Vladař – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Vladař

Autor: Niccolò Machiavelli

Přidal(a): Anca

 

Literární druh

–          Traktát

 

Výrazová forma

–          Próza

 

Žánr

–          politicko-historický traktát

 

Prvky typické pro dílo

–          srozumitelný, jednoduchý, přímý jazyk – bez „uměleckých“ prvků (sám říká, že si přál, aby jeho úvahy vynikly pouze a výhradně svým rozsahem a závažností zkoumaného předmětu)

–          často dává za příklad jiné panovníky z minulosti i své současnosti

–          preferování vlády silného a racionálního jedince, únik z úpadku společnosti v diktatuře

–          protipapežství a proticísařství

–          význam díla přesahuje svou historickou hodnotu

 

Prvky typické pro autora

–          touha po jednotné Itálii

–          machiavelismus

 

Prvky typické pro žánr

–          učené pojednání o filosofické otázce

–          zevrubnost, důkladnost

 

Charakteristika postav

–          postavy dávány jako příklady

–          úspěchů nebo neúspěchů

–          dobrých nebo špatných vlastností či rozhodnutí

 

Charakteristika prostředí či nálady

–          nálada celkově neutrální

 

Obsah díla

–          jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi

–          zodpovídá otázky, jakým způsobem se dá vláda získat a jak si moc udržet a neztratit ji

–          pojednává o formách vlád, státních uskupeních, vojenských záležitostech, vlastnostech panovníka a dalším

Stručně – úvahy o jednotlivých aspektech vlády a vlastnostech panovníka

 

Téma díla

–          rady pro Lorenza Medicejského

–          myšlenky

–          moc je těžší si udržet než ji získat

–          k udržení moci lze využívat jakékoli morálky a právních norem

–          vše musí být podřízeno vůli, rozumu a praktické inteligenci

–          spořádaná svobodná společnost

–          autonomie národů

–          osvobození od „ničemných kněží“

–          názorovou svobodu a pluralitu

 

Literární dílo v kontextu doby

–          dílo nebylo posuzováno podle své logické a vědecké hodnoty, ale podle hodnoty morální

–          interpretováno jako kodex tyranie – účel světí prostředky a úspěch je završením s chválou díla

 

Autor

–          Nicollo Machiavelli

–          2. polovina 15. století – 1. čtvrtina 16. století

–          Florentský učenec

–          historik

–          spisovatel

–          politik

–          diplomat – CesarBorgia nejvíce ovlivnil jeho myšlení a názory na politiku

–          protipapežské názory

 

–          další díla

–          poetická

–          Karnevalové písně

–          Kapitoly

–          Desetiletí

–          divadelní

–          Mangragora

–          o nábožensky založené Lukrécii, která se brání nevěře

–          nakonec je k ní přemluvena mnichem

–          prozaické

–          Belfagor

–          historické

–          Florentské letopisy

–          lingvistické

–          Dialog o správném jazyce

–          politické spisy

–          O umění válečném

–          Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia

–          Život CastrucciaCastracaniho

–          Vladař

 

Charakteristika literárního směru

–          Renesance

–          snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů

–          důraz je kladen na poznání a vzdělání

–          Machiavelismus

–          zastávání požadavku nezávislosti politiky ne etice a náboženství

–          politická teorie o původu státu, podle níž politici nemají být svazováni morální odpovědností

 

Kulturněhistorický kontext

–          nesjednocená Itálie

–          ve Florencii vládne Lorenzo Medicejský

Napsat komentář