V zámku a podzámčí – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: V zámku a podzámčí

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): Niky

 

 

 

 

 

 

–          Charakteristika díla – Bohatí manželé Skočdopolovi koupili zámek, paní Skočdopolová si ke jménu nechala připojit “von Springenfeld”, pořídila si anglického psíka Joliho, aby vypadala co nejurozeněji. O psíka se starala služebná Sára, Joli byl nepřiměřeně rozmazlován a krmen nejvybranějšími jídly, zatímco v podzámčí umírali lidé hladem. Malému Vojtěchovi Karáskovi zemřel otec při práci, jeho bratr Jozífek hladem a matka na choleru. Vojtěcha se ujal krejčí Sýkora. V podzámčí se rozšířila cholera. Joli utekl Sáře a Vojtěch ho našel. Spolu s Kalinou ho zanesl paní do zámku. Paní přijala Vojtěcha na zámek, aby dělal drobné práce a staral se o Joliho. Odnaučil ho návykům, kterými ho rozmazlovala Sára. Paní Skočdopolová vážně onemocněla. Díky této nemoci, Vojtěchovi a panu doktorovi změnila názor na chudé lidi a dozvěděla se, jaká chudoba vládne v podzámčí. Začala se zasluhovat o větší blaho chudých, zřídila například nemocnici. Vyslechla Sáru, jak ji pomlouvá, a uvědomila si, že jí Sára nepřeje nic dobré, proto ji propustila. Začala si vážit prostších, ale charakternějších sloužících jako Klárky a její matky. Když se paní uzdravila, ujali se s manželem sirotka Emila. Paní Skočdopolová povýšila písaře Kalinu a požehnala jemu a Klárce. Vojtěcha dala na studia medicíny.

 

–          Zasadit ukázku do kontextu!!

 

 

–          Hlavní postavy:

  •  Kateřina Skočdopolová – marnivá, namyšlená, opovržlivá, chce být moderní
  • Václav Skočdopole – klidný, uctivý, citlivý, smířený, bohatý
  • Vojtěch Karásek – 8 let, sirotek, rozumný, hodný, svědomitý, čestný, oddaný, hravý
  • doktor – upřímný, nepovyšuje se, dobrosrdečný
  • Sára – “mamsel”, namyšlená, zlá, krutá, povyšuje se, nikoho nemá ráda, pokrytec
  • Klárka – milá, ochotná, hezká, pokorná, skromná
  • Kalina – skromný, hodný, férový, písař
  • Sýkora – ochotný, čestný, lidumil

 

 

–          Charakteristika vypravěče: vyprávěno er – formou

–          Prostředí: 19. století v malé vesničce V zámku a v podzámčí na Nymbursku

–          Literární žánr: realistická povídka s idylickým romantickým koncem (román)

–          Slohový útvar:

–          Jazyková forma: používá spisovnou češtinu, v přímé řeči hovorová čeština

–          Básnické prostředky: používá knižní výrazy, přechodníky

 

–          Vlastní shrnutí:  Kniha mě překvapila tím, jak byla jednoduchá. Líbila se mi.

 

–          Jazykové prostředky: zastaralé tvary, přímé řeči, popisy, přechodníky, výskyt cizích slov hlavně francouzských, vulgarismy

 

–          Hlavní myšlenka díla: Poukázat na rozdělení společnosti do tří tříd (bohatí, střední bohatí, chudí), kontrast mezi živobytím v podzámčí a v zámku.

Další podobné materiály na webu: