Čeština mladé generace aneb upadá čeština?

sloh

 

Téma: Čeština mladé generace aneb upadá čeština?

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Brcakova

 

 

Je pravda, že mladí lidé méně čtou. Raději si pustí film nebo sledují sociální sítě. To samozřejmě ovlivňuje jejich vyjadřování a způsob komunikace, které se také mění u každé generace. V dnešní zrychlené době jsou všichni zvyklí odpovídat stručně a moc se nad odpovědí nezamýšlet. Je to kvůli tomu, že naše generace řeší problémy přes zprávy. Není zapotřebí přílišná znalost gramatiky, někdy se vypouští diakritika i interpunkce. V momentě, kdy se náš písemný projev stává naší vizitkou, například v životopisu, je to mnohdy průšvih.

Další problém nastává, když je člověk převážně sám. Nemá si s kým povídat, tím si nemá šanci rozšiřovat slovní zásobu. Lidé mezi sebou ztrácejí kontakt, což má dopad na jejich schopnost dát dohromady smysluplnou větu.

V poklesu češtiny hrají roli také cizí jazyky, na které se v dnešní době klade větší důraz. Skoro na každé škole je jako druhý jazyk angličtina, o kterou je v dnešní době veliký zájem. Bez angličtiny se v dnešní době prakticky neobejdete, vyžaduje se u spousty pracovních nabídek, potkáte jí na sociálních sítích a samozřejmě v cizině se nejčastěji domluvíte anglicky. Takže angličtina je pro nás velice důležitá, nicméně by se nemělo zapomínat na náš mateřský jazyk. Stalo se bohužel běžnou praxí, převážně v zaměstnání, nahrazovat česká slova anglickými ekvivalenty. Průměrný manažer na schůzce použije v jedné větě hned několik anglických slov. Kdyby to neudělal, nebyl by „in“.

Rozhodně by se neměla ztrácet schopnost umět dobře přečíst text, vnímat literaturu a děj textu. Protože film nikdy nenahradí vše, co je popsáno v knize. A také na písemném vyjadřování je poznat, jak člověk přemýšlí.

Čeština se mění a upravuje už po staletí, takže ani my se změnám v našem mateřském jazyce nevyhneme. Ze slov, co se dříve používala, jsou dnes archaismy a málo kdo je používá. Jiná slova úplně zanikla a nová vznikla. Inu -pokrok se nezastaví.

 

Hodnocení: neuvedeno