Český romantismus – 3. fáze národního obrození

životopis

 

Jméno: Český romantismus – 3. fáze národního obrození

Zařazení: Umělecké směry, Literární období

Přidal(a): Anna Hoang

 

ČESKÝ ROMANTISMUS – 3. fáze NO

 • Datace: 30.–50. léta 19. století
 • Kolébka: české země v rámci Habsburské monarchie

 

Společensko-historický kontext

 • růst politického uvědomění, otázka národní svobody
 • boj za politická práva českého národa
 • Vlna revolucí (1830 – Velká francouzská revoluce, 1848 revoluční rok v Evropě)
 • politický program – 2 formy:
  • liberální proud: Palacký, Rieger, Brauner – austroslavismus
  • radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič 
 • Metternichův a Bachův absolutismus
 • Čechy ovlivněny protiruským povstáním v Polsku
 • rozdělení společnosti na dva tábory
  • starší generace – Jungmann, Hanka
  • mladší – Mácha, Sabina
 • V červnu 1848 – Slovanský sjezd (zrušena cenzura a robota)
 • rozvoj měšťanské společnosti
 • vznik různých organizací – Matice česká, Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Měšťanská beseda
 • vlastenecké působení českého divadla – kočovné společnosti, ochotnická představení, loutková divadla
 • emancipační hnutí žen

 

Znaky

 • národní kultura se rozšiřovala i mimo okruh inteligence
 • čeština se pomalu stávala jazykem veřejného života
 • spor funkci literatury – není vzdělávací/didaktická, ale umělecká/estetická
 • rozvoj divadla (Stavovské divadlo, Kajetánské divadlo)
 • vycházejí české časopisy (Časopis Českého muzea, Česká včela, Květy)
 • biedermeier

 

Literární znaky a stěžejní žánry

 • rozvoj romantismu v českých zemích od 30. let 19. , ale plně se nikdy nerozvinul
 • jediným romantickým českým autorem byl Mácha (ostatní měli jen tendence)
 • romantická literatura – autonomní s estetickým cílem
 • důraz na cit, fantazii, individualitu, tajemství a prožitky
 • zvukomalba, ironie, sarkasmus, kontrasty
 • často se vychází z lidové poezie
 • oblíbená témata – putování, dálky, cesta, poutníci, jezera, nešťastná láska
 • typická místa děje – zříceniny, opuštěná místa v přírodě
 • míšení 3 proudů
  • vlastenecký – ideální národ, národní kultury a literatury (myšlenka slovanství), národní identita
  • romantická – cesty a putování
  • realismus – sociální rozdíly ve společnosti
 • žánry

 

Karel Hynek MÁCHA (1810–1836)

 • Básník, prozaik a zakladatel moderní české básnické řeči – otec moderní poezie
 • Studoval filozofii a práva
 • Rád cestoval, především chůzí – Krkonoše, severní a severovýchodní Čechy a Itálie
 • V divadlech hrál jako ochotník, v Stavovském se seznámil s Eleonorou Šomkovou (Lori)
 • Zprvu psal německy, avšak později přechází k české poezie
 • jeho dílo nebylo přijímáno dobře
 • nepomáhal obrozeneckému procesu
 • narušoval ideál krásy podle starší generace
 • většina Máchova díla vyšla až po smrti
 • český básník, který vystupoval proti společnosti, pobuřoval
 • dílo:
  • Máj
   • Lyricko-epická báseň (4 zpěvy, 2 intermezza)
   • Oslava krása májové přírody
  • Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu; Marinka)
   • Soubor autobiografický povídek
  • Cikáni
   • román

 

Josef Kajetán TYL (1808–1856)

 • dramatik, režisér, herec, divadelní kritik, novinář a redaktor (Květy české, Selské noviny)
 • vůdčí představitel biedermeieru
 • v některých dílech rysy romantismu
 • 1834-1837 vedl ochotnickou divadelní společnost – členové: Mácha, Sabina (Kajetánské divadlo na Malé Straně)
 • 1848-1849 se aktivně zúčastnil politiky – poslanec v říšské sněmovně
 • Po obnovení absolutismu mu bylo znemožněno vydávat časopisy a byl zbaven své funkce ve Stavovském divadle
 • Žije ve stísněných poměrech společenských a rodinných
 • dramatické dílo:
  • Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
   • Fraška
   • Odehrává se během velikonočních pouti a slavnosti pražských ševců
  • Kutnohorští havíři, Jan Hus, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové
   • Činohry
  • Strakonický dudák aneb Hody divých žen
   • Dramatická báchorka
  • Jiříkovo vidění
   • Dramatická báchorka
  • Poslední Čech, Rozervanec
   • Povídky

 

Karel Jaromír ERBEN (1811–1870)

 • spisovatel, básník, sběratel a překladatel ÚLS, historik, právník, archivář
 • sekretář Českého muzea – studijní cesty do venkovských archivů
 • během studií se seznámil s F. Palackým, kterým později spolupracoval
 • začal se hlouběji zajímat o historická a národopisná studia
 • často byl nemocný, trpěl vadou řeči
 • v lidové slovesnosti spatřoval svědectví o charakteru a duchu českého národa
 • hlavní cíl své tvorby spatřoval v psaní umělecky původních textů
 • dílo:
  • Kytice z pověstí národních
   • Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně
  • Sbírka balad
 • Časté motivy: viny a trestu, lidské vztahy
 • Nadpřirozené postavy – vodník, polednice
 • Prostonárodní české písně a říkadla, Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Zlatovláska; Hrnečku vař)

 

Karel SABINA (1813–1877)

 • spisovatel, básník, dramatik, filozof, literární a divadelní kritik, libretista, politik, publicista
 • po studiích se živil jako soukromý učitel a vychovatel v měšťanských rodinách, posléze jako spisovatel, redaktor, publicista
 • během studií se stýkal s Herlošem a anonymně přispíval do německých časopisů – útočil na rakouskou vládu
 • Žil lehkomyslně, bohémsky s ideologií bojovat za změny v rakouské politice
 • za anarchistickou činnost byl odsouzen k trestu smrti
 • dobré řečnické schopnosti – revolučním organizátorem proti absolutistickém režimu Rakouského císařství
 • za údajné protirakouské spiknutí zatčen (8 let vězení), po propuštění donucen spolupracovat s tajnou policií
 • dílo: