Tanec s vlky – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Tanec s vlky

Autor: Michael Blake

Přidal(a): Michael Blake

 

Literární druh: epika

Literární forma: próza

Literární žánr: román (western)

1. vydání: 1988

 

Téma:

 • Genocida Indiánů, snaha o pochopení původní indiánské kultury, upozornění na to, že běloši, hlavně vojáci, ubližovali mírumilovným Indiánům.

 

Motivy:

 • Vztah k přírodě a žití v souladu s přírodou (Indiáni)
 • Zlo, tupost a slepá vojenská poslušnost (američtí vojáci).
 • Láska (Dunbar a Stojí s pěstí), přátelství (Indiánů s Dunbarem)

 

Typ vypravěče:

 • er-forma
 • nezúčastněný vypravěč

 

Kompozice:

 • 31 kapitol rozdělených na několik částí

 

Jazyk:

 • krátké souvětí a věty, popisy a charakteristika postav, výborně vykreslena psychologie hlavní postavy, deníkové záznamy hlavního hrdiny

 

Hlavní myšlenka, čím se kniha zabývá

 • Genocida Indiánů – velké historické trauma dnešních Američanů – generace si jej fyzicky nepamatují. Pochopením, že předkové-zakladatelé nebyli tak dokonalí a stateční, jak se v hodinách dějepisu učilo, což může být pro hrdý národ nelehké.
 • Poznání původní indiánské kultury. Jak hodní Indiány žijící v souladu s přírodou a jsou vykořisťovaní bílými přistěhovalci, tak nechybí agresivní indiánský kmen, jenž kolaboruje s americkou armádou.

 

Časoprostor

 • Místo: Spojené státy americké, prérie na hranicích USA, pevnost Fort Sedgewick
 • Čas: rok 1863, během americké občanské války Severu proti Jihu

 

Hlavní postavy:

 • Poručík John Dunbar (Tančí s vlky)
  • Poručík americké armády v době občanské války Severu proti Jihu. Člověk s mravními zásadami, statečný, spravedlivý, skromný, zdvořilý, který vnitřně nenávidí veškeré násilí a nespravedlnost.
  • Jeho snem je sloužit na hranicích. Zamiluje si prérii, hrozně se mu tato krajina líbí. Má rád koně (svého plavého koníka Cisca), je výborný jezdec.
  • Je hodný, štědrý a přátelský, protože se s Indiány brzy spřátelí a rozdělí se s nimi o tabák a kafe.  Dokáže si získat důvěru a přátelství Indiánů. Také krmí slaninou vlka Dvě ponožky. Líbí se mu Indiánský způsob života v souladu s přírodou a tak se rozhodne, že bude s nimi žít.
  • Je to hodně společenský člověk, a tak se mu, když je sám v pevnosti Fort Sedgewick, stýská po lidské společnosti. Také by si rád našel ženu a oženil se. Zamiluje se do Stojí s pěstí, které zachrání život, a kterou si vezme za ženu.  Jeho nejlepšími přáteli jsou Kopající pták, který je i jeho rádcem ve vesnici a Vítr ve vlasech.  Své jméno tančí s vlky získal, díky tomu, když Indiáni viděli jeho kličkovat na koni, a za ním běžící Dvě ponožky, kterého se snažil odlákat, aby za ním neběžel.
 • Stojí s pěstí
  • Původně běloška jménem Christine, která žije u Komančů. Je jí 26 let. Rodinu jí zabili Paunové, nepřátelé Komančů a jí se jako 14leté dívky ujali Komančové. Vadí jí, že vlastně není ani běloška, ani Indiánka, protože tak nevypadá. Je hodná, milá, citlivá. Měla hodně ráda svého prvního manžela, který měl rád jenom jí a odmítl si vzít další ženu. Byl její velkou oporou. Obě její děti jí zemřeli hned po narození. Po smrti manžela se rozhodne spáchat sebevraždu, protože ho měla ráda a myslí si, že když není manželka, přestala být i Komančkou. Nemá ráda bělochy, protože se jich bojí. Učí Dunbara mluvit komanšsky a zároveň se ona znovu učí mluvit anglicky, protože anglicky sice rozumí, ale už nezná výslovnost. Dunbara ze začátku učit nechce a chce ho i zabít, ale postupně se do něj zamiluje a vezme si ho za muže. Svoje jméno získala tak, že když se jí ze začátku Indiánské ženy posmívali, že není Indiánka, jedné z nich dala pěstí a od té doby si získala u Indiánů respekt a nikdo se jí neposmíval.
 • Kopající pták
  • Medicinman a šaman Komančů. U Dunbara obdivuje jeho nadšení a velké zásoby energie. Protože je sám mírumilovný oceňuje u druhých projevy síly a proto si ho Dunbar získává. Chová se uhlazeně, důstojně. Je mírumilovný, klidný, přátelský, starostlivý a obětavý. Věnuje se léčení.
  • Má dvě ženy a čtyři děti. Své povinnosti vykonává poctivě. Nikdy se nestará o vlastní prospěch, ale snaží se pomáhat ostatním. Všichni si ho váží.
  • Kdysi dávno našel a zachránil Stojí s pěstí, a když jí zemřel manžel stal se jejím poručníkem. Je dobrým přítelem a rádcem Dunbara.
 • Vítr ve vlasech
  • Jeden z nejlepších a nejstatečnějších válečníku kmene Komančů. Je netrpělivý, vznětlivý, chladnokrevný, podezíravý, statečný.
  • Ze začátku chce Dunbara zabít, protože nemá rád bělochy, ale potom si ho poručík získá svým nadšením, tím že je zábavný, a tím že si s nimi chtěl povídat. Dunbar ho dokonce rozesměje, což se moc lidem u něj nepovedlo. Nakonec se s Dunbarem spřátelí a dokonce mu dá svůj kostěný náprsník, výměnou za Dunbarovu blůzu.
 • Deset medvědů
  • Moudrý a spravedlivý náčelník Komančů. Je nejstarší z kmene, má nejvíce vědomostí a má bohaté zkušenosti z bílými kolonizátory.
  • Johna Dunbara si oblíbí pro jeho statečnost, skromnost, vzdvořilost a dobrou povahu.
  • Zažil boje s Texasany, kteří zabíjeli Indiánské ženy a děti a brali Indiánům území a porušovali dohody s Indiány. Nakonec Indiány vyhnali na místo, kde teď žijí, ale ani Deset medvědů neví, co má dělat, kdyby běloši znovu přišli, protože nemají už kam jít, a proto je rozhodnut, že by Indiáni bojovali.
 • Kamenné tele
  • Starší válečník, učí Dunbara střílet z luku s šípy. Jako prvního se ho Dunbar zeptá na příběh Stojí s pěstí.
  • Spřátelí se s Dunbarem.

 

Děj knihy

Příběh se odehrává během americké občanské války Severu proti Jihu v roce 1863. Hlavním hrdinou příběhu je poručík John Dunbar, který si přeje být převelen na hranice a to se mu také splní. Je poslán do pevnosti Fort Sedgewick na prérii na hranicích, jenže když tam dorazí, zjišťuje, že pevnost je prázdná a nikde nejsou žádní vojáci. Kapitán pevnosti Cargill se svými vojáky nedokázali již delší dobu vzdorovat hladu, protože jim došli zásoby jídla. Vojáci spali v děrách na svahu a jediné dvě stavby v pevnosti byli velitelna a polorozbořené skladiště. A tak se rozhodli, že se vrátí na základnu do Fort Haysu a vydali se na pochod. O poručíku Dunbarovi, který přijel do pevnosti, nikdo neví a nikdo pro něj tudíž nemůže přijet, protože vozka, který ho tam vezl, je zabit Pauny a major, který ho tam přidělil, se zblázní. Dunbar si s sebou přivezl hodně jídla a zbraní.

 

Dunbar čeká na vojáky, protože si mylně myslí, že ho tam přece nenechají a opravuje pevnost a jezdí na projížďky se svým koněm Ciscem. Spřátelí se s krotkým vlkem, kterému dá podle mléčných bílých ponožek na předních tlapách jméno Dvě ponožky, kterému dává slaninu. Píše si deník. Vzpomíná na svůj život předtím, než byl převelen do Fort Sedgewicku. Během bojů s konfederační armádou byl Dunbar těžce zraněn do nohy a ležel v pensylvánské nemocnici. Doktoři mu chtěli uříznout nohu, a protože to on nechtěl, raději utekl z nemocnice a vrátil se ke své jednotce do bojů. Protože ho zranění bolelo hodně, rozhodl se spáchat sebevraždu a tak běžel sám proti nepřátelskému vojsku, které na něj střílelo. Tím dodal ostatním vojákům odvahu a bitvu vyhrálo díky tomu jeho vojsko. Jako odměnu mu generál zaplatil nejlepšího lékaře, který mu nohu zachránil a poručík Dunbar si od generála jako odměnu zvolil převelení na hranice, což byl jeho sen.

 

Dunbar se setkává poprvé s Komanči, u pevnosti a to s medicinmanem Kopajícím ptákem. Dunbar nikdy předtím Indiány neviděl. Kopající pták o něm řekne náčelníkovi Deseti medvědům a ten svolá poradu. Poradu slyší malí kluci, kteří se rozhodnou, že ukradnou Dunbarovi koně. Cisca se jim ukrást podaří, ale jednoho z nich shodí a vrátí se zpátky za svým majitelem Dunbarem.  Potom jde ukrást Cisca válečník Vítr ve vlasech, ale i tomu Cisco uteče a vrátí se za Dunbarem. Pro Dunbara je to poslední kapka a uvědomí si, že na vojáky čeká zbytečně, že stejně už pro něj nepřijedou. Také se mu stýská po lidské společnosti a tak se rozhodne najít letní tábor Komančů, který je kus od jeho pevnosti a jít se podívat za Indiány. Mezitím se žena bělošského původu, která se jako dítě dostala k Indiánům a žije s Komanči, jménem Stojí s pěstí, dozví, že jí při válečné výpravě proti Paunům zemřel manžel. Je z toho zničená a rozhodne se, že spáchá sebevraždu. Nikdo jí v tom nebrání, a tak jde na svah za vesnicí a pořeže se do stehna. Okolo zrovna jede Dunbar, který jel za Indiány, a když vidí zraněnou Stojí s pěstí, ošetří jí zranění a omdlelou jí přiváží do komanšské vesnice, kde je plno překvapených Indiánů. Tam ji předá Větru ve vlasech a jede zpátky domů, zklamaný, že jsou Indiáni jiní než on, a že je nebude moct nikdy poznat.

 

Deset medvědů vidí v záchraně Stojí pěstí Dunbarem příznivé znamení. Myslí si, že Dunbar má jako voják vysoké postavení ve společnosti bílých, a že má určitě i vliv, a proto se chce s ním pro dobro všech z vesnice blíže seznámit. Protože jeho vliv by se jim mohl hodit při uzavření výhodných dohod s bílými, díky nimž nebude docházet k válkám.  Za Dunbarem jsou Deseti medvědy jako vyslanci posláni Kopající pták a Vítr ve vlasech. Poručík je oba přivítá, snaží se si s nimi povídat a zabavit je. Dá jim k pití kávu a na cestu jako dar pytle s kávou a tabákem. Na oba Indiány udělá poručík dobrý dojem a začnou mu říkat Pú Rú Čík. Zanedlouho ho Komančové pozvou do tábora a seznámí ho i s náčelníkem. Je tu ale jazyková bariéra a aby se s Dunbarem dorozuměli rozhodnou se Indiáni, že ho Stojí s pěstí naučí anglicky. Přemluví jí na to Kopající pták, který je jejím poručníkem. Stojí s pěstí rozumí anglicky, ale má problém s výslovností. Nakonec Dunbar často chodí do vesnice a za dozoru Kopajícího ptáka ho Stojí s pěstí učí komanšsky a ona si tak procvičuje svou angličtinu.

 

Jednoho večera slyší Dunbar divný dupot a jde po směru tohoto zvuku a vidí stádo bizonů. Rychle jede do vesnice a podá o tom Komančům zprávu. Ti mu děkují a mají z toho radost. Vypraví se spolu s nimi na průzkum a Komančové mu cestou ukazují strašně moc zastřelených bizonů. Zjišťuje, že je zabili běloši jen pro zábavu a kvůli kůžím a bere to jako velkou nespravedlnost a velké násilí a stydí se za bělochy. Indiáni později tuto skupinu bělochů zabijí. Poté Komančové najdou stádo bizonů a uspořádají na ně lov. Při lovu se svou statečností a rychlostí vyznamená Dunbar, který loví puškou a má nejrychlejšího koně. Dunbara začnou teprve po loveckých činech Indiáni brát jako jednoho z nich. I Dunbar se začne cítit ve vesnici jako doma a chce se stát také Indiánem. Stráví tu tři dny a pak se vrátí do pevnosti.

 

Jednoho dne jede na návštěvu za Komanči a Dvě ponožky ho následuje a běží za ním.  Indiáni ho vidí kličkovat na koni, a za ním běžící Dvě ponožky, kterého se snaží odlákat, aby za ním neběžel.  A díky tomu ho pojmenují Tančí s vlky. Skupina ho přijme jako jednoho z nich a zanedlouho vedou Kopající pták, Dunbar, i Stojí s pěstí dlouhé rozhovory. Kopajícímu ptákovi na jeho dotazy ohledně bělochů odpovídá, že neví, kolik jich ještě přijde, ale že určitě nechtějí Indiány zabít, ale chtějí jen projít přes jejich území. Jednou v noci se zdá Dunbarovi sen, jak bělošští vojáci pozabíjeli všechny Komanče. Nikomu o tom snu ale neřekne.

 

Za nějakou dobu už mluví Dunbar plynule komanšsky a Stojí s pěstí anglicky.  Chystá se výprava proti Paunům a Dunbar se jí chce také zúčastnit. Jenže protože nemá s indiánským bojem žádné zkušenosti, nemůže tam jet a odjíždí tam pouze Indiáni a jeho přátelé Vítr ve vlasech a Kopající pták, kterému má hlídat jeho rodinu v době nepřítomnosti. Dunbar se zamiluje do Stojí s pěstí a Stojí s pěstí se zamiluje do něj. Dunbar se dozví o osudu Stojí s pěstí od válečníka Kamenné tele a také o tom, že je vdova.

 

Jednoho dne přijedou Kiowové, přátelé Komančů, se zprávou, že je pronásleduje velká válečná výprava Paunů (agresivní indiánský kmen, který zabijí bělochy, ale i ostatní Indiány), a že Pauni chtějí dobýt tábor Komančů. Protože hodně nejlepších válečníků jsou pryč na výpravě, dostane Dunbar nápad a jede spolu s dalšími Indiány do pevnosti Fort Sedgewick, kde má zakopané v hlíně pušky a ty společně vykopou a následně převezou do tábora. Dunbar rozdá Komančům pušky a vymyslí taktiku boje. Díky němu se Komančové po příchodu Paunů do tábora ubrání a zvítězí. Z Dunbara je hrdina a Komančové si ho začnou vážit. Když se vrátí z výpravy Kopající pták s Větrem ve vlasech, mají také radost z Dunbara.

 

Celá vesnice si šeptá o tom, že se Dunbar a Stojí s pěstí do sebe zamilovali. Dozví se to od své ženy i Kopající pták a ten je naštvaný. Nakonec po rozhovoru s Dunbarem se uklidní a, protože jenom on, jako poručník Stojí s pěstí, může zrušit její vdovství, aby se mohla znovu vdát, rozhodne se, a povolí Stojí s pěstí sňatek s Dunbarem. Dunbar se ožení se Stojí s pěstí a přestěhuje se do tábora Komančů do stanu, který pro něj Indiáni postavili.

 

Poručíkovými nejlepšími přáteli se stanou Kamenné tele, Vítr ve vlasech a Kopající pták. Pár dnů po svatbě jede Dunbar s Kopajícím ptákem do posvátného lesa Indiánů. Jenže les je vykácený a je v něm ticho, protože běloši všechny zvířata postříleli pro zábavu a nechali je ležet ladem na zemi. Všude po zemi byl akorát nepořádek. Podle všeho tam tábořila lovecká bělošská výprava. Dunbar řekne Kopajícímu ptákovi o svém snu s mrtvými Indiány a ten ho řekne Deseti medvědům, který jim vypráví o Texasanech a o strachu z těchto lidí. Dunbar mu vypráví, že bělochů přijde hodně a budou zabíjet Indiány a Deset medvědů se rozhodne se svými lidmi odejít dřív do zimního tábora.

 

Dunbar si den před přestěhováním do zimního tábora uvědomí, že nechal v pevnosti zápisník, kde si každý může o něm přečíst a dozví se tak o jeho existenci. Rozhodne se proto, dojet pro zápisník. Komančové mu to rozmlouvají, ale nakonec ho pustí. Jenže v pevnosti už jsou bílý vojáci a než stačí Dunbar ujet, zastřelí mu Cisca a jeho zajmou. Tvrdí jim, že je poručík Dunbar, který tu má své stanoviště, ale nikdo mu to nevěří, protože je oblečený jako Indián. Nakonec najdou jeho příkaz o převelení do pevnosti a prohlásí ho za zrádce, že byl s Indiány. Hrozně ho zmlátí a pak ho naloží na vůz a mají ho odvést do pevnosti Fort Haysu jako zajatce. Dunbar zjišťuje, že vojáci jen tak pro zábavu zabili Dvě ponožky a setkává se u  vojáků jen s tupostí a slepou vojenskou poslušností. Když ho odváží šest vojáků do Fort Haysu, přepadnou je u řeky Komančové, kteří si o Dunbara dělali starosti, proto ho šli najít, v čele s Větrem ve vlasech, který osvobodí Dunbara.

 

Společně se vrátí k Indiánům a jdou do zimního tábora. Dunbar chce mluvit s Deseti medvědy a oznámí mu, že společně se Stojí s pěstí chce odejít od Indiánů, protože jim nechce dělat problémy, protože ho běloši budou hledat a mohou zabít celý tábor. Ale Deset medvědů mu odejít nedovolí a řekne mu, že Tančí s vlky je Indián jako oni. Dunbar u Indiánů nakonec zůstane. Ale na konci knihy je naznačeno, že poklidný život, který Indiáni vedou, jim brzy skončí.