Lev, čarodějnice a skříň – rozbor díla

rozbor

 

Kniha: Lev, čarodějnice a skříň

Autor: Clive Staples Lewis

Přidal(a): David Hampl

 

 

Clive Staples Lewis

 • Autor patří k nejznámějším a nejúspěšnějším anglickým spisovatelům dvacátého století.
 • Společně se svým přítelem spisovatelem J. R. R. Tolkienem je považován za jednoho ze zakladatelů moderní fantasy literatury.
 • Jeho nejúspěšnějším dílem je série knih Letopisy Narnie, které byly přeloženy do mnoha jazyků a prodalo se jich více než sto milionů kusů.
 • Společně s Tolkienem byl profesorem na univerzitě v Oxfordu a pod jeho vlivem se také obrátil ke křesťanství.
 • O jeho zájmu o křesťanství svědčí také jeho knihy o křesťanské apologetice.
 • C. S. Lewis zemřel 22. listopadu roku 1963.

 

Literárně-historický kontext

Literatura druhé poloviny 20. století

 • Literatura 2. poloviny 20. století je obecně velmi rozmanitá a je ovlivněna událostmi, které se ve světě v této době udály. Rozvíjí se zejména nejrůznější prozaické literární žánry, ale vzniká i poezie či drama.

K nejznámějším britským autorům 2. poloviny 20. století patří:

 • George Orwell – světoznámý autor, který mistrně propojil literaturu politickou a sci-fi. K jeho nejuznávanějším dílům patří zejména alegorický román Farma zvířat a román 1984.
 • R. R. Tolkien – jeden z nejznámějších autorů fantasy, který proslul romány Pán prstenů a Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky.
 • Patrick Ryan – autor humorně satirické literatury, jehož kniha Jak jsem vyhrál válku připomíná Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška.
 • Kingsley Amis – jeho nejznámějším dílem je humoristický román Šťastný Jim, ve kterém pomocí klasického anglického humoru odkrývá přetvářku a kariérismus na jedné anglické univerzitě.

 

Rozbor díla: Lev, čarodějnice a skříň

Fantasy příběh o čtyřech dětských hrdinech – sourozencích, kteří najdou ve skříni vchod do jiného světa. V tomto světě se potkají s kouzelnými tvory a mluvícími zvířaty.

 • První díl sedmidílné fantasy série Letopisy Narnie
 • Rok vydání: 1950
 • Literární druh: próza
 • Literární žánr: fantasy, pohádka

 

Odkazy a symboly díla

 • Kniha obsahuje mnoho odkazů na křesťanství, kritizuje materialismus.
 • Cesta symbolizuje přechod člověka do jiného stádia (z dětství do dospělosti, nebo může pomoci člověku vypořádat se se ztrátou někoho blízkého, popřípadě přijmout novou společenskou roli).
 • V knize se vyskytuje souboj dobra (lev Aslan) a zla (Bílá čarodějnice)
 • Lev Aslan má znaky lva, ale také křesťanského spasitele (jeho příchod je dlouho očekáván, je silný, budí kázeň, je laskavý)
 • Postava Bílé čarodějnice se jmenuje Jadis = minulý rok, tzn. něco, co patří do minulosti, ale stále trvá, význam čarodějnice je archetypální – zlo, které si člověk nese sám v sobě

 

Vypravěč

 • Vypravěč příběhu je vševědoucí, děj chronologický.

 

Časoprostor

 • Děj knihy se odehrává za druhé světová války v Anglii.

 

Postavy

 • Hlavními hrdiny jsou děti (sourozenci), jelikož je kniha určená dětem (děti se tak snadno ztotožní s hlavními hrdiny)
  • Petr Pevensie – nejstarší z rodiny Pevensiových, v Narnii později známý jako Velký král Petr
  • Zuzana Pevensieová – praktická a zodpovědná, nevyhledává nebezpečí a varuje před ním i ostatní.
  • Edmund Pevensie – je druhý nejmladší, zpočátku je škodolibý a zlomyslný
  • Lucinka Pevensieová – nejmladší ze sourozenců, objeví Narnii jako první
 • Bílá čarodějnice – (Jadis z Charnu) – jedna ze záporných postav, za její příbuznou je také považovaná Zelená čarodějnice
 • Aslan – lev, král lesa a syn Velkého zámořského císaře (Aslan je turecký výraz pro „lva“), jako jediná postava se objevuje ve všech sedmi dílech série Letopisy Narnie
 • Tumnus – faun, první tvor, kterého Lucka potká v Narnii a stane se brzy jejím přítelem
 • Manželé Bobrovi – pomáhají dětem dostat se k Aslanovi

 

Děj díla

Petr, Zuzana, Edmund a Lucie jsou čtyři sourozenci, kteří se za války dostávají do jednoho starého domu na venkově, ve kterém objeví skříň, která v sobě ukrývá tajný vchod do jiného světa – Narnie. V tomto fantastickém světě žijí mluvící zvířata a také další zvláštní bytosti jako trpaslíci, obři, kentauři či fauni.

Jako první se do Narnie dostala Lucie, která se při hře na schovávanou ukryla ve skříni. Snažila se ukrýt v co nejzazším místě a najednou si všimla, že již není ve skříni, ale v zasněženém lese. Zde se setká s faunem Tumnem, který jí řekne, že země je již řadu let pod nadvládou kruté čarodějnice a že už mnoho let je v zemi  pouze zima. Jako druhý se do Narnie dostává Edmund, který se setká přímo s Bílou čarodějnicí, ta si získá jeho důvěru a poprosí ho, aby do země přivedl i své sourozence.  Čarodějnice se totiž obává dávné věštby, podle které na trůn v královském hradě usednou dva synové Adamovi a dvě dcery Eviny, a tím její vláda skončí. Čarodějnice tyto syny a dcery vidí právě ve čtyřech sourozencích.

Následně se do Narnie dostávají všichni čtyři, Lucie je chtěla seznámit se svým přítelem faunem, ale v jeho domě se dozvídají, že byl zajat čarodějnicí za velezradu. Rozhodnou se ho zachránit. Dále se seznamují s panem Bobrem, od kterého se dozvídají o lvu jménem Aslan, který je pravým vládcem Narnie a dokáže Bílou čarodějnici svrhnout,  a také o legendě o čtyřech králích, kteří v Narnii nastolí klid. Edmund ale všechny zradí a uteče vše říct Bílé čarodějnici. Ostatní tři sourozenci mezitím pospíchají naproti Aslanovi.

Čarodějnice se obává, že legenda se opravdu naplní, a tak se rozhodně Edmunda zabít tak, aby nemohlo dojít k naplnění proroctví o čtyřech králích. Aslan se ale obětuje a nechá se zabít místo něj. Následujícího dne Aslan vstane z mrtvých, s pomocí děti osvobodí na zámku Bílé čarodějnice všechny zakleté bytosti a společnými silami v následující bitvě s čarodějnicí vyhrají. Vše dobře dopadne, moc čarodějnice je zlomena a děti se stanou králi Narnie tak, jak předpověděla legenda. Po mnoha letech, když už jsou dospělí, se znovu dostanou do lesa, odkud se do Narnie dostali a vrátí se skříní zpět do lidského světa, kde ve skutečnosti neuplynula ani hodina.

 

Inspirace knihou

 • Tento díl byl v roce 2005 zfilmován. Režie se ujal Andrew Adamson.