Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě [10]

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): Leni T

 

Romain Rolland 

 • Francouzský spisovatel, dramatik, esejista, literární kritik a hudební historik. Nositel Nobely ceny za rok 1915.
 • Narodil se v rodině notáře v burgundském městečku, ale ještě v dětství se spolu s rodinou přestěhoval do Paříže, protože byl mimořádně talentovaný a tam mohl získat lepší vzdělání. Studoval zde na prestižní škole historii a poté odjel na dva roky studovat do Říma, kde se začal věnovat i literatuře. Později se stal profesorem dějin umění právě na škole, kde dříve studoval, a začal přednášet dějiny hudby na Sorbonně.
 • Vyznával pacifismus a humanismus a právě proto pracoval i v Červeném kříži jako dobrovolník. Kromě toho ovlivňoval svět těmito názory i prostřednictvím svých děl.
 • V roce 1915 dostal za dílo Jan Kryštof Nobelovu cenu. Finanční odměnu, která je s touto cenou spojená, ale věnoval na pomoc a zmírnění útrap lidí postižených první světovou válkou.
 • Během svého života se stal velice důležitou a oblíbenou osobností (především kvůli svým protiválečným myšlenkám), že když Němci obsadili Francii, tak se ho neodvážili zatknout, protože se báli toho, že by to vyvolalo světovou vlnu nevole a protestů. Propagoval Sovětský svaz a socialistickou formu vlády, ale to jen do doby, než byl v roce 1939 uzavřen pakt Ribbentrop – Molotov. Kritizoval otevřeně fašismus, jeho představitele a Mnichovskou dohodu.
 • Kromě prozaických děl během svého života napsal také několik životopisů významných světových osobností (například Beethoven, Michelangelo). Byl vegetarián a sympatizoval s Gándhím, se kterým se přátelil.

 

Další díla: 

  • Jan Kryštof (1904 – 1912)
  • Dobrý člověk ještě žije (1919)
  • Okouzlená duše (1922 – 1933)
  • Hudebníkova cesta do minulosti (1919).

 

Literárně-historický kontext

 • Dílo spadá do světové meziválečné literatury období 1. poloviny 20. století.
 • Literární díla, která v tomto období vznikají, jsou ovlivněna 1. světovou válkou. Lidé jsou jí otřeseni, nedokáží se zařadit zpět do normálního života. To se v literatuře projevuje především experimentováním s jazykem i formou, válka se stává častým námětem, ubývá dějovost, je subjektivnější a je zde častá konfrontace vnitřního světa jedince s okolím. V tomto období se v literatuře vymezily tři základní proudy – realistický proud (kam spadá i Petr a Lucie), experimentální a detabuizovaná literatura.
 • Realistický proud se v tomto období vyznačuje tím, že je do jisté míry dodržena tradiční forma klasického románu. Základní dějová linie se většinou odehrává v logické posloupnosti a vše je více zaměřeno na citovou a psychickou rovinu.

 

Další autoři tohoto období: 

 

Rozbor díla: Petr a Lucie

Vydání:

 • Dílo bylo poprvé vydáno v roce 1920 pod originálním názvem Pierre et Luce. Do češtiny bylo poprvé přeloženo v roce 1925.

 

Jazykový plán:

 • vrstva slovní zásoby: spisovný jazyk, bohatá slovní zásoba, knižní čeština typická pro 20. století
 • slohové zabarvení slovní zásoby: francouzské výrazy, archaismy, kladně zabarvená slova
 • textové a syntaktické prostředky: dialogy, kratší věty, zvolací, tázací, stručný popis
 • umělecké prostředky: kontrasty, přechodníky, přirovnání, metafory, hyperbola
 • znaky autorského stylu: Autor zde hodně filozofuje a používá úvahu. Umí přirovnat jednu věc k více výrazům

 

Žánrová charakteristika:

 • Jedná se o romantickou protiválečnou novelu, která zachycuje tragický osud mladých milenců na pozadí hrůz a utrpení první světové války.
 • Novela je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu, který se od povídky a románu liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý ale poutavý a nápaditý příběh, kterému se dramaticky věnuje až do překvapivého bodu zvratu, který vyústí v pointu.

 

Kompozice:

 • Děj je chronologický, psaný v er-formě a odehrává se od středy 30. ledna do pátku 29. března 1918 v Paříži, kde už válka trvala čtyři roky.
 • Jsou tu dvě dějové linie – vztah Petra a Lucie a život za války. A kromě toho děj Rolland prokládá různými úvahami, které ho volně doplňují.

 

Děj:

Děj začíná večer ve středu 30. ledna roku 1918, kdy v Paříži právě probíhá bombardování, a lidé se utíkají schovat do prostoru metra, aby se před ním uchránili. Mezi nimi je i osmnáctiletý student Petr Aubier, který se zde setkává s krásnou mladou dívkou. Důsledkem davu se lehce dotknou a on se do ní na první pohled zamiluje, ale nic neudělá. O pár dní později se znovu potkají, ale opět spolu nepromluví, jen se na sebe usmějí.

Až na potřetí se Petr odváží ji oslovit a zjistí, že se jmenuje Lucie. Začnou se spolu bavit a postupem času spolu tráví stále více času a zamilují se do sebe. Díky tomu přestávají vnímat okolní svět a netrápí se myšlenkami na válku, protože jsou šťastní, že se poznali. I tak je ale trápí fakt, že za půl roku bude Petr povolán do války, kde už bojuje jeho starší bratr Filip. Právě proto si chtějí užít ty chvíle, kdy jsou spolu co nejvíc, než Petra odvedou. Sní o společné budoucnosti, i když ví, že je v podstatě nereálná.

Když byli spolu, žili úplně jiný život než předtím a nevnímali hrůzy války. Jednoho večera na ulici jenom o vlásek unikli smrti, a protože chtěli prožít svou lásku se vším všudy, brali to jako zasnoubení.

Na Velký pátek si šli do chrámu sv. Gervaise slíbit lásku až do konce života, aby se mohli i tělesně sblížit. Jenže když tam přišli a poslouchali gregoriánský zpěv, začalo opět bombardování. Oba se k sobě přitiskli a Lucie chránila Petra svým vlastním tělem až do chvíle, kdy se zřítil obrovský pilíř a oba je usmrtil.

 

Témata:

 • Hlavním tématem je láska Petra a Lucie, která se vlivem války vyvíjí asi jinak, než jak by tomu bylo, kdyby válka nebyla a nikdo neměl strach z toho, že zítra může zemřít.
 • Celkovým tématem je všudypřítomnost války, která je naprosto zbytečná a ovlivňuje život nevinných lidí. Je to tedy protiválečné dílo.

 

Hlavní postavy:

V díle se nevyskytuje příliš velké množství postav, které by do děje aktivně zasahovaly. Mezi hlavní postavy tak můžeme zařadit pouze tři osoby.

 • Petr Aubier – Osmnáctiletý student, který pochází z bohaté měšťanské rodiny (otec je státní úředník a matka v domácnosti) a nechápe smysl války. Zastává protiválečné názory, protože je nevinný a je zvyklý si vše idealizovat. Je mladý a uzavřený kvůli čemuž moc nezapadá do společnosti, protože je to snílek, co se často rozčiluje nad světem. Vlivem svých rodičů se mírně rozmazlený, protože nikdy nepoznal co je to bída a nedostatek. Nemůže najít smysl života.
 • Lucie – Mladá dívka, která na rozdíl od Petra pochází z chudé rodiny, protože její matka byla dělnice v továrně na výbušniny, která nikdy nevydělala dostatek peněz a Lucie se tak už odmala musela podílet na rodinném rozpočtu. Je prostá, citlivá a něžná, smysl života vidí v lásce dvou lidí. Ráda miluje obrazy, které pak prodává, a tím si vydělává na živobytí. Přestože má velice těžký život, je na sebe tvrdá a nikdy se nelituje. Snaží se žít přítomností a o budoucnost se nezajímá, protože se bojí, že Petra odvedou na vojnu.
 • Filip Aubier – Petrův o šest let starší bratr, který dobrovolně narukoval do války plný ideálů a touhy zvítězit. Je velmi srdečný a statečný. Ve válce ale přijde o iluze a nedokáže už žít tak, jako předtím. Hodně mu záleží na Petrovi, ve kterém vidí své mladší já.

 

Umělecké prostředky:

 • Jazyk je spisovný a posunutý do citové roviny tak, aby ve čtenáři vyvolal nějaké emoce. Velmi často se zde objevuje kontrast (život x smrt, pocit zamilovanosti x strach z války), který přispívá k celkové dramatičnosti díla. To dokreslují i úvahové pasáže a další autorovy myšlenky. Objevuje se zde shakespearovský námět (tragický osud lásky dvou mladých lidí).
 • V díle můžeme nalézt velké množství přirovnání, metafor a personifikací i popisných pasáží. Občas se zde vyskytují přechodníky, francouzské výrazy, symbolická označení a archaismy.

 

Autorův záměr:

 • Rolland chtěl tímto dílem poukázat na nesmyslnost války, která se dotýká života nevinných lidí a kazí jim jejich plány a životní dráhy. Nechává v nich trauma a vyvolává strach ze smrti.
 • Jedná se o částečně autobiografické dílo, protože Rollandova manželka zemřela také na Velký pátek 29. března 1918 při bombardování Paříže společně s jeho několika přáteli.

 

Vliv díla:

 • Vliv této novely byl (a stále je) velký, protože zobrazuje tragický osud dvou nevinných lidí, kteří s válkou neměli co do činění, ale přesto je zasáhla a změnila jejich život od základu. V dnešní době válečných konfliktů a teroristických útoků je toto téma stále aktuální.
 • Tento příběh byl přepracován i do operetní podoby pod názvem Peter a Lucia a v roce 2010 byla představena i světová premiéra rockové opery Pietro e Lucia. Kniha byla přeložena do několika světových jazyků.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.