Český realismus – 4. etapa národního obrození

životopis

 

Jméno: Český realismus – 4. etapa národního obrození

Zařazení: Umělecké směry, Literární období

Přidal(a): Anna Hoang

 

Božena NĚMCOVÁ (1820–1862)

 • Novotná, později Panklová
 • dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice u babičky
 • v 17 letech se provdala za Josefa Němce (o 15 let starší – duševně i povahově vzdálen)
 • v Praze se stýkala s českou inteligenci (J. K. Tyl, K. Havlíček)
 • její rodina se potýkala s existenčními problémy
 • dílo:
  • Babička
   • Venkovská povídka
   • Postavy: Babička, Barunka, Vilém, Jan, Adélka, Paní kněžna,Viktorka
   • Vzpomínky na dětství strávené u babičky
   • Zdůrazněn lidový jazyk
  • Divá Bára
   • Povídka
  • V zámku a podzámčí
   • Romantická povídka
   • Kontrast životních podmínek chudých a bohatých
  • Národní báchorky a pověsti (Čertův švagr, Potrestaná pýcha, Princ Bajaja, Čert a Káča )

 

Karel Havlíček BOROVSKÝ (1821–1856)

 • novinář, básník, politik, literární kritik, zakladatel moderní české žurnalistiky
 • studoval filozofii, poté nastoupil do kněžského semináře, z nějž byl ale později vyloučen
 • 1843 odjel do Moskvy, kde pracoval jako vychovatel – byl zklamán carskou vládou, kritika konzervatismu
 • během pobytu se věnoval ruské ÚSL a lit. dílu N. V. Gogola
 • 1846 se stal redaktorem Pražských novin a České včely
 • 1848 založil politický deník Národních novin – první český politický týdeník
 • po zákazu Národních novin odešel do Kutné Hory (týdeník Slovan – kritika vlády a církevní hierarchie, obhajoba národnostních a demokratických práv)
 • většina děl vyšla až po smrti
 • za žurnalistickou činnost souzen, r. 1851 deportován do Brixenu (Itálie)
 • dílo:
  • Tyrolské elegie (žalozpěv)
   • Satirická skladba
   • Popis své cesty do Brixenu
  • Král Lávra
   • Alegorická satirická báseň
   • Motiv z irské lidové pověsti o králi s oslíma ušima
  • Křest svatého Vladimíra
   • Satirická báseň
  • Epigramy
   • Proti církvi, vlasti, králi, světu

 

Umění

Architektura

 • Historismus (návrat k starším uměleckým slohům)
 • neogotika – Zámek Hluboká nad Vltavou, Chrám sv. Cyrila a Metoděje

Sochařství

 • Václav Levý – sochy v jeskyni Blaník

Malířství

 • Krajinomalba
 • Antonín Mánes – Krajina s boulevardem
 • Josef Mánes – kalendářní deska – 12 měsíců na Orloji

Hudba

 • Bedřich Smetana – Má Vlast, Prodaná Nevěsta
 • Antonín Dvořák – Novosvětská symfonie, Rusalka, Čert a Káča
 • Zdeněk Fibich – snažili se vyjádřit individualitu a rozervanost
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.