Karolina Světlá – životopis

literatura

 

Jméno: Karolina Světlá

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

KAROLINA SVĚTLÁ (1830 – 1899)

Karolina Světlá byla česká spisovatelka a představitelka generace májovců. Je známá především jako zakladatelka českého vesnického románu.

 

ŽIVOT

Světlá pocházela z velmi bohaté rodiny, její otec byl obchodník. Díky tomu se jí v mládí dostalo patřičného vzdělání, kromě perfektní češtiny se naučila také německy
a francouzsky. Přátelila se s Boženou Němcovou a Janem Nerudou, se kterým měla platonický vztah. Obě tato přátelství ovlivnila její dílo. Ze zahraničí ji ovlivnila spisovatelka George Sand. Velký vliv na její tvorbu měla také smrt její jediné dcery.

Vdala se za Petra Mužáka, ten v ní vypěstoval lásku ke všemu českému, uvedl ji do české společnosti, kde se sblížila právě s Němcovou. Začala tvořit při překonávání krize po smrti dcery. Manžel pocházel ze Světlé pod Ještědem, to bylo inspirací pro její pseudonym
i tvorbu. Manželství nebylo šťastné a literatura jí pomáhala překonat problémy a přijít na jiné myšlenky.

Trpěla obtížemi s očima, takže svá díla musela diktovat. Její sekretářkou byla neteř Anežka Čermáková-Sluková. Stala se členkou různých emancipačních spolků. Založila Ženský výrobní spolek český, který měl za cíl pomoci dívkám z chudých rodin a poskytnout jim vzdělání a práci. Byla také spoluzakladatelkou Amerického klubu dam (založila ho s Vojtěchem Náprstkem). Působila i novinářsky, zabývala se tématem postavení ženy ve společnosti.

Hodně se vzdělávala, nabyla přesvědčení, že ženy mají vlohy a inteligenci pro dokázání, že jsou schopné studovat a samostatně se rozhodovat. Díky svému rozhledu byla okolím považována za geniální ženu.

 

DÍLO

Byla představitelkou realismu a většinu jejich děl lze nazvat venkovskou prózou. Postavy tvoří ušlechtilé a obětavé ženy, které svou láskou pomáhají chybujícím mužům. V díle narážela na sociální tematiku, uvažovala o služkách jako o členech rodiny. Nejdříve psala o pražském měšťanském prostředí, ze kterého pocházela. Vzniklo několik pražských próz, které ovšem nebyly zdaleka tak úspěšně, jako prózy venkovské.

ČERNÝ PETŘÍČEK – drobná próza, zajímavá, popisuje staropražský život na obchodním trhu

UPOMÍNKY – vzpomínková kniha, pojednává zde o svém životě a životě typické pražské rodiny

VESNICKÝ ROMÁN – próza z Podještědí, vdova rychtářka se vdá za mladšího Antoše Jílovce, manželství je nešťastné, ona ho trápí, najme na práci Sylvu, ta se do Antoše zamiluje a on do ní, rychtářka umírá, Sylva slibuje, že se za Antoše nikdy neprovdá, odchází pracovat do nemocnice a její vztah k němu ochladne, Světlá zde promítá její postoj k manželství, které je posvátné a nelze ho jen tak rozdělit

KŘÍŽ U POTOKA – hlavní hrdinka Eva bojuje za rovnoprávnost, obětuje lásku, aby zachránila manžela, tragický konec, síla čisté lásky může osvobodit od všech prohřešků

KANTŮRČICE – nástrahy velkého města, chlapec Otík jim podlehne, díky výchovnému působení dívky Enefy se od nich nakonec osvobodí

FRANTINA – rychtářka, která zabije svého ženicha, vůdce lesních lupičů, a tím ho potrestá

NEMODLENEC – náboženství v severních Čechách v josefínské době, hrdinka se chce někomu pomstít, nakonec to neudělá, vyhrává pochopení a odpuštění nad pomstou

*5 výše uvedených románu bývá souhrnně nazýváno Ještědské romány

 

POVÍDKY

  • psala spoustu povídek, zveřejněny v časopisech Světozor, Lumír, Kresby, Květy, Máj
  • Společnice, Skalák, Cikánka, Lesní panna, Na úsvitě

 

KORESPONDENCE

  • zachovala se obsáhlá korespondence se Sofií Podlipskou, Eliškou Krásnohorskou
    a Janem Nerudou

 

ZAJÍMAVOSTI

  • vlastním jménem Johana Nepomucena Rottova, provdaná Mužáková (za svého učitele klavíru)
  • její sestra byla Sofie Podlipská
  • ráda se dávala portrétovat
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.