1984 – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: 1984

Autor ukázky: George Orwell

Přidal(a): Matej H.

 

 

Ukázka z uměleckého textu:

Doublethink znamená schopnost podržet v mysli dvě protikladná přesvědčení a současně obě akceptovat. Stranický intelektuál ví, jakým směrem musí změnit svou paměť; proto také ví, že zachází se skutečností hanebně; ale použití doublethink mu současně poskytne útěchu, že skutečnost nebyla znásilněna. Musí to být vědomý proces, jinak by nebyl uskutečněn s dostatečnou přesností, ale musí být zároveň nevědomý, nebo jinak by s sebou přinášel pocit nepravosti a tím i pocit viny.  Doublethink leží v samém jádru Angsocu, protože základní linií Strany je záměrně používat lži, a přitom zachovávat pevný cíl, který se opírá o naprostou čestnost. Je nezbytně nutné říkat úmyslně lži, a přitom jim doopravdy věřit, zapomenout každý fakt, který se stal nepohodlným, a bude-li to nezbytné, vytáhnout ho ze zapomnění na tak dlouho, jak bude třeba, popírat existenci objektivní reality, a přitom brát v úvahu realitu, kterou člověk popírá. I při používání slova doublethink je nutné podvojné myšlení aplikovat. Už tím, že člověk slovo použije, připouští totiž, že falšuje skutečnost; když však použije doublethink po druhé, vymaže toto vědomí z paměti: a tak dál a donekonečna. Lež je vždy o krok před pravdou. Koneckonců právě pomocí podvojného mylení mohla Strana – a podle veho bude moci po tisíce let – brzdit běh dějin.

 

Rozbor uměleckého textu

Začlenění ukázky do kontextu knihy:

Tato ukázka je z druhé části knihy, je to vlastně součást Goldsteinovi „Knihy“ (přesněji kapitola I – Nevědomost je síla), tuto knihu měl údajně napsat rebel Goldstein, který ve skutečnosti nejspíše ani neexistuje a udržuje se jen kvůli cílení nenávistí členů Strany na konkrétní osobu. „Knihu“ ve skutečnosti napsala Strana a sám O’Brien se přiznává, že pomáhal s jejím psaním, ale na tom moc nezáleží spíše sem vybral tuto ukázku, protože je tu dopodrobna vysvětlen systém doublethinku.

 

Obsah ukázky:

Doublethink je schopnost přijmout protiklady jako pravdu zároveň. Je to základní princip Angsocu (původně anglický socialismus), protože Strana neustále lže a potřebuje, aby její členové, kteří také lžou věřili, že to je pravda, i když vědí, že to je lež. Při každém lhaní použije doublethink, a pak použije doublethink ještě jednou, čímž vymaže skutečnost, že pozměnil pravdu. Tudíž lež je vždy o krok napřed před pravdou.

 

Charakteristika postav:

Nevystupuje zde žádná postava. Všeobecně by se dalo říct, že členové Strany lžou v dobré víře, že to je pravda.

 

Jazyk:

Vyskytují se zde autorem vymyšlená slova (Angsoc, doublethink – dvojitá mysl). Jinak celá ukázka je jenom popis výše uvedené schopnosti a její uvedení na reálném příkladu. Opakování slov (lež, pravda, doublethink, Strana, skutečnost)

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.