Utrpení mladého Werthera – rozbor díla (6)

rozbor-díla

 

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Přidal(a): Najny

 

 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

 • Německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a uměleckých kritik
 • Otec byl císařský rada a dohlížel na výchovu svého syna. Mladý Goethe se učil řecky, latinsky, hebrejsky, francouzsky, anglicky a italsky
 • Jako mladý se seznámil s Herderem, toto přátelství velmi ovlivnilo jeho tvorbu.
 • Byl v čele skupiny Sturm und Drang (Bouře a vzdor), která je zaměřena proti klasicismu a osvícenství, přiklání se k venkovu a lidovým tradicím, tvůrčí nespoutanost a genialita je stavěna nad morálku
 • hodně cestoval, při návštěvě Itálie (Řím) a Sicílie (Palermo) se seznámil s antikou, pokládal ji za vrchol kultury, Řecko považoval za nedostižný vzor
 • dílo: Faust, Nálada zamilovaného, Prometheus
  • detailně propracovaná a komplikovaná
  • Goethova tvorba z let 1795–1805 bývá označována jako výmarský klasicismus
  • Tvořeno v duchu preromantismu: přechod mezi klasicismem a romantismem. Odmítání pravidel, příkazů a řádů. V díle je kladen důraz na cit (láska, nenávist…) a fantazii, odmítá rozum. V literatuře zobrazován ideální svět. Vzorem je venkovský prostý a nezkažený člověk, prostý způsob života. Obdiv ke schopnému a podnikavému jedinci.
  • Poslání literatury chápal jako možnost vyjádření citů a myšlenek. Nechtěl se však nechat omezovat žádnými pravidly, jak tomu tehdy bylo zvykem. Shakespearovo dílo pro něj zosobňovalo ideál tvůrčí svobody.

 

Historické souvislosti:

Preromantismus – 18. století

 • přechod mezi klasicismem a romantismem
 • posun k citu až k přecitlivělosti
 • = sentimentalismus – orientuje se na emocionální působivost uměleckých děl
 • odklon od rozumu
 • návrat k přírodě, k lidové slovesnosti, tajemná místa, mystika
  • hrdina na okraji společnosti (poutník, vězeň, …)

 

Hnutí Sturm und Drang (Německo)

 • zaměřeno proti klasicismu a osvícenství
 • zdůrazňuje tvůrčí svobodu, odmítá konvence a předsudky /řídit se jen vlastním srdcem/
 • přiklání se k venkovu a lid. tradicím
 • proti společenské nerovnosti, útlaku a nesvobodě
 • velké osobnosti, kt. postavily německou kulturu a umění na vyšší úroveň
 • tvůrčí nespoutanost a genialita, genialitu stavěli nad morálku
 • jejich vzorem: W. Shakespeare
 • Friedrich Schiller: Loupežníci

 

Kontexty:

 • Friedrich Nicolai – Radosti mladého Werthera: mírná satira, kdy na konci je Werther s Lottou → Goetheovi se to nelíbilo – zkritizoval ho
 • Mary Shelley – Frankenstein: netvor najde Goetheovu knihu a přirovnává se k Wertherovi – oba byli zamítnutí těmi, které milovali
 • Giovanni Boccacio – Dekameron: podobný rámec a kompozice knihy – na začátku vypravěčův úvod, na konci zpráva o smrti

 

Rozbor díla: Utrpení mladého Werthera (1774)

 • Milostný román z roku 1774.
 • Autobiografické prvky.
 • Je psán formou dopisů v ich-formě.
 • Po vydání této knížky následovala vlna sebevražd. Lidé se s Wertherem ztotožňovali a nacházeli v něm sami sebe
 • Goethe si tímto románem získal velkou slávu, i když se od něj ve starším věku distancoval.
 • Je založena na pocitech, dějová linie je potlačena.
 • Děj knihy se odehrává během dvou let (dopisy začínají v květnu a končí následujícího roku v prosinci). Počasí a roční období se odrážejí na jeho myšlení, chování a pocitech.
 • o mladém muži, který prožívá zklamání v lásce, v zaměstnání i ve společenském životě
 • utrpení – neopětovaná láska k Lottě, která je zasnoubena s jiným mužem
 • milostný motiv je završen tragickým závěrem – Werther spáchá sebevraždu
 • Námět: Nenaplnění hluboké lásky. Hledání smyslu života.
 • tragické ztroskotání nadaného a citlivého mladého muže = typický romantický hrdina
  • je okouzlen přírodou, řeší životní konflikt mezi sebou a společností, která je svázána úzkoprsými pravidly
  • individualista, prudký, vášnivý, věčně nespokojený, emotivní x racionální, necitová společnost, která ho nechápe a odsoudí
 • podkladem pro dílo pro Goetheova láska k Charlottě, která byla zasnoubená za jeho přítele a kterou poznal jako začínající právník
 • poslední část – sebevražda Werthera je také založena na skutečné události – Goethe znal mladého muže, který se z nešťastné lásky zastřelil

 

Kompozice:

 • chronologická
 • Kniha je členěna do dvou částí: první díl, druhý díl.
  • První díl vypráví o Wertherově příchodu do městečka Wahlheimu (název je záměrně pozměněn), o jeho seznámení s Lottou a jejím snoubencem Albertem. Werther nám zde přibližuje vzhled přírody společnosti a vztah Lotty ke své rodině.
  • Druhá část pak pojednává o jeho odchodu za prací k velvyslanci, jeho návratu k Lottě a závěrečné pomalé cestě ke smutnému konci: sebevraždě.
 • Díly jsou dále členěny do kapitol, které se skládají z dopisů. Werther píše dopisy Vilémovi nebo Lottě.
 • Obsaženy deníkové záznamy Werthera.

 

Jazyk. kompozice:

 • nostalgicky laděný styl, jazyk spisovný, s řadou citoslovcí a zvolacích vět
 • Používány knižní výrazy: činíš, popřál, posečkej, udá, metafory: Je třeba, aby nic nebylo utrženo, pokud to neuzrálo.
 • Převládají dlouhá souvětí
 • Časté jsou dialogy mezi hlavními postavami, Často oslovení (V dialozích nebo na začátku dopisu.). Př. Viléme

 

Postavy:

 • Werther –  Mladý umělec
 • Charlotta S. – Zkráceně Lotta, mladá venkovská dívka
 • Albert – Snoubenec, později manžel Lotty
 • Vilém –  přítel Werthera. Jsou mu směřovány dopisy od Werthera (nevystupuje přímo).

 

Děj:

Werther odjíždí a hned v prvním dopise se loučí s Vilémem, kterému po celou dobu jeho trápení píše. Ve Wahlheimu se seznamuje s přírodou a okolím a věnuje se malování. Zpočátku se lidí straní, ale postupem času se začíná seznamovat se svými sousedy. Jednoho dne se s nově poznanými přáteli vydá na taneční zábavu. Zde pozná Lottu. Krásnou ženu, kterou od první chvíle obdivuje pro její klid, trpělivost a dobrotu.

Stanou se velmi dobrými přáteli a Wertherovo přátelství k Lottě se časem vyvine ve vroucný cit. Werther nedbá varování, že Lotta je zasnoubena a on u ní tudíž nemá žádné šance. Dokonce na ono varování zapomene a bezhlavě se pohrouží do své lásky. Avšak čas příjezdu Alberta, snoubence Lotty, je naplněn a Werther zažívá první okamžiky beznaděje a pochybností. Když se s Albertem poznají, Werther zjistí, že Albert je moudrý a rozumný člověk, že si Lottu zaslouží a upřímně ji miluje. Stanou se přáteli. Jejich přátelství má však zvláštní podobu. Werther zaslepen svojí láskou zapomíná, že Albert se s Lottou opravdu chce oženit, a když mu to dojde, začne se mezi Albertem a jím stavět neviditelná zeď podezření a nenávisti.

Se svým trápením se Werther svěřuje svému příteli Vilémovi. Ten mu doporučí odjet a přijmout práci u velvyslance. Werther se nedokáže začlenit do společnosti, jež ho odmítá a vrací se zpátky ke své milované do Wahlheimu. Mezitím se ale Lotta a Albert vzali a Werther tímto okamžikem propadá vnitřní sebelítosti a ztrácí smysl pro dobré chování.

Každý den navštěvuje Lottu a vyznává se jí ze své lásky. Lotta jeho přátelství přijímá, ale jeho city neopětuje. Albert si všimne Wertherových častých návštěv a pojme podezření. Od té doby jsou vztahy mezi jím a Wertherem téměř na bodě mrazu. Lotta ho odmítá a on nalézá konečné východisko: smrt. Poslední večer s Lottou se odehrává bez přítomnosti Alberta a Werther předčítá Lottě z Homéra.

Poslední dny píše dopis na rozloučenou Lottě a vysvětluje jí své počínání. Nakonec se Werther zastřelí.