Tyrolské elegie – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Tyrolské elegie

Autor: Karel Havlíček Borovský

Přidal(a): Petti1595

 

 

Výňatek uměleckého textu text s rozborem:

Sviť, měsíčku, polehoučku..  // Lidovost, oslovení neživého

skrz ten hustý mrak,

jakpak se ti Brixen líbí? // Ironie, realismus (skutečná místa)

Neškareď se tak! // Zvolání

 

Nepospíchej, pozastav se,

nechoď ještě spát:

abych s tebou jen chvilinku mohl

diškutýroval. // Hovorové výrazy

 

Nejsem zdejší, můj měsíčku, // Vlastenectví, oslovení neživého

toť znáš podle křiku: // Metafora

neutíkej, nejsem treu und bieder, // Cizí slova

jsem zde jen ve cviku.

 

Jsem já z kraje muzikantů // Lidovost

na pozoun jsem hrál,

a ten pořád ty vídeňské pány

ze sna burcoval // Metafora

 

By se po svých těžkých prácech

hodně vyspali, // Ironie

jednou v noci kočár policajtů // Synekdocha

pro mne poslali.

 

Se žandarmem slavný ouřad // Archaismy, Hovorové v.

celý v parádě,

pupek kordem pevně obvázaný,

zlato na krágle // Archaismy

 

„Vstávají, pane redaktor,

nelekají se, // Obecná čeština

jdeme v noci, nejsme však zloději,

jenom komise.

 

Od všech z Vídně pozdravení,

pan Bach je líbá,

jsou-li prej zdráv, a tuhleto psaní

po nás posílá.“ // Ironie

 

Ale Džok, můj černý buldog, // Cizí slova

ten je grobián,

na habeas corpus tuze zvyklý – // Cizí slova

on je Angličan.

 

Občan zvyklý na pořádek –

bylo to v prosinci –

především jsem si obul punčochy

v slavné asistenci // Ironie, Komika situace

 

Bach mi píše jako doktor, // Realismus, přirovnání

že mi nesvědčí

v Čechách zdraví, // Realismus

že prej potřebuju změnu povětří // Ironie, Sarkazmus

 

Že je v Čechách tuze dušno, // Realismus

horké výpary,

mnoho smradu po té oktrojírce, // Archaismy

holé nezdraví! // metafora

 

Že on tedy schválně pro mne

kočár sem poslal,

abych se hned na státní outraty // Hovorové výrazy

na cestu vydal // Ironie

 

A žandarmům že nařídil,

ať mne hodně nutí,

kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout

jeho nabídnutí // Sarkazmus

 

Tak mne vábil jak Sirena, // Přirovnání

až jsem obul boty,

oblík vestu, kabát, pak i kožich – // Výčet

dříve však kalhoty!

 

Ó, měsíčku, však ty ženské // Oslovení neživého, Hovorové výrazy

dobře znáš a víš,

jaký s nimi člověk na tom světě

často mívá kříž! // Fráze

 

Matka, žena, sestra, dcerka,

malá Zdeničinka,

stály okolo mne v tichém pláči // Intimní téma

hořká chvilinka!

 

Já jsem sice starý kozák, // Lidovost

v půtkách tužený:

tenkrát jsem měl trochu těsná prsa

a zrak zkalený // Metafora

 

Trubka břeští, kola hrčí, // Obraz situace

jedem k Jihlavi // Realismus

vzadu, abysme nic neztratili, // Ironie

klušou žandarmi. // Ironie

 

Ten borovský kostelíček // Vlastenectví

stojí na vršku, // Vlastenectví

skrze lesy smutně na mne hleděl: // Vlastenectví

„Jsi to, můj hošku?“ // Vlastenectví

 

Temná noc jak naše svatá církev // Kritika církve

a my jedem s kopce jako mžik; // Přirovnání

darmo křičí Dedera: „Drž koně!“

prázdný je kozlík.

 

Ach, ty vládo, převrácená vládo,

národy na šňůrce vodit chceš,

ale čtyřmi koňmi na opratích

vládnout nemůžeš! – // Kritika rakouského  režimu