Vesnický román – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Vesnický román

Autor: Karolína Světlá

Přidal(a): Miška

 

 

 

 

 

Karolina Světlá (1830 – 1899)

  • původní jméno Johanna Rottová
  • pocházela ze zámožné rodiny, od níž odešla se svojí sestrou Sofií Podlipskou
  • chtěla překonat velkou krizi po smrti jediné dcerky a proto se věnovala literatuře
  • Hrdinkami jsou ženy (emancipované – mají svůj názor, dokáží se zříci svého osobního štěstí ve prospěch jiných – obecný zájem u nich vítězí nad osobním štěstím)
  • ovlivněna vzorem B. Němcové, citovým vzplanutím k J. Nerudovi a smrtí jediného dítěte

 

Pražské romány:

–          První Češka, Zvonečková královna, Na úsvitě, Černý Petříček

 

Ještědské prózy:

  • 5 románových příběhů (vrcholných)
  • protiváha pražských salónů, venkovský nezkažený lid
  • romány s rysy realismu + důraz na mravnost, oběť ve jménu morálky, objevují se i prvky romantismu

–          Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Nemodlenec, Hubička, Cikánka

 

Děj:

Děj románu se odehrává na vesnici. Hlavní postavou je Antoš Jírovec, polosirotek. Od chlapeckých let žil na rychtářově statku jako pacholek. Rychtářovi ho měli rádi, milovali ho více než svoji dceru Marjánku. Po rychtářově smrti se stal díky sňatku s rychtářkou hospodářem. První léta manželství, i přes věkový rozdíl, byla šťastná. Najednou však rychtářčina bezdůvodná žárlivost začala kalit dosavadní rodinnou pohodu. To přimělo Antoše k odchodu ze statku. Marně se rychtářka snažila nabýt někdejší moci nad Antošem.

Její útěk z domova od dětí, které onemocněly neštovicemi urychlilo Antošovo rozhodnutí, že se s rychtářkou rozejde a veřejně si vezme Sylvu, která u rychtářů sloužila a obětavě se starala v době nemoci o jeho syny a o něj.

Po Antošově odchodu bydlí Sylva u jeho matky a očekává Antošův návrat. Když se Jírovcová dovídá, že se Antoš rozhodl požádat o rozvod, spěchá za ním do města, aby mu vše vymluvila. Sylva ji jde naproti. U kříže se potkává s rychtářkou, která Antoše proklíná. Svedou mezi sebou zápas. Jírovcová ji nachází polomrtvou. Rychtářka umírá. Sylva se po dlouhé době uzdravuje. Antoš ustoupí matčinému nátlaku a Sylvu si nevezme. Statek nechá vyděděné Marjánce a sám odchází s dětmi k matce. Také Sylva se zřekne osobního štěstí a obětuje svou lásku. Odchází do Prahy jako ošetřovatelka do kláštera.