literární žánr: fantasy, pohádka
 • Čtvrtá kniha z edice letopisy Narnie.
  • Tentokrát se nesetkáme s nikým ze čtyř sourozenců. Do Narnie jsou povolání Eustac společně se svou sestrou Julií. Musí splnit úkol od Aslana a to pomoci najít následovníka trůnu.

 

Kompoziční výstavba a jazyk

 • Chronologický děj
 • Psáno hovorovou češtinou
 • Jsou zde dialogy, monology, přímá a nepřímá řeč.

 

Časoprostor

 • udává se v Narnii padesát let od poslední návštěvy.

 

Hlavní postavy

 • Eustace – tentokrát již uvědomělý chlapec, bratranec sourozenců, kteří jej do Narnie přivedli. Snaží se pomoci Aslanovy a dostává se tak kvůli tomu do nebezpečí.
 • Julie – spolužačka Eustacha, společně se schovávají před spolužáky a objeví tak vchod do Narnie. Aslan ji pověří úkolem.
 • Aslan – hrdý lev, Bůh Narnie. Dovede ovládat osud lidí, ale spoléhá na jejich vlastní úsudek.

 

Děj knihy

Eustace s Julií se schovávají ve škole před zlými spolužáky. Náhodou při tom narazí na vchod do Narnie, který je společně vcucne. Po zjištění, že jsou opravdu v jiném světě se Julie před Eustacem začne předvádět, což Eustacha málem stojí život, protože padá ze skály. Zachraňuje jej lev Aslan a posílá ho do Narnie. Aslan dává Julii důležitý úkol a čtyři rady k němu, aby našli ztraceného syna prince Kaspiana a následovníka trůnu, prince Riliana. První rada zní: „První koho Eustace spatří je jeho dávný přítel, díky kterému se jim dostane pomoci.“ Druhá: „Putování do obřího města daleko na severu.“ Třetí: „Kámen ve městě jim prozradí, kam se vydat dál.“ Čtvrtá: „Ztraceného prince poznají tak, že jej pověří úkolem ve jménu Aslanovu.“ Po těchto informacích se Julie s Eustacem nachází v Narnii. Eustace ale nikoho nepoznává. Vidí pouze nějakého starce odplouvat od pobřeží. Až později se dozví, že se jednalo o krále Kaspiana. Děti pozoruje sova Perolesklá a rozhodne se jim, na pokyn Aslana, pomoci. Zajistí jim u trpaslíka Dýnila ubytování. Na sovím parlamentu se poté vypráví příběh ztraceného prince. Další den je sovy seznámí s bludičkou Čvachetkou, který je dovede do dalekého obřího města na severu. Obři jsou nejprve mírumilovní, dají dětem najíst, poskytnou jim střechu nad hlavou. Až později jim však dojde, že mají být hostinou pro jejich slavnost a dají se na útěk. Ti je zaženou do jeskyně, odkud se propadnou do podzemí. Tam již po mnoho let kope národ gnomů, který je pod vládou zlé Zelené čarodějnice. Při pátrání naleznou samotného prince Riliana, jenž je ve jménu Aslana požádá o vysvobození. Princ je zakletý a pouze v noci na něj kouzlo nefunguje a čarodějnice jej tedy vězní na Stříbrné židli. Riliana se ale dětem povede osvobodit a v boji zabíjí i zlou čarodějnici. Společně se poté vrací do Narnie, kde se Rilian přivítá s Kaspianem. Kaspian zanedlouho umírá a na trůn nastupuje Rilian. Eustace s Julií se vrací společně domů, do Anglie.

 

Inspirace dílem

 • Kniha byla předlohou pro stejnojmenný seriál.
 • Film se měl natáčet v roce 2020.