1984 – rozbor uměleckého textu (2)

rozbor-díla

 

Kniha: 1984

Autor ukázky: George Orwell

Přidal(a): Matej H.

 

 

Úryvek uměleckého textu:

O’Brien zvedl levou ruku hřbetem k Winstonovi, palec měl skrytý a čtyři prsty roztažené.

“Kolik prstů držím nahoře, Winstone?”

“Čtyři.”

“A když Strana řekne, že to nejsou čtyři, ale pět, kolik jich bude potom?”

“Čtyři”

Slovo zaniklo v záchvatu bolesti. Ručička na číselníky vystřelila na padesát pět. Winstonovi vyrazil po celém těle pot. Do plic vnikal vzduch a vyrážel z něho v hlubokých vžděších, kterým nemohl zabránit, ani když zatnul zuby. O’Brien ho pozoroval, čtyři prsty stále ještě roztažené. Odtáhl páku. Bolest povolila jen nepatrně.

“Kolik prstů, Winstone?”

“Čtyři.”

Ručička vyskočila na šedesít.

“Kolik prstů, Winstone?”

“Čtyři! Čtyři! Co jiného můžu říct? Čtyři!”

Ručička zase stoupla, ale nedíval se na ni. Výhled mu zakrývala tvrdá,

přísná tvář a čtyři prsty. Ty prsty mu vyvstaly před očima jako sloupy, obrovské, nejasné a jakovy vibrující, ale nepochybně byly čtyři.

“Kolik prstů, Winstone?”

“Čtyři! Přestaň s tím, přestaň! Jak lžeš pokračovat? Čtyři! Čtyři!”

“Kolik prstů, Winstone?”

“Pět! Pět! Pět!”

“Ne, Winstone, to nemá smysl. Lžeš. Stále si ještě myslíš, že jsou čtyři.

Kolik prstů, prosím?”

“Čtyři! Pět! Čtyři! Co chceš! Jen to zastav, zastav tu bolest!”

 

Rozbor uměleckého textu

Začlenění ukázky do kontextu knihy:

  • Kniha je dělena do tří částí, první část je o Winstonovi a jeho práci, druhá část je o tom, jak potká Julii a o jejich společném bytí a třetí část je po jejich zatčení, odloučení a hlavně o mučení a jeho převýchově na vzorného člena Strany.
  • Tato ukázka je z třetí části. Winston je vyslýchán a mučen elektrickým proudem. O’Brien se ho snaží přesvědčit, že pravda je to, co řekne Strana.

 

Obsah ukázky:

  • O’Brien ukazuje Winstonovi 4 prsty a ptá se ho kolik jich vidí. Winston mu řekne pravdu (4).
  • Poté vysloví hypotézu, že podle Strany jich je 5. Winston si to ale nemyslí a stále mu vzdoruje a je za to fyzicky trestán. Na konci ukázky už je bolest tak silná, že už mu na tom vlastně nezáleží a odsouhlasil by mu cokoliv, ale to není O’Brienův cíl, on chce, aby tomu i věřil.
  • Na tomto příkladu je pěkně vidět, použití doublethinku v praxi, protože O’Brien očividně lže, ale schopnost doublethinku mu tuto lež mění v pravdu.

 

Charakteristika postav:

  • Winston – Je celkem odvážný, stojí si za pravdou i na úkor nesnesitelné bolesti, je docela těžce zmanipulovatelný a jeho tělesná schránka se díky mučení stává stále více chatrnější.
  • O’Brien – V této ukázce vystupuje jako mučitel, je velmi inteligentní, je to člen Vnitřní Strany a zastává opravdu vysokou funkci, perfektně ovládá techniku doublethinku, ví skoro všechno o tom, jak to na světě chodí, a i přesto dokáže věřit v kolektivní pravdu Strany.

 

Jazyk:

  • Autor zde využívá vypravování z pohledu třetí osoby (vypravěče = er forma), je tu spousta přímých řečí, některé jsou krátke a zoufalé (“Čtyři! Pět! Čtyři! Co chceš! Jen to zastav, zastav tu bolest!”), čímž je dosaženo většího napětí a také to umožňuje vžití do popisované situace. Je tu také popis chování (O’Brien zvedl levou ruku hřbetem k Winstonovi, palec měl skrytý a čtyři prsty roztažené.)