Cirkus Humberto – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Cirkus Humberto

Autor: Eduard Bass

Přidal(a): Bugic

 

Autor díla: Eduard Bass

Vlastník jménem Eduard Schmidt, významný český spisovatel přelomu 19.a 20.století. Svou tvorbou se řadil mezi představitele demokratického proudu. Působil také jako zpěvák a textař v kabaretu Červená sedma a jako novinář v Lidových novinách.

 

Cirkus Humberto je rozsáhlý román z roku 1941, který zachycuje osudy lidí z cirkusového prostředí v období od 60.let 19.století do první čtvrtiny 20.století.

Ústředí postavou díla je malý chlapec Václav Karas z malé šumavské vesničky Horní Sněžné odchází po smrti matky se svým otcem Antonínem Karasem. Otec jako každý rok odchází za výdělkem do Hamburku, kde každý rok se svou partou kamarádů pracuje jako zedník. Toho roku však Hamburk mnoho pracovních příležitostí nenabízí a Antonín  Karas se se svým synem ocitá v cizím městě bez peněz a bez vidiny výdělku. Štěstí se však na Antonína přeci jen usmálo a shodou náhod se setkává v hospodě u Námořníkovy nevěsty setkává s dalším krajanem Karlem Kerholcem. Antonín Karas dostává nabídku práce u cirkusu a tímto i jistotu výdělku za tvrdou, ale poctivou práci. Zpočátku má však Karas o takové budoucnosti a zejména budoucnosti svého syna Vaška nemalé pochybnosti. Tyto pochybnosti vycházejí zejména o ze zažitých představ o životě a lidech z komediantského prostředí. Nesnadná životní situace však donutí  Karase nabídku přijmout a k Cirkusu Humberto se přidat. Setkává se zde s mnoha zajímavými lidmi a mimo jiné i dalšími krajany, kteří mu pomáhají se zapojit do nového prostředí. Díky své pracovitosti, poctivosti a zručnosti se brzy stává součástí Cirkusu Humberto. Pracuje nejen jako pomocník při stavění a rozebírání cirkusu, ale také u zvířat a díky své vášni pro hru na trumpetu hraje také v cirkusovém orchestru, který doprovází cirkusová představení. Novým prostředím je unešen zejména malý syn Vašek, kterému u cirkusu neřeknou jinak než Vašku. Chlapec se svou bystrostí a zvědavostí rychle zapojuje do práce okolo cirkusu. Je oblíbený nejen u ostatních, ale silné pouto si vytváří zejména ke zvířatům a brzy zjišťuje, že práce s nimi je jeho budoucnost. Jeho ctižádostivosti , cílevědomosti a nesporného pohybového talentu si brzy všímá i ředitel cirkusu Petr Berwitz. Láska Vaška Karase k cirkusu mu připomíná jeho cirkusové začátky jako krasojezdce a později krotitele. Po svatbě s Anežkou Steenhouwerovou a smrti svého otce Bernharda Berwitze se Petr Berwitz stává ředitelem cirkusu, o který s láskou pečuje a rozšiřuje. Ředitel Berwitz neváhá mladého Karase zapojit do programu cirkusu. Nejdříve chodí Václav do publika ukazovat obecenstvu za úplatu mladá lvíčata, ale postupně se podrobuje tvrdému a bolestivému výcviku Achmeda Rómea. Díky němu se z Vaška stává nadějný akrobat. Později začíná nacvičovat pod vedením samotného ředitele Berwitze s jeho dcerou Helenkou svá první vystoupení před publikem. V tomto období svého života se setkává se synem Achmeda Rómea Paolem, který je jeho velkým sokem nejen v dětském kolektivu, ale později i v lásce. Otec Karas však nemá pro synovo cirkusové nadšení příliš pochopení a chce pro svého syna důstojnější povolání. Stále má na mysli návrat do rodné vesnice Horní Sněžné. Sám se tam později vydává a zjišťuje, že se nemusí za své rozhodnutí dát se k cirkusu vůbec stydět. Mnoho mužů a mladých chlapců z rodné vsi jej následovalo a našlo štěstí a dobrý výdělek u ostatních cirkusů.  S úlevou se tedy vrací k cirkusu. Mladý Karas postupně získává další zkušenosti u cirkusu Humberto, který se stává jeho celým světem. Do jeho života však vstupuje také láska v podobě mladé Růženky Langermannové. Je dcerou vdovy Langermannové, u které byl Vašek s otcem vždy ubytován při pobytu v Hamburku. Ředitel  Berwitz s manželkou však pro Vaška Karase plánují jinou nevěstu. Vidí jej jako nejvhodnějšího muže pro jejich dceru Helenku. Tímto sňatkem z rozumu chtějí zachovat chod cirkusu. I Helenčino srdce však patří někomu jinému. Již v dětství si dala slib lásky s Paolem Romeem. Ředitel Berwitz však na Vaška naléhá, aby se rozhodl pro sňatek s jeho dcerou. Mladý Karas musí sám v sobě vyřešit dilema, zda poslechnout své srdce a vzít si milovanou Růženku nebo zachránit a zachovat cirkus. Nakonec vítězí rozum a láska vůči cirkusu. Koná se velkolepá svatba Heleny a Vaška. Později se narodí syn Petr Antonín. Vašek Karas jej vidí jako svého nástupce. Jaké je však jeho zklamání, když zjišťuje, že chlapec není ani trochu pohybově nadaný, navíc se veškerých zvířat bojí. Spíše než k cirkusu tíhne chlapec k matematice a číslům. V daných létech cirkus stále více pociťuje upadající zájem obecenstva a vedení cirkusu musí hledat úspory. Ředitel Berwitz však stále odmítá prodat některá zvířata, aby cirkusu ubyly výdaje, chce zachovat velkolepost cirkusu. Takový stav je však nadále neudržitelný. Později ředitel Berwitz prodělá mozkovou mrtvici a vedení cirkusu přebírá Vašek Karas.  Celosvětová hospodářská krize však na cirkus stále více doléhá a Vašek Karas se rozhodně pro prodej cirkusu. Dostává nabídku od bývalého zaměstnance cirkusu Jana Bureše, aby navštívil Prahu. Zde zjišťuje, že lidé dychtí po zábavě jiného druhu a po delší rozvaze se stává ředitelem varieté. I když varieté není cirkus, Vašek Karas do něj přináší svou píli a zkušenosti. Také díky jeho pracovitosti a podnikovému duchu se z varieté stává světoznámý podnik, kde touží vystoupit nejznámější umělci světa. I jméno Vašek Karas má ve světě svou váhu. Všichni pod ním znají srdečného, pracovitého muže s vlídným přístupem k lidem a láskou ke své práci. Jeho snem však nadále zůstává obnovit slávu Cirkusu Humberto. Manželka Helena je však v Praze nešťastná. Chybí jí rodina a milovaný cirkus. Nevydrží onu samotu a odjíždí ke konkurenčnímu cirkusu. Vystupuje zde jako krasojezdkyně na koních, zde však po pádu při představení v nemocnici umírá. Syn Petr Antonín dospívá v mladého muže, úspěšně vystuduje milovanou matematiku. Zahoří láskou k mladé Emilce Kostečkové. Následuje svatba a narození dcery Ludmilky. Vašek Karas vidí ve své vnučce šanci, předat někomu své zkušenosti a chce v ní probudit lásku k umění. Chce si tak vynahradit své zklamání ze syna Petra Antonína. Díky svému dědečkovi se z malé Ludmilky stává k jeho velké radosti známá tanečnice. Pro Vaška Karase je tímto splněn jeho sen, že Cirkus Humberto žije dál.

 

Hlavní postavy:

–          Václav Karas: pracovitý, cílevědomý a rozvážný český člověk

–          Antonín Karas: poctivý a pracovitý zedník, otec Václava Karase

–          Petr Berwitz: ředitel cirkusu Humberto, libuje si v okázalosti a noblese svých vystoupení

–          Anežka Berwitzová: manželka ředitele cirkusu, rozvážná žena s velkou láskou ke zvířatům

–          Helenka Berwitzová: dcera ředitele cirkusu, manželka Václava Karase, krasojezdkyně

–          Petr Antonín Karas: syn Václava a Heleny, bez zájmu o cirkus, jeho láskou je matematika a čísla

–          Krotitel šelem Gambier, ošetřovatel slonů Arr Šehir – zaměstnanci cirkusu, kteří vedly mladého Vaška Karase k lásce k cirkusu

–          Vendelín Malina, Karel Kerholec, Jan Bureš, Ferenc Vosátka – čeští krajané u cirkusu, zachovávají u malého Vaška Karase lásku k českému národu a řeči

–          Paolo Roméo – temperamentní artista u cirkusu, sok Václava Karase v umění i lásce

 

Myšlenka díla:

Eduard Bass ve svém díle oslavuje českého člověka, jeho píli, vytrvalost, inteligenci a pracovitost. Jeho myšlenka měla v době vzniku díla velký význam, jelikož českému národu v období okupace ( rok 1941 ) zachovávala víru v jeho budoucnost.

 

Kompozice díla:

Jedná se o rozsáhlý román, ve kterém autor svým vypravěčským uměním dokázal autenticky přiblížit čtenáři dobu, charaktery postav, prostředí a jazyk  cirkusového prostředí. Uplatňuje zde své umělecké zkušenosti ze svého života.

Další podobné materiály na webu: