Svatý Xaverius – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Svatý Xaverius

Autor: Jakub Arbes

Přidal(a): Makakov

 

 

 

ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ

–          rozmach kapitalismu

–          Bachův absolutismus – perzekuce, policejní opatření, snaha zlikvidovat český národní život

=> úpadek kulturního a národního života

–          snaha čelit tomuto stavu

–          vznikají:

 • nové časopisy a deníky – Národní listy, Lumír
 • Sokol – tělovýchovné sdružení
 • Hlahol – pěvecké sdružení
 • Prozatimní divadlo
 • započala výstavba Národního divadla

–          Májovci

 • sem patří i J. Árbes
 • mladá generace básníků a prozaiků, hlásící se k odkazu K. H. Máchy
 • jejich program:
  • odvrat od minulosti k přítomnosti
  • rozhled po evropské kultuře
  • snaha o zobrazení skutečnosti
  • stírání ostrých hranic mezi beletrií a publicistkou
  • sociální rovnost
  • vymanění člověka z náboženských dogmat

 

Jakub Árbes (1840 – 1914)

–          redaktor Národních listů a Prozatímního divadla

–          byl radikální odpůrce Vídně

–          vydával protivládní brožury (zato i odsouzen)

–          jeho díla jsou na přelomu romantismu a realismu

–          vytvořil tzv. ROMANETO

 • dílo, které má prvky románu i novely
 • na začátku je záhada => rozvádí se – zjišťujeme, že je to úplně jasné
 • název vymyslel Neruda
 • menší rozsah
 • dobrodružný až fantastickým dějem
 • sociální a filozofické úvahy a výrazná pointa

–          dílo:

v  Moderní upíři – sociální romány, o podnikatelích

v  Štrajchpudlíci – sociální romány, o dětech, které pracují v továrně

v  Sivooký démon

v  Ďábel na skřipci – romaneto

v  Ukřižovaní – romaneto

–          součastníci:

–          Antonín Sova

–          Josef Svatopluk Machar

–          Jiří Karásek ze Lvovic

 

Svatý Xaverius

–          děj:

Vypravěč (novinář) provede po Praze vzdělance. Od něho dostane návrh na vypracování katalogu pražských obrazů.  Společně procházejí pražské kostely a obdivují obrazy. Stanou se z nich přátelé. Cizinec – přítel nakonec odjíždí do Vídně. Vypravěč se jde jednou podívat do kostela sv. Mikuláše, kde je obraz sv. Xaveria, avšak omylem se tam nechá zavřít. Vidí před obrazem klečet muže, ten však znenadále vyskočí a vytáhne lesklý předmět z kapsy. Vypravěč, který se skrýval ve zpovědnici, neváhá, opustí svůj úkryt a muže skolí na zem. Ten muž má stejný obličej, jako sv. Xaverius.

Mladík, kterého přepere, se jmenuje Xaverius. Je to pouhý malíř, který dělá kopii obrazu. Vypravěč mu zpočátku nevěří, pak se ale spřátelí. Po nějakem čase, malíř osvětlí vypravěči, proč dělá kopii. Jeho babička dělala u malíře Františka Xaviera Balky. Ten jí pověděl o tajemném pokladu a o mapě, kterou zakreslil do obrazu. A mladý Xavier se to dozvěděl od ní. Zárověň odhaluje vypravěči, co objevil. Porovnal tehdejší mapu Prahy s nalezenými body a objevil místo pokladu. Vypravěč je v šoku, ale souhlasí a společně jdou ještě tu noc na vytičené místo kopat poklad.

Došli za Prahu na stanovené místo. Kopali a nacházeli kamení, které nemělo cenu a tak ho dávali vedle do trávy. Mrak zakryl jinak jasný měsíc, zažehli tedy svítilnu. Tu ale převrhli do trávy mezi odházené kamení. Tráva se vzňala a zbarvila se do zelena. Xaverius se vyděsil a utekl.

Několik let se od té doby neviděli. Vypravěč si našel novou práci – vydával nelegální tiskoviny. Za to je odsouzen a a odjíždí do Vídně si odpykat trest. Ve vězení se potkává s Xaveriem. Ten je odsouzen za krádež v kostele, která se měla odehrát v době, kdy kopali poklad. Xaverius také vypravěče ujišťuje, že brzo přijde amnestie a budou propuštěni. Vypravěč slíbí, že Xaveriovi dosvědčí, že je nevinen, avšak než na to dojde, Xaverius umírá. Když umírá, vypadá úplně stejně jako sv. Xaverius na obraze.

Vypravěč se vrací do Prahy. Po nějakém čase jde do kostela sv. Mikuláše, ale nesnese pohled na obraz sv. Xaveria. Nikdy už nevstoupil do tohoto kostela.

–          časové a místní zasazení děje – Praha a okolí v 1. pol. 19. století

 

–          celková charakteristika

 • pocit hořkosti nad českým národem v područí rakouské nadvlády
 • trpkost člověka, který se pokouší měnit svět a utvářet vlastní osud, ale stává se obětí své touhy a svého poznání
 • výrazné prvky autobiografičnosti, známky radikálních názorů autora, racionality a filozofie determinismu

 

–          postavy:

»   Xavier – autorem smyšlený protagonista, pod slupkou podivína skrývá nevinnost a bezbrannost, prozkoumává obraz sv. Xaviera

»   vypravěč/novinář – bezejmenná postava, která dokresluje příběh Xaviera, většinou stojí mimo děj

 

–          jazyk a styl:

 • mísí se prvky detektivky, romantismu, utopie a hororu – dohromady dávají knížce dobrodružný a dramatický náboj
 • příběh postupují filozofické, sociální a odborné úvahy
 • 2 vypravěči – Xavier a nejmenovaný publicista – ten má znaky samotného autora
  • díky nim se zvyšuje záhadnost, nabízí čtenáři několik úhlů pohledů s častým použitím výrazů pochybnosti (možná, patrně, zdá se mi, myslím, aj.)

Napsat komentář